Adoptie kind uit de Filipijnen

Om een kind uit de Filipijnen te adopteren, moet u voldoen aan meerdere voorwaarden.

Sinds 8 februari 2021 is de adoptie van kinderen uit het buitenland stopgezet. Het is nog niet bekend hoe lang de stopzetting gaat duren. Heeft u al beginseltoestemming? Dan kunt u na een extra toets de adoptieprocedure nog afronden. Nieuwe adoptieaanvragen worden voorlopig niet in behandeling genomen. Op Rijksoverheid.nl leest u meer over de stopzetting van internationale adopties.

Adoptie buitenlands kind

Bij adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg van het adoptiekind over van de biologische ouders. Om te starten met een adoptieprocedure heeft u een beginseltoestemming nodig. De Nederlandse overheid kijkt dan of u geschikt bent om een buitenlands kind te adopteren.

Op de website van de Rijksoverheid leest u meer informatie over adoptie van een buitenlands kind.

De Nederlandse ambassade speelt geen rol bij een adoptie. Wel biedt een aantal ambassades extra informatie. Bijvoorbeeld over hoe u een kind kunt adopteren als u in het buitenland woont.

Adoptie van een kind uit dit land of gebied

De Nederlandse ambassade speelt geen bemiddelende rol bij de adoptieprocedure in de Filipijnen.

De ambassade kan desgewenst wel een consulaire verklaring afgeven waarin staat vermeldt:

To whom it may concern

According to Dutch law, Dutch nationals having their habitual residence outside the Kingdom of the Netherlands are not required to obtain prior authorization from the Government of the Kingdom of the Netherlands before adopting children from a third country.

Kosten: 30 Euro te voldoen in Filipijnse Pesos.

U kunt daartoe een afspraak maken bij de Ambassade door een e-mail te sturen naar de Ambassade Manilla. U kunt tijdens uw bezoek aan de Ambassade op de Verklaring wachten en betalen aan de balie.

Heeft u een vraag over adoptie en nationaliteit,  dan kunt u hierover contact opnemen met het Regional Support Office in Kuala Lumpur via e-mail asiaconsular@minbuza.nl.