NederlandWereldwijd

Adoptie kind uit het buitenland

U kunt op dit moment een kind adopteren uit de Filipijnen, Hongarije, Lesotho, Taiwan, Thailand of Zuid-Afrika. Een kind uit een ander land adopteren kan alleen als u hier al toestemming voor heeft gekregen en het dossier al is ingediend in het land van herkomst.

Beginseltoestemming aanvragen

Wilt u een kind uit het buitenland adopteren? Dan moet u eerst beginseltoestemming aanvragen. Dit is een verklaring waarin staat dat u volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid geschikt bent om een buitenlands kind te adopteren.

Hoe vraag ik beginseltoestemming aan?

Regelen voor uw kind

Bent u al verder in het adoptieproces? Dan moet u vaak veel zaken regelen. Bijvoorbeeld een Nederlands paspoort aanvragen en buitenlandse documenten legaliseren. Welke zaken u mogelijk moet regelen, hangt af van waar u bent in het proces.

Ik ga mijn kind ophalen in het buitenland

Ik ben met mijn kind in het buitenland

Ik ben met mijn kind in Nederland