NederlandWereldwijd

Wat gebeurt er als ik bezwaar heb gemaakt tegen mijn afgewezen visumaanvraag?

Heeft u geen visum voor Nederland gekregen? En heeft u bezwaar gemaakt bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)? De IND beslist of uw bezwaar is goedgekeurd of afgewezen.

Beslistermijn

De IND heeft 12 weken om uw bezwaar goed te keuren of af te wijzen. Op dit moment kan het behandelen van een bezwaar langer duren.

Heeft de IND een beslissing gemaakt? Dan krijgt u of degene die bezwaar maakte voor u een bericht. Wat u daarna kunt doen, hangt af van de beslissing.

Uw bezwaar is goedgekeurd

Is de IND het eens met uw bezwaar? Dan is uw visumaanvraag alsnog goedgekeurd. U heeft 6 maanden de tijd om met uw visum Nederland in te reizen. De periode van 6 maanden begint op de dag dat u het bericht van de IND kreeg.

Volg de stappen om uw visum te krijgen.

Ga langs bij de plek waar u het visum had aangevraagd. Doe dit minimaal een week nadat u het bericht van de IND kreeg. Zo heeft de aanvraaglocatie tijd om uw bezoek voor te bereiden.

Deed u de aanvraag bij een ambassade of consulaat-generaal? Bekijk hoe u een afspraak maakt bij een ambassade of consulaat-generaal.

Deed u de aanvraag bij VFS Global of TLScontact? Dan hoeft u geen afspraak te maken. Kijk op de website van VFS Global of de website van TLScontact wanneer u langs kunt komen.

Neem de volgende documenten mee naar de afspraak:

  • een geldig reisdocument, bijvoorbeeld uw paspoort
  • een bewijs van uw ziektekostenverzekering
  • uw vluchtreservering
  • het bericht van de IND waarin staat dat uw bezwaar is goedgekeurd. Staat er in het bericht dat u extra documenten moet laten zien? Neem die dan ook mee.

Tijdens uw bezoek hoeft u niet opnieuw uw vingerafdrukken of handtekening af te geven. U hoeft ook niet opnieuw de visumkosten te betalen. Gaat u langs bij VFS Global of TLScontact? Dan betaalt u wel nog servicekosten.

U krijgt een e-mail als uw visumaanvraag klaar is. Meestal duurt dit 15 dagen. Maar er zijn uitzonderingen: in sommige situaties duurt het maximaal 45 dagen.

Bekijk wanneer u bericht krijgt over uw visumaanvraag

Ging u langs bij VFS Global of TLScontact? Tijdens uw bezoek bespreekt u of u uw paspoort laat opsturen of ophaalt. En hoe u dit regelt.

Ging u langs bij een ambassade of consulaat-generaal? Afhankelijk van uw land, kunt u uw paspoort laten opsturen of ophalen. Kies uw land op de pagina ‘Schengenvisum aanvragen’ of ‘luchthaventransitvisum aanvragen’ om te zien wat u kunt doen.

Kies uw land op de pagina Schengenvisum aanvragen

Kies uw land op de pagina luchthaventransitvisum aanvragen

Uw bezwaar is afgewezen

Is de IND het niet eens met uw bezwaar? Dan krijgt u geen visum. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. Hoe u dat doet leest u op de website van de IND. U kunt ook opnieuw een visum aanvragen.

Lees hoe u in beroep gaat bij de rechter

Schengenvisum aanvragen

Luchthaventransitvisum aanvragen

Contact

Heeft u een vraag over bezwaar maken? Of over de status van uw bezwaar?

Neem contact op met de IND

Heeft u een andere vraag over uw visumaanvraag?

Neem contact op met NederlandWereldwijd