Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven in Mozambique

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Bij de Nederlandse ambassade in Maputo kunt u contant betalen in Mozambikaanse metical (MZN) of betalen met de pinpas in EUR of MZN.

Tarieven vanaf 1 augustus 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity cardEURMZN
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over)144,609.210,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18)126,108.030,00
Zakenpaspoort / Business passport144,609.210,00
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18)126,108.030,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over)143,459.135,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18)110,157.015,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez-passer or emergency document51,553.280,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse60,003.820,00
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Surcharge for a passport or ID card application submitted at a different location**23,001.460,00

* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers.
** Application submitted at a location that does not normally accept passport or ID card applications. The surcharge applies to all applicants.

Visa

EUR    

MZN

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6)GratisFree of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11)40,002.545,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee80,005.095,00
Schengenvisum laag tarief*** / Schengen visa, low fee****35,002.225,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6)GratisFree of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6 - 11)40,002.545,00
Caribisch visum / Caribbean visa80,005.095,00

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Authorisation for temporary stay), different fees, depending on purpose of stay

----
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland 
**** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia

Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationalityEURMZN
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single200,0012.735,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint342,0021.780,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor22,001.400,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard945,0060.190,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: joint, standard1.206,0076.815,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered703,0044.775,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: joint, lowered965,0061.460,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor139,008.850,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation)350,0022.290,00

Consulaire documenten / Consular documentsEURMZN
Consulaire verklaringen / Consular statements30,001.910,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate26,251.670,00

Legalisaties / LegalisationsEURMZN
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen26,251.670,00
Legalisatie document / Legalisation document26,251.670,00
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents103,006.560,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document131,008.340,00

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.