NederlandWereldwijd

Paspoort of ID-kaart aanvragen als u in Oostenrijk woont

Wilt u een Nederlands paspoort of ID-kaart aanvragen en woont u in Oostenrijk? Volg dan dit stappenplan.

Stap 1: Maak uw persoonlijke checklist

U heeft een aantal documenten nodig om een paspoort of ID-kaart aan te vragen. Met een persoonlijke checklist weet u welke documenten dat zijn. Maak voor elke aanvraag een aparte checklist. Bijvoorbeeld 1 voor uzelf en 1 voor uw kind.

Heeft u een checklist aangemaakt? Ga door naar stap 2.

Stap 2: Check de extra eisen

In uw persoonlijke checklist (uit stap 1) ziet u dat u documenten uit Oostenrijk nodig heeft om een paspoort of ID-kaart aan te vragen. Hier leest u welke documenten dat zijn. En of u documenten moet laten legaliseren en vertalen.

U moet aantonen dat u legaal in Oostenrijk woont. Dit kan met 1 van de volgende documenten:

 • Een Meldebestätigung für amtliche Zwecke afgegeven door de Magistrat of de Gemeindeambt van uw woonplaats. Dit document mag maximaal 1 jaar geleden afgegeven zijn.
 • Als u ook de Oostenrijkse nationaliteit heeft: een geldig Oostenrijks paspoort of Oostenrijkse ID-kaart.
 • Bent u jonger dan 18? Dan laat u ook een Meldebestätigung für amtliche Zwecke van 1 van de Nederlandse ouders zien. Dit document mag maximaal 1 jaar geleden afgegeven zijn.
 • Vraagt u voor uw baby voor het eerst een paspoort of ID-kaart aan? Dan gebruikt u de geboorteakte als bewijs van legaal verblijf.

Woont u in Duitsland? Dan kan dit met 1 van de volgende documenten:

 • Een uittreksel uit het bevolkingsregister van uw woonplaats met vermelding van uw nationaliteit (Erweiterte Meldebescheinigung mit Angabe der Staatsangehörigkeit). U kunt dit document aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
 • Bent u jonger dan 18? Dan laat u een uittreksel van 1 van de Nederlandse ouders zien.

 • Vraagt u voor uw baby voor het eerst een paspoort of ID-kaart aan? Dan gebruikt u de geboorteakte als bewijs van legaal verblijf.

Woont u in Slowakije? Dan kan dit met 1 van de volgende documenten:

 • een verblijfs-ID-kaart
 • als u ook de Slowaakse nationaliteit heeft: een geldig Slowaaks paspoort of Slowaakse ID-kaart
 • Bent u jonger dan 18 jaar? Neem dan een kopie van een geldige verblijfs-ID-kaart mee van de Nederlandse ouder(s)
 • Vraagt u voor uw baby voor het eerst een paspoort of ID-kaart aan? Dan gebruikt u de geboorteakte als bewijs van legaal verblijf.

Heeft u een geboorteakte of huwelijksakte uit Oostenrijk? Dan hoeft u deze niet te laten legaliseren.

Heeft u een ander document uit Oostenrijk? Of een document uit een ander land? Bekijk of u het document moet laten legaliseren.

U kunt documenten inleveren in het Nederlands, Engels, Duits of Frans.

Heeft u een document in een andere taal? Dan moet u deze laten vertalen door een beëdigd vertaler. Meertalige uittreksels hoeft u niet te laten vertalen. Een meertalig uittreksel is een formulier met een vertaling in 9 talen.

Stap 3: Maak een afspraak

Heeft u alle documenten uit uw checklist bij stap 1 verzameld? En voldoen de documenten aan alle eisen bij stap 2? Dan kunt u een afspraak maken in Oostenrijk of in Nederland. Vraagt u een paspoort en een ID-kaart aan? Maak dan voor elk document een aparte afspraak.

Waarschuwing:

Neem alle documenten uit uw checklist mee naar uw afspraak. Print de checklist ook uit. En neem deze mee. Wij kunnen u niet helpen als 1 van deze documenten ontbreekt:

 • Aanvraagformulier voor paspoort of ID-kaart (ingevuld, geprint en ondertekend)
 • Toestemmingsverklaring ouder / gezaghebber voor minderjarige aanvrager(s). Vraagt u een paspoort aan voor uw kind jonger dan 18 jaar? Of een ID-kaart voor uw kind jonger dan 12 jaar? En kunt u of de andere ouder niet aanwezig zijn bij de aanvraag? Dan moet deze ouder de toestemmingsverklaring invullen en ondertekenen. En een kopie van zijn of haar paspoort of ID-kaart meegeven. Op de kopie moet de datum en handtekening staan van de ouder die niet meekomt.
 • Paspoort of ID-kaart. Neem al uw Nederlandse en/of buitenlandse paspoorten en ID-kaarten mee. Ook als 1 van deze documenten is verlopen.

