Nederland Wereldwijd

Schengenvisum kort verblijf aanvragen in Angola

Woont u in Angola? En wilt u een visum voor kort verblijf in Nederland of Finland aanvragen? Bekijk dan welke regels gelden en hoe u uw visum aanvraagt.

Wat heb ik nodig?

  • U moet een paspoort of ander reisdocument overleggen met ten minste 2 blanco pagina's. Uw reisdocument moet in de afgelopen 10 jaar zijn afgegeven. Het moet nog minimaal 3 maanden geldig zijn na de datum waarop u het Schengengebied wilt verlaten.
  • U levert een volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier in. Iedere persoon die op uw reisdocument meereist moet een eigen formulier inleveren. Formulieren voor kinderen jonger dan 18 jaar moeten door een ouder of voogd zijn ondertekend.
  • Bent u jonger dan 18 jaar en reist u zonder (1 van) uw ouders of voogd? Laat hen dan het toestemmingsformulier (informatie in het Engels) invullen. Bij binnenkomst in Nederland kan de grensbewaking hierom vragen.
  • Wordt uw visumaanvraag verwerkt door een externe dienstverlener? In dat geval wordt uw digitale foto gemaakt bij het visum-aanvraagkantoor. Heeft u binnen de laatste 59 maanden een visum aangevraagd? Dan moet u zelf een foto meesturen bij uw aanvraag. Deze foto moet voldoen aan de Nederlandse eisen voor pasfoto's.
  • U laat uw vingerafdrukken afnemen. Dit doet u wanneer u uw aanvraag indient. Deze blijven 59 maanden geldig. Voor sommige aanvragers, zoals kinderen jonger dan 12 jaar, is dit niet nodig.
  • Heeft u binnen de laatste 59 maanden voorafgaand aan uw huidige aanvraag biometrische kenmerken (vingerafdrukken en foto) afgegeven? Dan kunt u er voor kiezen uw aanvraag in te laten dienen door iemand anders. U hoeft dan niet in persoon te verschijnen.

Als bij het beoordelen van uw aanvraag blijkt dat uw vingerafdrukken niet in het systeem staan, moet u deze alsnog afgeven. Ook kunt u altijd opgeroepen worden voor een interview als uw aanvraag daar aanleiding toe geeft.

Wat kost een visumaanvraag?

Als u uw aanvraag indient bij een Nederlandse ambassade of een consulaat, betaalt u leges (kosten). Het bedrag vindt u op de tarievenpagina. Vraagt u uw visum aan via een externe dienstverlener, zoals een visumbureau? Dan betaalt u de dienstverlener hier ook nog een vergoeding voor.

U betaalt geen visumkosten als u binnen een van de volgende categorieën valt:

  • kinderen tot 6 jaar;
  • scholieren, studenten, postacademische studenten en begeleidende docenten die reizen voor studie of beroepsopleiding;
  • onderzoekers* die reizen voor wetenschappelijk onderzoek, deelnemen aan een wetenschappelijk seminar of een wetenschappelijke conferentie;
  • vertegenwoordigers van non-profitorganisaties tot 25 jaar die deelnemen aan door non-profitorganisaties georganiseerde studiebijeenkomsten, conferenties, sportieve, culturele of educatieve evenementen.

*zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 2, van Richt­lijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

Hoelang duurt een aanvraag?

U kunt uw aanvraag op z’n vroegst 6 maanden voor uw reis indienen. Voor zeevarenden is dit 9 maanden. En minimaal 15 werkdagen van tevoren.

Meestal weet u binnen 15 kalenderdagen of u het visum krijgt. Soms is meer tijd nodig: de aanvraag kan dan 45 dagen duren, bijvoorbeeld als er extra documenten nodig zijn.

Heeft u een visum voor Nederland aangevraagd? Bekijk hoe u de status van uw aanvraag online volgt.

Langere wachttijd voor visumaanvragen

Het kan langer duren om een afspraak te maken. De verwerking van uw aanvraag kan ook langer duren dan 15 dagen.

Dit komt doordat steeds meer aanvragers naar Nederland willen reizen, nadat corona-reisbeperkingen wereldwijd zijn versoepeld.

We werken eraan om het aantal beschikbare afspraken uit te breiden en onze capaciteit te vergroten. Er komen regelmatig nieuwe afspraken bij, dus houd het afsprakensysteem in de gaten.

Plan uw reis ruim van tevoren. En zorg dat u alle documenten klaar heeft voor uw afspraak.

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Sommige Schengenstaten willen van elkaar weten wie een visumaanvraag doet. Deze check (consultatie) is verplicht voor sommige nationaliteiten (informatie in het Engels) en kan tot 7 dagen in beslag nemen.

Uw aanvraag wordt daarnaast gecheckt in het Schengen-informatiesysteem (SIS II) (informatie in het Engels). Ook worden uw aanvraaggegevens gecontroleerd en bewaard in het Visa-informatiesysteem (VIS) (informatie in het Engels).

Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt met Informatie Ondersteund Beslissen om beter en sneller over uw visumaanvraag te beslissen. In de privacyverklaring leest u wat er met uw gegevens gebeurt.

Maak geen afspraak via een bemiddelingsbureau

Om uw aanvraag in te dienen, maakt u een afspraak via een online afsprakensysteem. Dit systeem is voor iedereen toegankelijk. Er zijn bemiddelingsbureaus die hier misbruik van maken door afspraken vast te houden en door te verkopen.

We raden u aan om zelf een afspraak te maken en geen gebruik te maken van deze bemiddelingsbureaus.

Afspraak via VFS Global

Een Schengenvisum kort verblijf of Caribisch visum vraagt u online aan via het VFS Global Visa Application Centre (informatie in het Engels en Portugees).