Nederland Wereldwijd

Stemmen vanuit het buitenland per post

Bent u geregistreerd als kiezer buiten Nederland? Dan ontvangt u uw stempapieren per post en/of e-mail. Om te stemmen verstuurt u deze naar het briefstembureau in Den Haag of naar de ambassade in uw woonland. Dit doet u per post.

De stempapieren die u ontvangt

  • 12 weken voor de verkiezing
    Ongeveer 12 weken voor de verkiezing verstuurt de gemeente Den Haag per post uw briefstembewijs met een retourenvelop en een envelop voor uw stembiljet. Bewaar deze goed en stuur ze nog niet terug. 
  • 4 weken voor de verkiezing
    Ongeveer 4 weken voor de verkiezing verstuurt de gemeente uw stembiljet en een kandidatenlijst. Bij uw registratie kunt u aangeven of u deze wilt ontvangen per e-mail of per post. Ook krijgt u een uitgebreide instructie voor het terugsturen van uw stem. Dit kan alleen per post.

Andere manieren om te stemmen

Is de postbezorging in uw land traag of onbetrouwbaar? Dan kunt u voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of het Europees Parlement iemand in Nederland voor u te laten stemmen per volmacht.

Bent u tijdens deze verkiezingen in Nederland? Dan kunt u stemmen in een Nederlandse gemeente.

Let op: Bij de verkiezing van het kiescollege niet-ingezetenen voor de Eerste Kamer kunt u alleen per post stemmen.

Nog niet geregistreerd?

Om vanuit het buitenland te kunnen stemmen, moet u zich registreren als kiezer buiten Nederland.

Lees meer over registreren als kiezer buiten Nederland.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons

Ook nuttig