Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven in Oostenrijk

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. U kunt contant betalen, pinnen en met creditcard afrekenen. U betaalt in euro’s.

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity cardEUR
Paspoort meerderjarige / Reisepass, (18 Jahre und älter, 10 Jahre gültig)144,60
Paspoort minderjarige / Reisepass, (jünger als 18 Jahre, 5 Jahre gültig)126,10
Zakenpaspoort / Geschäftspass144,60
Zakenpaspoort minderjarige / Geschäftspass (jünger als 18 Jahre)126,10
ID-kaart meerderjarige / Personalausweis (18 Jahre und älter, 10 Jahre gültig)143,45
ID-kaart minderjarige / Personalausweis (jünger als 18 Jahre, 5 Jahre gültig)110,15
Laissez-passer of noodpaspoort / Notpass, Passersatz51,55
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Aufpreis Beantragung eines Reisepasses oder Personalausweises an einem anderen Ort**23,00
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers.
** Beantragung an einem Ort, an dem normalerweise kein Reisepass oder Personalausweis beantragt werden kann. Der Aufpreis gilt für alle Antragsteller.

Consulaire documenten / Konsularische BescheinigungenEUR
Consulaire verklaringen / Konsularische Bescheinigungen30,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Beglaubigung einer Kopie/Unterschrift26,25

Nederlandse nationaliteit krijgen / Niederländische StaatsangehörigkeitEUR
Optieprocedure: enkelvoudig / Optionsverfahren: einfach200,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint342,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Optionsverfahren: gleichzeitig optierende Minderjährige22,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Einbürgerung: einfach, Normaltarif945,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Einbürgerung: mehrfach, Normaltarif1.206,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Einbürgerung: einfach, ermäßigt703,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Einbürgerung: mehrfach, ermäßigt965,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Einbürgerung: gleichzeitig einbürgernde139,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Einbürgerungstest350,00

Legalisaties / BeglaubigungenEUR
Legalisatie handtekening Nederlander / Beglaubigung einer Unterschrift26,25

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.