Nederlandse zakelijke documenten gebruiken in het buitenland

Om uw Nederlandse zakelijke documenten te gebruiken in het buitenland, laat u deze legaliseren. Dit gebeurt met een stempel of sticker. Na legalisatie is uw document klaar voor gebruik.

Wat is legaliseren

Legaliseren is een document geschikt maken voor gebruik in een ander land. Door deze legalisatie is duidelijk dat uw document van een bevoegde instantie komt.

Hoe werkt het?

U heeft een Nederlands zakelijk document dat u in het buitenland wilt gebruiken. Bijvoorbeeld:

  • verklaringen van bedrijven
  • toestemming voor gebruik van een leaseauto in het buitenland
  • uittreksel Kamer van Koophandel

Uw document heeft minimaal 2 Nederlandse legalisaties nodig. Waar u die haalt, ligt aan:

  • het soort document
  • het soort afspraken waar Nederland en het buitenland aan meedoen

Stap 1 - Welk soort document heeft u?

Verklaring van een bedrijf

U heeft bedrijfsdocumenten zoals statuten, analyserapporten, exportdocumenten, certificaten van herkomst. Deze documenten laat u eerst legaliseren door de Nederlandse Kamer van Koophandel waar het bedrijf staat ingeschreven.

Leaseauto in het buitenland

De toestemming van een leasemaatschappij voor gebruik van een leaseauto in het buitenland laat u eerst door de Kamer van Koophandel legaliseren.

Uittreksel Kamer van Koophandel

Een uittreksel van de Kamer van Koophandel kunt u rechtstreeks door het Consulair Dienstencentrum (CDC) laten legaliseren.

>> Ga naar stap 2

Stap 2 – Legalisatie door het Consulair Dienstencentrum

  • Laat uw document legaliseren bij het CDC in Den Haag.

>> Ga naar stap 3

Stap 3 – Legalisatie door buitenlandse ambassade of consulaat in Nederland

  • Vraag na bij de buitenlandse ambassade of het consulaat of u nog een legalisatie nodig heeft van de vertegenwoordiging van het land waar u het document gaat gebruiken, zo ja:
  • Laat het document legaliseren door de vertegenwoordiging van het land waar u het document wilt gebruiken. De ambassade van dat land in Nederland kan u vertellen hoe dit werkt.