Nederland Wereldwijd

Verklaring van woonplaats aanvragen in Taiwan

Als u in Taiwan woont, heeft u soms een verklaring van woonplaats nodig. HetĀ Netherlands Office Taipei kan de verklaring voor u opstellen.

Wanneer heeft u een verklaring van woonplaats nodig?

Met een verklaring van woonplaats kunt u uw buitenlandse woonplaats bewijzen. U hebt deze verklaring nodig voor:

 • verschillende soorten belasting- of premieheffing van sociale verzekeringen
 • vernieuwing van uw rijbewijs

Wat heeft u nodig?

Wanneer u een verklaring van woonplaats aanvraagt, heeft u de volgende documenten nodig:

 • een bewijs dat u met toestemming van de autoriteiten woont in het land waar u de aanvraag voor de verklaring doet, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning. Dit is niet nodig wanneer u binnen de EU woont.
 • een bewijs van uw huidige adres
  Een bewijs van inschrijving van de gemeente waar u woont of, als dat niet bestaat in uw land, een huurcontract of gas- of elektriciteitsrekening met daarop uw naam en adres.
 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan een van de volgende documenten zijn:
  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse ID-kaart
  • een geldige Verklaring van Nederlanderschap

Verklaring van woonplaats in dit land of gebied

Hoe vraag ik een consulaire verklaring aan in Taiwan?

In Taiwan kunt u consulaire verklaringen alleen in persoon aanvragen bij het Netherlands Office Taipei.

U kunt een afspraak maken via het online afsprakensysteem (informatie in het Engels).

Betaling

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze

Nog vragen?

Heeft u vragen? Stuur ons een e-mail via het contactformulier.