Reisadvies Palestijnse Gebieden | Ministerie van Buitenlandse Zaken

Laatst gewijzigd op: 28-09-2018 | Nog steeds geldig op: 20-04-2019

Dit reisadvies is opnieuw beoordeeld. Er is geen reden voor inhoudelijke aanpassingen. Wees alert en vermijd demonstraties en plaatsen waar veel mensen samenkomen. Door recente politieke ontwikkelingen neemt de kans op demonstraties toe in Oost-Jeruzalem, Gaza en op de Westelijke Jordaanoever.

Kaart bij reisadvies Palestijnse Gebieden
Download 'Kaart bij reisadvies Palestijnse Gebieden' (PDF, 115 kB)

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis. Dit reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah (Westelijke Jordaanoever), inlichtingendiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Het hoofddoel van dit advies is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er algemene en praktische tips in het reisadvies.

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

Naar boven

De laatste ontwikkelingen

Wees alert en vermijd demonstraties en plaatsen waar veel mensen samenkomen. Door recente politieke ontwikkelingen neemt de kans op demonstraties toe in Oost-Jeruzalem, Gaza en op de Westelijke Jordaanoever. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.  

De veiligheidssituatie op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem is onvoorspelbaar. Er vinden dagelijks veiligheidsincidenten plaats. Vooral op de toegangswegen naar de grote steden, in de directe omgeving van Israëlische nederzettingen en in en om de Oude Stad van de stad Jeruzalem.

Wees alert op de toegangswegen en bij de checkpoints naar de grote steden op de Westelijke Jordaanoever. Vooral de toegangswegen naar de steden Jericho, Bethlehem, Hebron en Nablus. Veiligheidsincidenten vinden vaak plaats bij checkpoints die leiden naar deze steden en de Israëlische nederzettingen langs deze toegangswegen. U loopt daar het risico als omstander slachtoffer te worden van het geweld tussen Palestijnen en Israëliërs, gevestigd in nederzettingen en de Israëlische veiligheidsdiensten. Wees alert en vermijd plaatsen waar veel mensen samenkomen en demonstraties.

Reis niet na zonsondergang.

Gaza

Reis niet naar Gaza. Sinds het staakt-het-vuren van 27 augustus 2014 is het weliswaar rustiger in Gaza, maar de veiligheidssituatie is onvoorspelbaar. De leefomstandigheden zijn er slecht en er vinden veel demonstraties plaats. Hierdoor kan de veiligheidssituatie in korte tijd verder verslechteren. De huidige ontwikkelingen verhogen dit risico.

Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem

Wees alert in en om de grote steden op de Westelijke Jordaanoever inclusief Oost-Jeruzalem. Vermijd de Israëlische nederzettingen rondom deze steden. Wees ook alert bij het reizen op de toegangswegen naar deze steden. Vooral op Highway 60 van Gush Etzion kruispunt naar de stad Hebron en van Tappuah Junction naar de stad Nablus. Langs deze route vinden regelmatig gewelddadigheden plaats. Wees alert en vermijd het gebruik van het openbaar vervoer.

Er zijn veiligheidsrisico’s voor reizen naar de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem. Maak op basis van recente informatie een afweging of u wel of niet naar de Westelijke Jordaanoever reist. Verscherpte controles van de Israëlische veiligheidsdiensten kunnen tot zeer lange reistijden leiden.

Er zijn regelmatig rellen in Oost-Jeruzalem, onder andere in de wijken Abu Tor, A-Tur, Issawiyeh, Silwan en Shufat.  

Er komen gewelddadige incidenten voor nabij de grens tussen Oost- en West-Jeruzalem, vooral in en om de oude stad van de stad Jeruzalem (Damascus gate, de Lion’s gate en de straten rondom de Haram Al Sharif/Tempelberg). Wees alert in deze gebieden, vermijd rellen en demonstraties. Wees ook voorzichtig op plaatsen waar veel mensen komen.

Maak waar mogelijk gebruik van particulier vervoer. Vermijd het gebruik van het openbaar vervoer. Reist u toch met openbaar vervoer wees dan in de bus of trein en bij de haltes alert.

Reis niet na zonsondergang. Dit geldt ook voor weg 443 tussen de steden Jeruzalem en Tel Aviv. Daar vinden geregeld incidenten plaats zoals het gooien van stenen of molotovcocktails.

Daar vinden geregeld incidenten plaats zoals het gooien van stenen of molotovcocktails.

Klik hier voor het reisadvies voor Israël.

Blijf op de hoogte

Download de 24/7BZ Reis app in Google Play of de App Store.

Blijf bereikbaar in crisissituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Algemeen

Gaza

Grens met Egypte regelmatig gesloten

De grensovergang met Egypte, bij Rafah, is meestal gesloten en maar af en toe geopend. Rafah kan alleen via de Sinaï worden bereikt en verlaten. Naar dat deel van de Sinaï wordt geadviseerd niet te reizen. Zie ook het reisadvies voor Egypte.

