Nederland Wereldwijd

Schengenvisum kort verblijf aanvragen in Brazilië

Woont u in Brazilië? En wilt u een visum voor kort verblijf in Nederland of Finland aanvragen? Bekijk dan welke regels gelden en hoe u uw visum aanvraagt.

Let op: U kunt alleen naar Nederland reizen als u bent vrijgesteld van het EU-inreisverbod. Lees de regels voor inreizen op Rijksoverheid.nl.

Coronavirus: verlengen geldigheid visum niet mogelijk

Het is niet mogelijk een afgegeven visum te verlengen. Ook niet als het door omstandigheden ongebruikt verlopen is. U moet een nieuwe aanvraag indienen.

Wat heb ik nodig?

  • U moet een paspoort of ander reisdocument overleggen met ten minste 2 blanco pagina's. Uw reisdocument moet in de afgelopen 10 jaar zijn afgegeven. Het moet nog minimaal 3 maanden geldig zijn na de datum waarop u het Schengengebied wilt verlaten.
  • U levert een volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier in. Iedere persoon die op uw reisdocument meereist moet een eigen formulier inleveren. Formulieren voor kinderen jonger dan 18 jaar moeten door een ouder of voogd zijn ondertekend.
  • Bent u jonger dan 18 jaar en reist u zonder (1 van) uw ouders of voogd? Laat hen dan het toestemmingsformulier (informatie in het Engels) invullen. Bij binnenkomst in Nederland kan de grensbewaking hierom vragen.
  • U levert een pasfoto volgens de Nederlandse eisen in.
  • U laat uw vingerafdrukken afnemen. Dit doet u wanneer u uw aanvraag indient. Deze blijven 59 maanden geldig. Voor sommige aanvragers, zoals kinderen jonger dan 12 jaar, is dit niet nodig.
  • Heeft u binnen de laatste 59 maanden voorafgaand aan uw huidige aanvraag biometrische kenmerken (vingerafdrukken en foto) afgegeven? Dan kunt u er voor kiezen uw aanvraag in te laten dienen door iemand anders. U hoeft dan niet in persoon te verschijnen.
Let op: Als bij het beoordelen van uw aanvraag blijkt dat uw vingerafdrukken niet in het systeem staan, moet u deze alsnog afgeven. Ook kunt u altijd opgeroepen worden voor een interview als uw aanvraag daar aanleiding toe geeft.

Wat kost een visumaanvraag?

Als u uw aanvraag indient bij een Nederlandse ambassade of een consulaat, betaalt u leges (kosten). Het bedrag vindt u op de tarievenpagina. Vraagt u uw visum aan via een externe dienstverlener, zoals een visumbureau? Dan betaalt u de dienstverlener hier ook nog een vergoeding voor.

U betaalt geen visumkosten als u binnen een van de volgende categorieën valt:

  • kinderen tot 6 jaar;
  • scholieren, studenten, postacademische studenten en begeleidende docenten die reizen voor studie of beroepsopleiding;
  • onderzoekers* die reizen voor wetenschappelijk onderzoek, deelnemen aan een wetenschappelijk seminar of een wetenschappelijke conferentie;
  • vertegenwoordigers van non-profitorganisaties tot 25 jaar die deelnemen aan door non-profitorganisaties georganiseerde studiebijeenkomsten, conferenties, sportieve, culturele of educatieve evenementen.

*zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 2, van Richt­lijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

Hoe lang duurt een aanvraag?

U kunt uw aanvraag op z’n vroegst 6 maanden voor uw reis indienen. Voor zeevarenden is dit 9 maanden. En minimaal 15 werkdagen van tevoren.

Meestal weet u binnen 15 kalenderdagen of u het visum krijgt. Soms is meer tijd nodig: de aanvraag kan dan 45 dagen duren, bijvoorbeeld als er extra documenten nodig zijn.

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Sommige Schengenstaten willen van elkaar weten wie een visumaanvraag doet. Deze check (consultatie) is verplicht voor sommige nationaliteiten (informatie in het Engels) en kan tot 7 dagen in beslag nemen.

Uw aanvraag wordt daarnaast gecheckt in het Schengen-informatiesysteem (SIS II) (informatie in het Engels). Ook worden uw aanvraaggegevens gecontroleerd en bewaard in het Visa-informatiesysteem (VIS) (informatie in het Engels).

Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt met Informatie Ondersteund Beslissen om beter en sneller over uw visumaanvraag te beslissen. In de privacyverklaring leest u wat er met uw gegevens gebeurt.

Visum aanvragen in dit land of gebied

Als Braziliaanse burger heeft u geen Schengenvisum nodig als u voor minder dan 90 dagen als toerist in Nederland wilt verblijven.

Dit betekent niet dat u automatisch toegang heeft tot het Schengengebied. Zelfs als u in het bezit bent van een geldig visum kan u bijkomende informatie gevraagd worden. In het geval van een controle aan de grens kan informatie en/of documenten aan u worden gevraagd waaruit uw financiële informatie, de verblijfsperiode en de reden voor uw reis blijken.

VFS Global

U kunt uw aanvraag indienen bij het VAC in São Paulo of Rio de Janeiro. Controleer de vereiste documenten en boek online een afspraak via de website van VFS Global (informatie in het Engels en Portugees). Daar vindt u ook informatie over het ophalen of laten opsturen van uw paspoort.