NederlandWereldwijd

Wanneer heb ik een verklaring van Nederlanderschap nodig?

U kunt een verklaring van Nederlanderschap nodig hebben om aan buitenlandse instanties te laten zien dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Heeft u nog een andere nationaliteit en woont u 13 jaar buiten de Europese Unie (EU)? Dan kunt u de verklaring ook nodig hebben om de Nederlandse nationaliteit te behouden.

Waarschuwing: U kunt tijdelijk alleen een verklaring van Nederlanderschap aanvragen om uw Nederlanderschap te behouden.

Hoe u de verklaring aanvraagt hangt af van uw situatie:

  • Ik heb nog nooit een Nederlands paspoort of Nederlandse ID-kaart gehad: U kunt geen verklaring Nederlanderschap aanvragen. Dit geldt ook voor kinderen die nog geen Nederlands paspoort of ID-kaart hebben.
  • Ik heb een verlopen Nederlands paspoort of ID-kaart: U kunt alleen per aangetekende post een aanvraag doen. Lees meer
  • Ik heb een geldig Nederlands paspoort of ID-kaart: U kunt uw verklaring online aanvragen. Lees meer

Laten zien dat u de Nederlandse nationaliteit heeft

Verhuist u naar het buitenland? Of gaat u trouwen of werken in het buitenland? Dan moet u misschien aan een buitenlandse instantie laten zien dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit doet u met een verklaring van Nederlanderschap.

Verklaring van Nederlanderschap aanvragen als u in het buitenland woont

De Nederlandse nationaliteit behouden

Gelden alle 3 punten voor u?

  1. U heeft naast de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit.
  2. U bent 18 jaar of ouder.
  3. U woont 13 jaar of langer buiten Nederland, de Europese Unie (EU), Aruba, Curaçao of Sint Maarten.

Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen. Dit gebeurt als u niet op tijd een nieuw Nederlands paspoort, ID-kaart of verklaring van Nederlanderschap heeft aangevraagd en ontvangen. Op tijd betekent: binnen 13 jaar vanaf de datum van afgifte van uw oude paspoort, ID-kaart of verklaring van Nederlanderschap. U moet dus elke 13 jaar een nieuw paspoort, nieuwe ID-kaart of verklaring van Nederlanderschap aanvragen. Vanaf de datum van afgifte van uw nieuwe paspoort, ID-kaart of verklaring van Nederlanderschap gaat een nieuwe periode van 13 jaar in.

Let op: de termijn is op 1 april 2022 veranderd van 10 naar 13 jaar. Is de termijn van 10 jaar voorbij vóór 1 april 2022? Dan valt u niet onder de termijn van 13 jaar en verliest u uw Nederlandse nationaliteit.

Let op: Gelden de 3 punten niet voor u? Dan zijn er toch situaties waarin u de Nederlandse nationaliteit automatisch kunt verliezen. U kunt de Nederlandse nationaliteit dan niet behouden door een verklaring van Nederlanderschap aan te vragen. Lees meer over automatisch verlies van de Nederlandse nationaliteit.

Voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar)

Is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan heeft uw kind geen verklaring van Nederlanderschap nodig.

Uw kind kan Nederlander zijn door geboorte of erkenning. Dit betekent dat uw kind automatisch de Nederlandse nationaliteit heeft. Daarvoor hoeft u geen verklaring van Nederlanderschap voor uw kind aan te vragen.

Heeft uw kind een paspoort of ID-kaart dat gaat verlopen? Dan hoeft u  geen verklaring van Nederlanderschap, paspoort of ID-kaart aan te vragen om het Nederlanderschap te behouden. Een paspoort of ID-kaart is alleen nodig als u wilt reizen met uw kind of uw kind zich moet kunnen legitimeren.

Let op: Er zijn wel situaties waarin uw kind de Nederlandse nationaliteit kan verliezen. Een verklaring van Nederlanderschap zorgt er dan niet voor dat uw kind de Nederlandse nationaliteit behoudt. Bekijk wanneer een minderjarige de Nederlandse nationaliteit kan verliezen.

Zie ook