Vertalingen gebruiken in het buitenland

Vertaalde documenten die zijn afgegeven door beëdigde en geregistreerde vertalers laat u legaliseren. Dit gebeurt met een stempel of sticker. Na legalisatie is uw document klaar voor gebruik.

Wat is legaliseren?

Legaliseren is een document geschikt maken voor gebruik in een ander land. Door legalisatie is duidelijk dat uw document van een bevoegde instantie komt.

Hoe werkt het?

U heeft een vertaling die u in het buitenland wilt gebruiken. Bijvoorbeeld een vertaling van een diploma of een uittreksel/afschrift van de burgerlijke stand.

Alleen beëdigde vertalers mogen dit werk doen. Zij staan geregistreerd bij een Nederlandse rechtbank en ze staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers.

Welke vertalingen legaliseert het CDC?

Het CDC legaliseert alleen vertalingen wanneer de vertaling en het brondocument (het document dat is vertaald) aan alle eisen voldoen.

Eisen waaraan de vertaling moet voldoen

De vertaling moet voldoen aan de volgende eisen:

 • De vertaling is opgemaakt door een in Nederland beëdigde vertaler die staat geregistreerd bij een Nederlandse rechtbank. Een beëdigd vertaler is te vinden via de website van de Raad van Rechtsbijstand (Bureau Wbtv).
 • De vertaling is gelegaliseerd door een rechtbank.
 • De vertaling is door de vertaler gehecht aan het brondocument (het document dat vertaald is) of aan een kopie van het brondocument.
 • De vertaling is in een buitenlandse taal.

Welke vertalingen worden niet door het CDC gelegaliseerd?

 • Vertalingen die in het Nederlands zijn opgesteld (deze dienen alleen om te kunnen lezen).
 • Vertalingen van buitenlandse brondocumenten, waarvan de brondocumenten niet volledig gelegaliseerd zijn in het land van herkomst.
 • Vertalingen bestemd voor gebruik in een land dat is aangesloten bij het Apostilleverdrag.

De meest voorkomende vertalingen zijn die van:

 • uittreksels/afschriften van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijden, enzovoort)
 • diploma’s
 • machtigingen
 • beschikkingen van de rechtbank
 • handelsdocumenten

Eisen waaraan het brondocument moet voldoen

Het brondocument (het document dat vertaald is) voldoet aan de volgende voorwaarde :

 • Het document is in Nederland opgemaakt (in het Nederlands, Engels, Frans of Duits).

of

 • Het document is in het buitenland opgesteld en volledig gelegaliseerd in het land waar het is opgesteld.