Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven in Taiwan

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. Betalingen zijn vooraf verschuldigd. U ontvangt hiervoor een betaalbewijs.

U kunt alleen contant betalen, in de Nieuw Taiwanese dollar (NTD).

Tarieven vanaf 1 augustus 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity cardEURNTD
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over)144,604.380,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18)126,103.820,00
Zakenpaspoort / Business passport144,604.380,00
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18)126,103.820,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over)143,454.345,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18)110,153.335,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passeror emergency document51,551.560,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passerfor a corpse60,001.815,00
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Surcharge for a passport or ID card application submitted at a different location**23,00695,00
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers.
** Application submitted at a location that does not normally accept passport or ID card applications. The surcharge applies to all applicants.

Visa

EUR    

NTD

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6)GratisFree of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11)40,00 1.210,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee80,00 2.420,00
Schengenvisum laag tarief*** / Schengen visa, low fee****35,00 1.060,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6)GratisFree of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6 - 11)40,00 1.210,00
Caribisch visum / Caribbean visa80,00 2.420,00

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel /

MVV (Authorisation for temporary stay), different fees, depending on purpose of stay

--
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland
**** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia

Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationalityEURNTD
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single200,006.060,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural342,0010.360,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor22,00665,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard945,00

28.635,00

Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard1.206,0036.545,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered703,0021.300,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered965,0029.240,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor139,004.210,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation)350,0010.605,00

Consulaire documenten / Consular documentsEURNTD
Consulaire verklaringen / Consular statements30,00 905,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate26,25795,00

Legalisaties / LegalisationsEURNTD
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen26,25795,00
Legalisatie document / Legalisation document26,25795,00
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents103,003.120,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document131,003.965,00

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.