Maak online een afspraak bij de ambassade in Wenen

Afspraak wijzigen of afzeggen

Heeft u een afspraak gemaakt? Dan krijgt u een bevestiging per e-mail. Daarin staat ook een link waarmee u de afspraak kunt wijzigen of afzeggen.

U kunt een paspoort of ID-kaart aanvragen bij een grensgemeente in Nederland of op Schiphol. U hoeft dan niet verder te lezen bij stap 4 en 5.

Stap 4: Ga naar uw afspraak

U moet zelf langskomen om uw paspoort of ID-kaart aan te vragen. Ook als u jonger dan 18 jaar bent.

 • Neem alle documenten uit uw persoonlijke checklist mee. In de checklist leest u bij elk document of u het origineel en/of een kopie moet meenemen.
 • Print ook het ingevulde paspoortaanvraagformulier uit en neem het mee.
 • Moet u documenten laten legaliseren en/of vertalen? Neem dan de gelegaliseerde en vertaalde documenten mee.
 • Pasfoto: neem een foto mee die voldoet aan de Nederlandse eisen.
  In Wenen zijn er 2 fotografen die bekend zijn met de Nederlandse eisen. Dit zijn Foto Fayer en MD Mobile.
Waarschuwing: Als u een foto meebrengt die niet voldoet aan de Nederlandse eisen, dan kunnen wij uw paspoortaanvraag niet innemen.

In het overzicht van de consulaire tarieven in Oostenrijk ziet u wat een paspoort of ID-kaart kost en hoe u kunt betalen.

Een paspoort of ID-kaart kost minder bij een grensgemeente en op Schiphol.

Nee. Heeft u uw paspoort of ID-kaart nog nodig? Dan kunt u deze houden.

Wanneer moet ik mijn oude paspoort of ID-kaart inleveren?

Komt u uw nieuwe paspoort of ID-kaart ophalen? Dan levert u uw oude paspoort of ID-kaart op dat moment in.

Laat u uw nieuwe paspoort opsturen? Dan stuurt u eerst uw oude naar de ambassade. Pas dan stuurt de ambassade uw nieuwe paspoort op. Er is dus een periode waarin u geen paspoort heeft. U kunt uw nieuwe ID-kaart meestal niet laten opsturen. Check tijdens uw aanvraag of dit kan.

Wilt u uw oude paspoort of ID-kaart terug? Geef dit aan bij de ambassade.

Ik heb een verblijfsvergunning of visum in mijn oude paspoort staan, wat nu?

Staat er een verblijfsvergunning of visum in uw oude paspoort? En wilt u die blijven gebruiken? Meld dit bij het inleveren van uw oude paspoort. Die pagina’s worden dan niet ongeldig gemaakt.

Stap 5: Paspoort of ID-kaart ophalen of laten opsturen

U krijgt een e-mail als uw nieuwe paspoort of ID-kaart klaar is. U moet uw nieuwe document binnen 3 maanden ophalen of laten opsturen. Daarna wordt het vernietigd.

Op de pagina Hoelang duurt het om een Nederlands paspoort of ID-kaart aan te vragen in het buitenland leest u meer over de verwerkingstijd van een paspoort of ID-kaart.

U kunt uw nieuwe paspoort of ID-kaart ophalen bij de ambassade in Wenen op:

 • maandag tot en met donderdag van 10.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 16.00 uur

Een afspraak maken is niet nodig. Houd rekening met de sluitingsdagen.

U kunt uw nieuwe paspoort laten opsturen via aangetekende post. Onderteken hiervoor de disclaimer postverzending en neem het mee naar uw afspraak. U betaalt dan € 7,00 verzendkosten tijdens uw aanvraag. Voor verzending naar Duitsland en Slowakije betaalt u € 14,00 verzendkosten.

U kunt uw nieuwe ID-kaart meestal niet laten opsturen. Check tijdens uw aanvraag of dit kan.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons