Nederland Wereldwijd

Ik kan niet naar een DigiD-balie komen. Wat nu?

U moet persoonlijk langskomen bij een DigiD-balie om uw activeringscode op te halen. Lukt dat niet? Dan kunt u uw activeringscode ontvangen door te videobellen met Nederland Wereldwijd. Let op: Dit kan alleen als u in het buitenland bent. Lukt dat ook niet? Dan kunt u geen DigiD aanvragen via Digid.nl. Uw situatie bepaalt of u uw zaken op een andere manier kunt regelen.

Activeringscode ontvangen via videobellen

Woont of bent u in het buitenland en moet u ver reizen naar een balie voor het ophalen van uw activeringscode? Of is er geen DigiD-balie bij u in de buurt? U kunt uw DigiD-activeringscode in het buitenland ook ontvangen door te videobellen met een medewerker van Nederland Wereldwijd.

Via de Sociale Verzekeringsbank (voor AOW'ers)

Heeft u een AOW-pensioen of krijgt u dit binnenkort? Dan kunt u vanuit het buitenland een DigiD aanvragen via de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U hoeft dan niet langs een DigiD-balie.

Met een Europees erkend inlogmiddel

Als u in een EU-land woont, dan kunt u misschien inloggen met een Europees erkend inlogmiddel. Of dat ook in uw situatie mogelijk is hangt af van in welk land u woont en bij welke organisatie u wilt inloggen. Ook heeft u bij de meeste organisaties een burgerservicenummer (BSN) nodig om in te kunnen loggen.

Andere mogelijkheden

Het is niet verplicht om uw zaken online te regelen via DigiD of een buitenlandse inlogmethode. Misschien kunt u uw zaken op een andere manier regelen. Vraag dat na bij de organisatie waarmee u te maken heeft.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons

Ook nuttig