NederlandWereldwijd

Hoe vraag ik een ziektewetuitkering aan buiten Nederland?

Woont u in het buitenland en bent u ziek geworden? Vraag dan een ziektewetuitkering aan. Hoe u deze uitkering regelt, hangt af van waar u de uitkering moet aanvragen.

Let op: Weet u niet of u recht heeft op een ziektewetuitkering uit Nederland of uit een ander land? Controleer dan eerst waar u de ziektewetuitkering moet aanvragen.

Ziektewetuitkering aanvragen

Moet u een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV? Dat doet u door u ziek te melden op dag 2 dat u ziek bent. De keuzehulp ziekmelden van UWV laat zien of u zich moet ziekmelden bij UWV of bij uw werkgever.

Ziekmelden bij UWV

Vanuit het buitenland kunt u zich op 2 manieren ziekmelden bij UWV:

Let op: Meld u op tijd ziek. Doet u dat te laat, dan krijgt u misschien minder ziektewetuitkering. Via Mijn UWV ziet u de status van uw ziekmelding.

Vragenlijst invullen

Vul na uw ziekmelding een digitale vragenlijst van UWV in. U krijgt hierover bericht in Mijn UWV en via de post. De vragen gaan over uw situatie. Om de vragenlijst in te vullen heeft u ook DigiD nodig.

Na uw aanvraag

Heeft u zich ziek gemeld en de vragenlijst ingevuld? Dan krijgt u binnen 4 weken bericht in Mijn UWV en via de post. Daarin staat of u een ziektewetuitkering krijgt en zo ja, hoe hoog uw uitkering is.

Let op: Werkt u in een EU/EER-land, Zwitserland of een verdragsland? Dan vraagt UWV u om een A1-verklaring (certificate of coverage). Met dit formulier toont u aan dat u in Nederland verzekerd bent. Op de site van de Sociale verzekeringsbank (SVB) leest u hoe u een A1-verklaring aanvraagt.

Werkt u in een EU/EER-land of Zwitserland? En moet u de uitkering aanvragen bij de uitkeringsorganisatie in uw werkland? Vraag daar hoe u een ziektewetuitkering aanvraagt. U kunt de uitkeringsorganisatie opzoeken op Europa.eu.

Optellen verzekerde periodes

Soms krijgt u pas een ziektewetuitkering in uw werkland als u daar een bepaalde periode verzekerd bent. Vraag bij de uitkeringsorganisatie in uw werkland wat de minimale periode is dat u verzekerd moet zijn.

Bent u te kort verzekerd in uw werkland? Als u eerder in Nederland of een ander EU/EER-land of Zwitserland werkte, dan mag u de verzekerde periodes in die landen bij elkaar optellen. U kunt de uitkeringsorganisatie van uw werkland vragen om deze gegevens op te vragen in de landen waar u eerder heeft gewerkt. De uitkeringsorganisatie kunt u opzoeken op Europa.eu.

Werkt u in een verdragsland? Vraag bij de uitkeringsorganisatie in uw werkland hoe u een ziektewetuitkering aanvraagt.

Optellen verzekerde periodes

Soms krijgt u pas een ziektewetuitkering in uw werkland als u daar een bepaalde periode verzekerd bent. Vraag bij de uitkeringsorganisatie in uw werkland wat de minimale periode is dat u verzekerd moet zijn.

Bent u te kort verzekerd in uw werkland? Als u eerder in Nederland of een ander EU/EER-land of Zwitserland werkte, dan mag u de verzekerde periodes in die landen bij elkaar optellen. U kunt de uitkeringsorganisatie van uw werkland vragen om deze gegevens op te vragen in de landen waar u eerder heeft gewerkt. De uitkeringsorganisatie kunt u opzoeken op Europa.eu.

Werkt u in een ander land dan een EU/EER-land, Zwitserland of een verdragsland? Vraag bij de uitkeringsorganisatie in uw werkland hoe u een ziektewetuitkering aanvraagt.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons

Ook nuttig