NederlandWereldwijd

Wat is legaliseren met een apostille?

Nederland is aangesloten bij het Apostilleverdrag. De landen die hieraan meedoen legaliseren uw document met een stempel of sticker: een apostille. Deze toont aan dat de handtekening op het document echt is. Met een apostille kunt u uw document gebruiken in alle landen die meedoen aan het verdrag.

Apostille aanvragen

In Nederland haalt u een apostille bij een rechtbank. Dit kost geld. U kunt een apostille zelf aanvragen, maar u kunt dit ook door iemand anders laten doen. Hiervoor is geen machtiging nodig. Hoe u een apostille aanvraagt, verschilt per rechtbank. U kunt zelf kiezen naar welke rechtbank in Nederland u gaat. Bekijk het overzicht van Nederlandse rechtbanken.

Let op: Soms moet u het document eerst laten legaliseren door een andere organisatie voordat u een apostille kunt krijgen bij de rechtbank. Dit geldt voor het legaliseren van diploma’s, medicijnverklaringen en documenten van de Belastingdienst.

Na het regelen van een apostille kunt u uw document gebruiken in alle landen die meedoen aan het Apostilleverdrag.

Het Apostilleverdrag geldt voor:

 • documenten van rechterlijke instanties, zoals documenten van het Openbaar Ministerie (OM), een griffier of een gerechtsdeurwaarder
 • administratieve documenten, zoals getuigschriften, diploma’s of akten van de burgerlijke stand
 • notariële akten
 • officiële verklaringen op onderhandse stukken, zoals verklaringen over de registratie of het bestaan van een document op een bepaalde datum

Het Apostilleverdrag geldt niet voor:

 • documenten opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren, zoals een verklaring van ongehuwd zijn van een buitenlandse ambassade in Nederland
 • documenten voor handelstransacties of douaneformaliteiten

Gebruik documenten binnen de EU

Wilt u een openbaar document uit een land van de Europese Unie (EU) gebruiken in een ander EU-land? Bijvoorbeeld een geboorteakte, een notariële akte of een rechterlijke beslissing? Documenten van een overheid of rechterlijke instantie uit de EU hoeft u meestal niet te vertalen. Soms moet u het document wel laten aanvullen met een meertalig modelformulier. Dit formulier vraagt u aan bij de instantie die het document afgeeft. Bekijk het overzicht van alle openbare documenten die u vrij kunt gebruiken binnen de EU op de website van European Justice.

Let op: meertalige uittreksels van een geboorteakte, huwelijksakte of overlijdensakte hebben geen legalisatie of apostille nodig als u deze gaat gebruiken in:

 • België
 • Bosnië en Herzegovina
 • Bulgarije
 • Duitsland
 • Estland
 • Frankrijk
 • Italië
 • Kaapverdië
 • Kroatië
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Noord-Macedonië
 • Moldavië
 • Montenegro
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Servië
 • Slovenië
 • Spanje
 • Turkije
 • Zwitserland

Vraag bij de gemeente waar de akte is opgemaakt of u een meertalig uittreksel kunt krijgen.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.