NederlandWereldwijd

Wanneer heb ik een verklaring van Nederlanderschap nodig?

Bent u een meerderjarige Nederlander met een dubbele nationaliteit en woont u 13 jaar of langer buiten Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de Europese Unie (EU)? Dan kunt u uw Nederlandse nationaliteit verliezen. Om uw Nederlandse nationaliteit te behouden, kunt u voordat de 13 jaar verstreken zijn, een Nederlands paspoort, ID-kaart of verklaring van Nederlanderschap aanvragen.

Buitenlandse instanties kunnen u om diverse redenen ook vragen te laten zien dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Vanaf 1 juli 2024 geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag alleen nog een verklaring van Nederlanderschap af als het doel van de aanvraag is te voorkomen dat u de Nederlandse nationaliteit verliest.

Lees meer over in welke situaties u waar een verklaring van Nederlanderschap aan kunt vragen

Nederlandse nationaliteit behouden

Als u voldoet aan alle 3 de punten hieronder, kunt u uw Nederlandse nationaliteit verliezen:

  1. U heeft naast de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit.
  2. U bent 18 jaar of ouder.
  3. U woont 13 jaar of langer buiten Nederland, de Europese Unie (EU), Aruba, Curaçao of Sint Maarten.

U verliest  de Nederlandse nationaliteit als u niet op tijd een nieuw Nederlands paspoort, ID-kaart of verklaring van Nederlanderschap aanvraagt.

Op tijd betekent: binnen 13 jaar vanaf de datum van afgifte van uw oude paspoort, ID-kaart of verklaring van Nederlanderschap. U moet dus elke 13 jaar ruim voor het verstrijken van die periode een nieuw paspoort, nieuwe ID-kaart of verklaring van Nederlanderschap aanvragen. Vanaf de datum van afgifte van uw nieuwe paspoort, ID-kaart of verklaring van Nederlanderschap gaat een nieuwe periode van 13 jaar in.

Let op: de termijn is op 1 april 2022 veranderd van 10 naar 13 jaar. Is de termijn van 10 jaar voorbij vóór 1 april 2022? Dan valt u niet onder de termijn van 13 jaar en verliest u uw Nederlandse nationaliteit.

Let op: Gelden de 3 punten niet voor u? Dan zijn er toch situaties waarin u de Nederlandse nationaliteit automatisch kunt verliezen. U kunt de Nederlandse nationaliteit dan niet behouden door een verklaring van Nederlanderschap aan te vragen. Lees meer over automatisch verlies van de Nederlandse nationaliteit.

Voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar)

Is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan heeft uw kind geen verklaring van Nederlanderschap nodig.

Uw kind kan Nederlander zijn door geboorte of erkenning. Dit betekent dat uw kind automatisch de Nederlandse nationaliteit heeft. Daarvoor hoeft u geen verklaring van Nederlanderschap voor uw kind aan te vragen.

Heeft uw kind een paspoort of ID-kaart dat gaat verlopen? Dan hoeft u  geen verklaring van Nederlanderschap, paspoort of ID-kaart aan te vragen om het Nederlanderschap te behouden. Een paspoort of ID-kaart is alleen nodig als u wilt reizen met uw kind of uw kind zich moet kunnen legitimeren.

Let op: Er zijn situaties waarin uw kind de Nederlandse nationaliteit kan verliezen. Een verklaring van Nederlanderschap zorgt er dan niet voor dat uw kind de Nederlandse nationaliteit behoudt. Bekijk wanneer een minderjarige de Nederlandse nationaliteit kan verliezen.

Hoe aanvragen?

Een verklaring van Nederlanderschap kunt u online of per post aanvragen. Een verklaring  kost minder dan een paspoort of ID-kaart. Houd er rekening mee dat u niet kunt reizen met een verklaring van Nederlanderschap. Dat kan wel met een paspoort of ID-kaart.

Verklaring van Nederlanderschap aanvragen als u in het buitenland woont

Paspoort of ID-kaart aanvragen als u in het buitenland woont

Zie ook