Overlijden in het buitenland

Als een naaste in het buitenland overlijdt, moet u enkele zaken regelen. De Nederlandse ambassade of het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken kan u daarbij helpen.

Registreren overlijden

Het is belangrijk het overlijden van uw reisgenoot of een familielid te registreren bij de lokale autoriteiten in het land. Bijvoorbeeld bij het gemeentehuis.

U krijgt van de lokale autoriteiten twee documenten. Deze heeft u nodig om het lichaam van de overledene naar Nederland te vervoeren:

  • een overlijdensakte
  • een laissez-passer voor overledenen

Bemiddeling bij laissez-passer

Krijgt u geen laissez-passer voor overledenen van de lokale autoriteiten? Dan kan de Nederlandse ambassade of het consulaat bemiddelen. U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:

  • uittreksel uit het overlijdensregister
  • een doktersverklaring
  • een verklaring dat de voorbereidingen voor het vervoer van het stoffelijk overschot volgens de regels zijn getroffen. Deze krijgt u van de begrafenisondernemer of overheidsinstantie.

Hulp van ambassade, consulaat of ministerie

De Nederlandse ambassade, het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken proberen de nabestaanden zo goed mogelijk bij te staan. Ook geven zij advies. Bijvoorbeeld over het opvragen van een overlijdensakte.

Wat moet ik regelen om het lichaam te vervoeren?

Heeft de overledene een reisverzekering en een uitvaartverzekering? Dan regelt de alarmcentrale van de verzekering dat het lichaam naar Nederland wordt overgebracht. De ambassade ondersteunt de alarmcentrale als dat nodig is.

De reisverzekering dekt de kosten voor het vervoer naar Nederland.

Wat als de overledene niet is verzekerd?

Heeft de overledene geen reisverzekering? En wil de familie dat de overledene toch naar Nederland wordt overgebracht? Dan betalen de nabestaanden de kosten voor het vervoer van het lichaam naar Nederland.

De ambassade of het consulaat:

  • betaalt deze kosten niet
  • kan niet garant staan voor de kosten
  • kan geen lening of voorschot geven

De ambassade of het consulaat kan wel de nabestaanden in Nederland om financiële hulp vragen.

Wat als nabestaanden de kosten niet kunnen betalen?

Willen of kunnen de nabestaanden deze kosten niet betalen? Dan wordt het lichaam in het buitenland begraven of gecremeerd. Dit gebeurt volgens de plaatselijke gewoonten. De plaatselijke autoriteiten betalen de uitvaart.

Overlijden door een ongeval of misdrijf

Is het overlijden het gevolg van een ongeval of misdrijf? Of bestaat er twijfel over de doodsoorzaak? Dan kan de Nederlandse ambassade of het consulaat een kopie opvragen van het medisch rapport, het sectierapport of het politierapport. Hieraan kunnen kosten voor de nabestaanden zitten.

De ambassade of het consulaat kan een mogelijke misdaad niet zelf onderzoeken. Zij moeten zich houden aan plaatselijke wetgeving.