Legaliseren van documenten uit Mozambique voor gebruik in Nederland

Uw Mozambikaanse document heeft legalisatie nodig van het Mozambikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade in Maputo uw document.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Mozambique.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand (conservatoría dos registos civil).

 • afschrift van een geboorteakte (certidao narrativa completa de nascimento)
 • afschrift van een huwelijksakte (certidao narrativa completa de casamento)
 • afschrift van een overlijdensakte - ook voor andere nationaliteiten (certidao de obito)

Deze afschriften vraagt u op bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Verklaring van ongehuwd zijn

Deze verklaring vraagt u op bij uw stadsgewest (distrito urbano do bairro). Hierbij heeft u uw identiteitskaart nodig.

Afschrift van een echtscheidingsakte

(certidao de divorcio)

Dit afschrift vraagt u aan bij 1 van deze instanties:

 • de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk werd ontbonden
 • de rechtbank (tribunal judicial).

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw document eerst legaliseren bij het Mozambikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ga daarna naar de Nederlandse ambassade in Maputo. Uw document krijgt daar de Nederlandse legalisatie.

Met deze legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Hoeveel moet u betalen?

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.
 

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan bemiddelen voor Nederlanders bij het opvragen of legaliseren van uw documenten in Mozambique.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.