Heeft u de Palestijnse nationaliteit? Bent u via Rafah naar Nederland gereisd? En wilt u na uw bezoek aan Nederland via Rafah terug naar Gaza? Vraag dan aan de Palestijnse vertegenwoordiging in Caïro of de grens open is.

Grensovergang Erez alleen open voor personen met vergunning

De grensovergang naar Israël bij Erez is alleen open voor personen met een speciale vergunning. Die vergunning moet aangevraagd worden bij de Israëlische autoriteiten. De volgende personen krijgen in principe geen vergunning om de grensovergang bij Erez te passeren:

  • personen met een dubbele nationaliteit (Palestijns en Nederlands);
  • personen die via Rafah naar Gaza zijn gereisd;
  • personen die Gaza via Rafah hebben verlaten.

Deze personen moeten de grensovergang bij Rafah gebruiken.

Informeer naar de veiligheidssituatie op dit moment

Informeer bij de Nederlandse vertegenwoordiging in de stad Ramallah (Westelijke Jordaanoever) naar de veiligheidssituatie op dit moment. Of informeer bij de lokale autoriteiten.

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig? Bel het lokale alarmnummer 100 (politie), 101 (ambulance), 102 (brandweer).

Geen Nederlandse vertegenwoordiging in Gaza

Er is geen Nederlandse vertegenwoordiging in Gaza. Neem bij vragen contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah, Westelijke Jordaanoever.

Heeft u hulp nodig?

Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24/7 BZ Contactcenter altijd bereikbaar via +31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ.

U kunt ook terecht bij de ambassade van een ander land dat lid is van de Europese Unie.

Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem

Spanningen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem

De Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, is sinds 1967 door Israël bezet.

Er zijn regelmatig gewelddadige incidenten in de Oude Stad van de stad Jeruzalem, bij de controleposten, vluchtelingenkampen, de Israëlische afscheidingsbarrière en Israëlische nederzettingen.

Nederlanders die ook de Palestijnse nationaliteit bezitten moeten via de grensovergang met Jordanië reizen

Bent u Nederlander en heeft u (naast de Nederlandse) ook de Palestijnse nationaliteit? Of bent u geboren in de Palestijnse gebieden en staat dat geregistreerd? Dan mag u niet de Westelijke Jordaanoever in of uit via Ben Gurion International Airport in Israël. U moet de grensovergang van de Westelijke Jordaanoever met Jordanië (King Hussein Bridge/Allenby) gebruiken.

Bent u Nederlander en heeft u ook de Israëlische nationaliteit? Kom dan niet in de A-zones

De Israëlische wet verbiedt alle staatsburgers om in de zogenaamde A-zones van de Palestijnse gebieden te komen. Dat zijn de steden die door de Palestijnse Autoriteiten worden bestuurd. Bijvoorbeeld Ramallah, Bethlehem en Nablus. Ook Nederlanders met de Nederlandse en de Israëlische nationaliteit mogen van de Israëlische autoriteiten niet in de A-zones komen.

Verkeersveiligheid

Wees voorzichtig in het verkeer. Het rijgedrag van veel verkeersdeelnemers is gevaarlijk. Bovendien kunnen auto’s doelwit zijn van demonstraties en bekogeld worden.

Informeer naar de veiligheidssituatie op dit moment

Informeer bij de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah naar de veiligheidssituatie op dit moment. Of informeer bij de lokale autoriteiten. Reis zo mogelijk samen met iemand die de situatie ter plekke goed kent.

Naar boven

Onveilige gebieden

Gaza

Reis niet naar Gaza. De veiligheidssituatie is daar slecht. Er kunnen gewelddadige acties voorkomen tussen lokale groeperingen. Daarvan kunnen onschuldige omstanders slachtoffer worden.

Daarnaast vinden er met enige regelmaat beschietingen vanuit Gaza op Israël plaats, waarop Israël reageert met (lucht)aanvallen. Het risico bestaat slachtoffer te worden van deze beschietingen. De Nederlandse vertegenwoordiging in de stad Ramallah kan geen consulaire bijstand verlenen.

Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem

Wees alert bij het reizen naar de grote steden op de Westelijke Jordaanoever inclusief Oost-Jeruzalem. Wees ook alert op de toegangswegen naar de steden Bethlehem,  Hebron en Nablus, de Israëlische nederzettingen rondom deze steden en in en om de Oude Stad van de stad Jeruzalem. Vooral op Highway 60 van Gush Etzion kruispunt naar de stad Hebron en van Tappuah Junction naar de stad Nablus. Ook op plaatsen waar veel mensen komen.

Op de Westelijke Jordaanoever vinden regelmatig gewelddadige incidenten plaats tussen Palestijnen en Joden in de buurt van Israëlische nederzettingen. Er vinden demonstraties en confrontaties plaats en soms wordt met stenen naar auto’s gegooid. U loopt het risico als omstander het slachtoffer te worden van deze incidenten.

