Nederland Wereldwijd

Bezwaar maken tegen afwijzing visumaanvraag

Wanneer uw aanvraag voor een visum voor Nederland is afgewezen, kunt u bezwaar maken.

Bezwaar maken (altijd schriftelijk)

Is uw visumaanvraag voor Nederland afgewezen? Dan krijgt u een officieel bericht (beschikking) waarin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt binnen 4 weken bezwaar maken tegen deze beslissing. Hoe u bezwaar maakt leest u in de beschikking. Daarin vindt u ook het adres waar u uw bezwaar naartoe kunt sturen.

Let op: Is uw aanvraag goedgekeurd, maar bent u het niet eens met bijvoorbeeld de ingangsdatum of de geldigheid van uw visum? Dan kunt u ook bezwaar maken tegen de beslissing.

Lees alle informatie over bezwaar en beroep op de website van de IND.

Heeft u uw visum voor Nederland aangevraagd bij een vertegenwoordigende Schengenlidstaat? En is uw aanvraag afgewezen? Bezwaar maken kan dan alleen bij de lidstaat waar u het visum heeft aangevraagd.

Iemand anders bezwaar laten maken

U kunt iemand machtigen om namens u bezwaar te maken tegen de afwijzing van de visumaanvraag. De machtigingsbrief moet geschreven zijn in een van de volgende talen:

  • Nederlands
  • Frans
  • Duits
  • Engels

Heeft u uw visum aangevraagd voor bezoek aan familie of vrienden in Nederland? Dan is uw familielid of vriend uw referent. Deze referent kan het bezwaar ook online voor u indienen via de website van de IND.

Geen teruggave kosten visumaanvraag

Wanneer uw visumaanvraag is afgewezen, krijgt u de kosten van uw visumaanvraag niet terug.

Succesvol bezwaar gemaakt?

Is uw bezwaar toegewezen? Dat betekent dat uw visumaanvraag alsnog is goedgekeurd. U kunt vervolgens een afspraak maken bij de ambassade of een externe dienstverlener, zoals VFS Global of TLSContact.

Neem naar uw afspraak de volgende documenten mee:

  • een geldig reisdocument
  • de goedkeuringsbrief (en een kopie) waarin staat dat uw bezwaar is toegewezen
  • indien van toepassing, de in de brief genoemde documenten. Bijvoorbeeld een vlucht- of hotelreservering of verzekeringsbewijs

Opnieuw een visumaanvraagformulier invullen is niet nodig. U hoeft ook niet opnieuw de visumkosten te betalen. Dient u uw reisdocument en goedkeuringsbrief in bij een externe dienstverlener? Dan betaalt u nog wel servicekosten.