NederlandWereldwijd

Wat moet ik doen met mijn zorgverzekering als ik ga studeren of stage lopen in het buitenland?

Gaat u studeren in het buitenland? Dan kunt u alleen uw zorgverzekering in Nederland aanhouden als u niet werkt naast uw studie. Ook stage lopen wordt in sommige gevallen gezien als werk.

Werken tijdens uw studie in het buitenland

Gaat u werken naast uw studie in het buitenland? Dan bent u niet meer verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). U moet dan zelf een zorgverzekering afsluiten in het buitenland.

Stage lopen in het buitenland

Loopt u stage in het buitenland? Dan ziet de lokale overheid uw werkzaamheden misschien als arbeid. Ook als u geen loon ontvangt maar een vergoeding. Dat verschilt per land. Als uw stage wordt gezien als werk, kunt u uw Nederlandse zorgverzekering niet aanhouden. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u opzoeken wat geldt in uw situatie.

Geen Nederlandse zorgverzekering meer?

Mag u uw Nederlandse zorgverzekering niet aanhouden? Zeg deze dan zo snel mogelijk op. Zet ook uw eventuele zorgtoeslag stop. U kunt dan een zorgverzekering in het buitenland en/of een internationale verzekering afsluiten.

Hoe regel ik zelf een zorgverzekering in het buitenland?

U bent gezinslid van een grensarbeider

Bent u als gezinslid meeverzekerd bij iemand die in Nederland werkt en buiten Nederland woont? En gaat u zelf in een ander land studeren? Vraag dan bij het CAK na wat u met uw zorgverzekering moet doen.

Neem contact op met het CAK

Ook regelen als u voor studie of stage naar het buitenland gaat

Bekijk wat u nog meer moet regelen als u gaat:

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.

Ook nuttig