NederlandWereldwijd

Hoe stem ik als ik tijdelijk in het buitenland ben?

Bent u tijdelijk in het buitenland, bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En staat u ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Afhankelijk van de verkiezingen, kunt u stemmen via een volmacht of per brief.

Stemmen voor de Tweede Kamer of het Europees Parlement

Bent u tijdelijk in het buitenland tijdens verkiezingen voor de Tweede Kamer of het Europees Parlement? Dan kunt u zowel per volmacht als per brief stemmen. Voor stemmen met een volmacht doet u een aanvraag bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Stemmen per brief vraagt u aan bij de gemeente Den Haag.

U kunt een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier. Dit heet een schriftelijke volmacht.

Wie kan ik machtigen?

U kiest zelf wie u machtigt. De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) hoeft niet in dezelfde gemeente als u te wonen, maar moet:

 • Zelf ook stemmen.
 • Uw stem tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Hoe kan ik iemand machtigen?

Wilt u iemand machtigen om voor u te stemmen? Volg dan de volgende stappen:

 1. Haal een machtigingsformulier op bij uw woongemeente.
 2. U laat de persoon die voor u gaat stemmen het formulier invullen. Daarna vult u zelf het formulier verder in. Zo weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt.
 3. Lever het machtigingsformulier in bij uw gemeente.
 4. De gemachtigde ontvangt een volmachtsbewijs waarmee hij voor u kan stemmen. Als de gemeente het volmachtsbewijs heeft goedgekeurd, kunt u het volmachtsbewijs niet meer intrekken.
 5. De gemachtigde neemt het schriftelijke volmachtsbewijs mee naar het stembureau. U hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven. De gemachtigde brengt uw stem tegelijk met de eigen stem uit.

Wilt u per brief stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres? Dan vraagt u een briefstembewijs aan bij de gemeente Den Haag.

Stemmen per brief aanvragen (denhaag.nl)

Uw stempapieren ontvangen

 • Het briefstembewijs wordt per post verstuurd. U kunt zelf aangeven op welk buitenlands adres u het briefstembewijs wilt ontvangen. Het is niet mogelijk om het briefstembewijs op een Nederlands adres te ontvangen. Ook kunt u geen adres van een ambassade of consulaat-generaal als postadres opgeven.
 • Uw stembiljet wordt per e-mail verstuurd, of per post wanneer u dat heeft aangegeven.

Uw briefstem opsturen naar Den Haag

Om uw stem uit te brengen, stuurt u uw briefstem per post naar het briefstembureau van de gemeente Den Haag.

Uw briefstem opsturen naar een ambassade of consulaat-generaal

U kunt uw briefstem ook naar een ambassade of een consulaat-generaal sturen, of het daar afgeven. Wilt u uw briefstem buiten openingstijden afgeven? Stuur dan een e-mail naar de ambassade of het consulaat generaal om te vragen of dit mogelijk is.

Nederlandse ambassades en consulaten-generaal

Stemmen voor Provinciale Staten, waterschappen of gemeenteraad

Bent u in het buitenland tijdens verkiezingen voor Provinciale Staten, waterschappen of gemeenteraad? Dan kunt u alleen per volmacht uw stem uitbrengen. 

U kunt een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier. Dit heet een schriftelijke volmacht.

Wie kan ik machtigen?

U kiest zelf wie u machtigt. De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:

 • Zelf ook stemmen.
 • In dezelfde provincie of hetzelfde waterschap als u wonen. Of in dezelfde gemeente bij de gemeenteraadsverkiezingen.
 • Uw stem tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Hoe kan ik iemand machtigen?

Wilt u iemand machtigen om voor u te stemmen? Volg dan de volgende stappen:

 1. Haal een machtigingsformulier op bij uw woongemeente.
 2. U laat de persoon die voor u gaat stemmen het formulier invullen. Daarna vult u zelf het formulier verder in. Zo weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt.
 3. Lever het machtigingsformulier in bij uw gemeente.
 4. De gemachtigde ontvangt een volmachtsbewijs waarmee hij voor u kan stemmen. Als de gemeente het volmachtsbewijs heeft goedgekeurd, kunt u het volmachtsbewijs niet meer intrekken.
 5. De gemachtigde neemt het schriftelijke volmachtsbewijs mee naar het stembureau. U hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven. De gemachtigde brengt uw stem tegelijk met de eigen stem uit.

Stemmen voor de kiescollegeverkiezing

Bent u tijdelijk in het buitenland en staat u ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kunt u niet stemmen voor de verkiezing van het kiescollege niet-ingezetenen voor de Eerste Kamer. In plaats daarvan kunt u voor de Provinciale Staten stemmen. Met uw stem voor de Provinciale Staten heeft u ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.