NederlandWereldwijd

Ben ik verzekerd voor de gevolgen van ziekte buiten Nederland?

Of en waar u bent verzekerd voor de gevolgen van ziekte, hangt af van in welk land u woont en werkt.

Let op: Het gaat hierbij om een verzekering die ervoor zorgt dat u een inkomen heeft als u door ziekte niet kunt werken. U heeft dan een inkomen via doorbetaling van uw loon door uw werkgever of via een ziektewetuitkering. Deze verzekering dekt geen kosten voor medische zorg. Kijk daarvoor bij zorgverzekering in het buitenland.

Wat is uw situatie?

Ik woon in Nederland

Woont u in Nederland en werkt u in België of Duitsland? Kijk op Grensinfo.nl waar u verzekerd bent tegen inkomensverlies door ziekte:

Ik woon buiten Nederland

Woont u in België of Duitsland en werkt u minimaal een dag per week in Nederland? Bekijk de gevolgen voor uw situatie op Grensinfo.nl:

Werkt u in loondienst? Maar verricht u geen aanzienlijk deel van uw werk in het land waar u woont? Dan bent u verzekerd in het land waar het hoofdkantoor of het bedrijf van uw werkgever gevestigd is. Kijk voor meer informatie over sociale zekerheid in het buitenland op Europa.eu.

Als u in een ander EU/EER-land of Zwitserland woont en werkt, bent u in het land waar u werkt verzekerd tegen inkomensverlies door ziekte.

Woont en werkt u in een verdragsland? Dan bent u meestal verzekerd tegen inkomensverlies door ziekte volgens de regels van het land waar u werkt.

Uitzonderingen

In de volgende situaties bent u verzekerd in Nederland, terwijl u in een verdragsland werkt:

  • U werkt korter dan een jaar in het verdragsland
  • U werkt in een verdragsland, maar ook in Nederland
  • U bent werknemer in het internationaal vervoer
  • U werkt op zee, bijvoorbeeld in de zeevaart, de zeevisserij of op een booreiland
  • U bent een uitgezonden ambtenaar en werkt bij een ambassade of consulaat
Let op: Gelden deze situaties niet voor u, maar wilt u wel in Nederland verzekerd blijven? Dan kunt u een A1-verklaring aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Woont en werkt u in een land waarmee Nederland geen afspraken heeft gemaakt over ziekteverzekering? Dan kunt u in sommige gevallen toch in Nederland verzekerd zijn. Bijvoorbeeld als u verplicht bent verzekerd via uw werkgever. Ook kunt zich vrijwillig verzekeren in Nederland.

Bent u niet verplicht of vrijwillig verzekerd in Nederland? Dan kunt u zich mogelijk verzekeren in het land waar u woont en werkt. Vraag naar de mogelijkheden daarvoor bij de uitkeringsorganisatie in dat land.  

Ziektewetuitkering buiten Nederland

Weet u waar u bent verzekerd? Bekijk dan of u recht heeft op een ziektewetuitkering buiten Nederland.

Verhuist u binnenkort naar het buitenland?

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons

Ook nuttig