Nederland Wereldwijd

Verklaring van woonplaats in Libië

Bent u Nederlander en woont u in Libië? En wilt u een verklaring woonplaats aanvragen?

Dan kunt u terecht bij de Nederlandse ambassade in Tunesië.