Nederland Wereldwijd

Stemmen vanuit het buitenland per post

Bent u geregistreerd als kiezer buiten Nederland? Dan ontvangt u uw briefstembewijs per post. Uw stembiljet ontvangt u per e-mail of per post. Om uw stem uit te brengen, verstuurt u uw briefstem per post naar het briefstembureau in Den Haag. U kunt uw briefstem ook opsturen naar een Nederlandse ambassade of een Nederlands consulaat-generaal, of het daar afgeven.

De stempapieren die u ontvangt

Briefstembewijs, retourenvelop en stembiljetenvelop

Een briefstembewijs is een stempas voor kiezers buiten Nederland. De gemeente Den Haag verstuurt het briefstembewijs, de retourenvelop en de stembiljetenvelop ongeveer 12 weken voor de verkiezingen per post. Bewaar deze papieren goed en stuur ze nog niet terug.

Stembiljet en kandidatenlijst

Op het stembiljet registreert u uw stem. De gemeente Den Haag verstuurt het stembiljet en de kandidatenlijst ongeveer 4 weken voor de verkiezingen. U ontvangt ze per e-mail, of per post als u dat heeft aangegeven bij uw registratie. Wilt u uw stembiljet voortaan per e-mail ontvangen? Dan kunt u uw gegevens wijzigen bij de gemeente Den Haag.

Uw briefstem opsturen naar Nederland

Bij uw stempapieren krijgt u een uitgebreide instructie voor het opsturen van uw stem naar het briefstembureau in Den Haag. Het opsturen van uw briefstem kan alleen per post.

Let op: Wilt u stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023? Dan moet uw briefstem uiterlijk 22 november 2023, 15.00 uur (Nederlandse tijd) ontvangen zijn door het briefstembureau in Den Haag.

Opsturen naar een ambassade of afgeven

U kunt uw briefstem per post opsturen naar een Nederlandse ambassade of consulaat-generaal. Of u kunt uw briefstem daar afgeven.

Bel naar de ambassade of het consulaat-generaal voor het juiste postadres. Of vraag wanneer u uw stem kunt afgeven.

Nederlandse ambassades en consulaten-generaal

Let op: Wilt u stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023? En stuurt of brengt u uw briefstem naar een ambassade of consulaat-generaal? Dan moet uw briefstem daar uiterlijk 17 november 2023, 10.00 uur (Nederlandse tijd) ontvangen zijn.

Stemmen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Woont u op Aruba, Curaçao of Sint Maarten? Dan ontvangt u uw stempapieren via de Nederlandse vertegenwoordiging. Hier kunt u ook uw stem uitbrengen.

Lees meer over registreren voor inwoners van Aruba, Curaçao of Sint Maarten

Let op: Wilt u stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023? En brengt u uw briefstem naar de Nederlandse vertegenwoordiging op Aruba, Curaçao of Sint Maarten? Dan moet uw briefstem daar uiterlijk 22 november 2023, 15.00 uur (lokale tijd) ontvangen zijn.

Andere manieren om te stemmen

Is de postbezorging in uw land traag of onbetrouwbaar? Dan kunt u voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of het Europees Parlement iemand in Nederland voor u laten stemmen per volmacht.

Bent u tijdens deze verkiezingen in Nederland? Dan kunt u met een kiezerspas stemmen in een Nederlandse gemeente.

Let op: Bij de verkiezing van het kiescollege niet-ingezetenen voor de Eerste Kamer kunt u alleen per post stemmen.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons

Ook nuttig