Nederland Wereldwijd

Geen stempapieren ontvangen in het buitenland?

Bent u geregistreerd als kiezer buiten Nederland? Uw briefstembewijs wordt ongeveer 12 weken voor de verkiezingen per post verstuurd. Uw stembiljet wordt ongeveer 4 weken voor de verkiezingen per e-mail verstuurd, of per post als u dat heeft aangegeven. Heeft u niets of niet al uw stempapieren ontvangen? Of bent u deze kwijtgeraakt? Lees wat u kunt doen.

Welke stempapieren heeft u nodig?

Briefstembewijs

Een briefstembewijs is een stempas voor kiezers buiten Nederland. De gemeente Den Haag verstuurt het briefstembewijs ongeveer 12 weken voor de verkiezingen per post, samen met de retourenvelop en de stembiljetenvelop. U krijgt een e-mail van de gemeente Den Haag als uw briefstembewijs is verzonden.

Stembiljet

Op het stembiljet registreert u uw stem. De gemeente Den Haag verstuurt het stembiljet ongeveer 4 weken voor de verkiezingen, samen met de kandidatenlijst. U ontvangt ze per e-mail, of per post als u dat heeft aangegeven.

Mist u iets om te kunnen stemmen?