Palestijnen demonstreren regelmatig tegen de bezetting. De demonstraties zijn op verschillende plaatsen op de Westelijke Jordaanoever. Bijvoorbeeld bij de Israëlische afscheidingsbarrière en in de gebieden rond Palestijnse vluchtelingenkampen. Er zijn vrijwel altijd Israëlische veiligheidstroepen aanwezig bij demonstraties. De demonstraties gaan vaak gepaard met geweld. Dit geldt ook voor bepaalde wijken in Oost-Jeruzalem, zoals A-Tur, Abu Tor, Issawiyeh, Silwan en Shufat. Vermijd alle demonstraties.

Er komen in het grensgebied tussen Oost- en West-Jeruzalem en in en om de Oude Stad van de stad Jeruzalem gewelddadige incidenten voor tussen Palestijnen en Israëliërs. Omstanders kunnen daarvan ook het slachtoffer worden. Wees alert in deze gebieden.

Indien u gebruik maakt van het openbaar vervoer, wees dan alert.

Naar boven

Terrorisme

Gaza

Er is een terroristische dreiging in Gaza. Waar en wanneer aanvallen plaatsvinden, is niet te voorspellen. Er zijn ook aanvallen in plaatsen die bezocht worden door buitenlandse reizigers of buitenlanders die in Gaza werken. Ook in het grensgebied met Israël. Bovendien is er een risico op ontvoeringen door radicale islamitische groepen.

Westelijke Jordaanoever inclusief Oost-Jeruzalem

Er bestaat een risico slachtoffer te worden van aanslagen in dit gebied. Wees alert. Dit geldt ook voor het grensgebied tussen Oost- en West-Jeruzalem en in en om de Oude Stad van de stad Jeruzalem. Ook bij het gebruik van het openbaar vervoer.

  • Op 21 juli werd in de Israëlische nederzetting Halamish een aanslag gepleegd waarbij doden zijn gevallen.
  • Op de Tempelberg/Haram al-Sharif werd op 14 juli 2017 een aanslag gepleegd waarbij  doden zijn gevallen. 
Naar boven

Lokale wetten, regels en gebruiken

Elk land heeft eigen wetten, regels en gebruiken. Deze kunnen heel anders zijn dan in Nederland. Als u een land bezoekt, moet u zich aan deze wetten, regels en gebruiken houden. Net zoals de inwoners van het land zelf. Als u dat niet doet, kunt u ernstig in de problemen komen.

Geen foto’s van militaire objecten

Maak geen foto’s van checkpoints en andere militaire objecten. Dit is strafbaar.

Homoseksualiteit is strafbaar

Homoseksualiteit is strafbaar in Gaza. Er gelden zeer strenge straffen. Dit geldt ook voor buitenlanders. Houd daar rekening mee in de manier waarop u zich opstelt en uit.

Op de Westelijke Jordaanoever is homosexualiteit niet strafbaar maar het wordt niet algemeen geccepteerd. Houd daar rekening mee in de manier waarop u zich opstelt en uit.

Naar boven

Blijf bereikbaar in noodsituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Gezondheid

Evacuatie bij medische problemen

Medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn. Als u een ongeluk krijgt of ziek wordt, kan het nodig zijn dat u medisch geëvacueerd wordt. Bijvoorbeeld naar een land in de buurt of naar Nederland. De kosten van een medische evacuatie zijn hoog. Houd hier rekening mee en raadpleeg voorafgaand aan uw reis uw reisverzekering. Worden deze kosten niet door uw zorgverzekeraar gedekt? Zorg dan voor een goede reisverzekering.

Dokter of ziekenhuis

Moet u in het buitenland naar de dokter of in een ziekenhuis worden opgenomen? Dan dekt uw basiszorgverzekering deze kosten meestal. Het bedrag dat wordt gedekt, is maximaal gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederland. In sommige landen zijn deze kosten hoger dan in Nederland. Het is daarom belangrijk u hiervoor extra te verzekeren. Dat kan via een aanvulling op uw basiszorgverzekering of door een reisverzekering met medische kosten af te sluiten.

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over actuele epidemieën, aanbevolen vaccinaties en maatregelen om malaria en andere infectieziekten te voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie over epidemieën.

Naar boven

Natuurgeweld

Op de Westelijke Jordaanoever kunnen in de periode oktober tot en met maart flash-floods voorkomen. Wanneer het regent in de gebieden die hoger liggen, kunnen de rivierbeddingen die uitkomen in de Jordaanvallei in korte tijd onderlopen.

Wilt u tijdens deze periode reizen? Volg dan de berichten in de media en informeer u over de situatie.

Naar boven

Reisdocumenten en visa

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. Meer informatie over reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de Palestijnse missie in Den Haag. Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Naar boven

Wijs op reis

Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Naar boven