NederlandWereldwijd

Geen stempapieren ontvangen in het buitenland?

Bent u geregistreerd als kiezer buiten Nederland? En heeft u niets of niet al uw stempapieren ontvangen? Of bent u deze kwijtgeraakt? Lees wat u kunt doen in uw situatie.

Een briefstembewijs is een stempas voor kiezers buiten Nederland. Uw briefstembewijs wordt ongeveer 12 weken voor de verkiezingen per post verstuurd.

Heeft u geen briefstembewijs ontvangen of bent u dit kwijtgeraakt? U kunt een vervangend briefstembewijs aanvragen bij de gemeente Den Haag. Het vervangend briefstembewijs wordt per e-mail of per post verstuurd. U krijgt een e-mail van de gemeente Den Haag als uw briefstembewijs is verzonden.

Vervangend briefstembewijs aanvragen

Op het stembiljet registreert u uw stem. Uw stembiljet wordt ongeveer 4 weken voor de verkiezingen per e-mail verstuurd, of per post als u dat heeft aangegeven. Heeft u geen stembiljet ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente Den Haag.

Contact opnemen met de gemeente Den Haag

Let op: U ontvangt uw stembiljet per e-mail of per post als u dat heeft aangegeven. Wilt u uw stembiljet voortaan per e-mail ontvangen? Stuur een e-mail aan de gemeente Den Haag: kbn.verkiezingen@denhaag.nl.

Heeft u geen retourenvelop of stembiljetenvelop ontvangen of bent u deze kwijt? Dan kunt u ook een eigen envelop gebruiken. De gemeente Den Haag stuurt u op verzoek ook nieuwe enveloppen toe.

Heeft u geen kandidatenlijst ontvangen of bent u deze kwijt? U vindt de kandidatenlijst vlak voor de komende verkiezingen op de website van de gemeente Den Haag.

Heeft u helemaal geen stempapieren ontvangen? Neem contact op met de gemeente Den Haag.