Nederland Wereldwijd

Nederlands rijbewijs verlengen of omwisselen in Zuid-Korea

Woont u in Zuid-Korea en is uw Nederlandse rijbewijs (bijna) verlopen? Dan kunt u uw rijbewijs verlengen of omwisselen voor een Koreaans rijbewijs.

Rijbewijs verlengen bij RDW

Verleng uw rijbewijs bij de RDW als u voldoet aan de onderstaande eisen:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land uit de EU of EVA.
  • U woont buiten de EU of de EVA. Of u woont in de Caribische Koninkrijksdelen.
  • U staat niet ingeschreven op een adres in Nederland.

Dan kunt u uw Nederlands rijbewijs verlengen bij de RDW. Ook als uw rijbewijs is verlopen. U heeft een correspondentieadres in Nederland nodig voor het ontvangen van het aanvraagformulier en uw rijbewijs. De RDW stuurt geen post naar het buitenland.

Let op: Heeft u naast uw Nederlandse rijbewijs ook een geldig buitenlands rijbewijs? Dan is het niet nodig om uw Nederlandse rijbewijs te verlengen. Als u op bezoek bent in Nederland, mag u met uw geldige buitenlandse rijbewijs rijden. Woont u weer in Nederland? Dan kunt u uw buitenlandse rijbewijs terug omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

Volg de stappen om uw rijbewijs te verlengen:

Stap 1: Vraag een aanvraagformulier aan

U kunt online een aanvraagformulier aanvragen om uw rijbewijs te verlengen. Op de website van de RDW leest u hoe u dit doet.

Stap 2: Verzamel de juiste documenten

Voor uw aanvraag heeft u de volgende originele documenten nodig:

  • uw Nederlandse rijbewijs
  • een kopie van uw geldige reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort of ID-kaart 
  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • 1 kleurenpasfoto die voldoet aan de Nederlandse eisen aan pasfoto’s en niet ouder is dan 6 maanden 

In de volgende situaties heeft u extra documenten nodig. Klik op uw situatie(s) om te zien welke documenten dat zijn.

Stap 3: Stuur uw documenten op

Stuur alle documenten die nodig zijn voor uw aanvraag op naar de RDW:

RDW, Unit Rijbewijzen
Postbus 9000
9640 HA Veendam
Nederland

Stap 4: Betaal de kosten

Betaal de kosten voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs. Scroll naar ‘kosten’ op de website van de RDW om te lezen wat de kosten zijn en hoe u kunt betalen. 

Na uw betaling neemt de RDW uw aanvraag binnen 10 werkdagen in behandeling.

Keurt de RDW uw aanvraag goed? Dan duurt het 5 werkdagen voordat u uw nieuwe rijbewijs ontvangt op uw correspondentieadres in Nederland.

Keurt de RDW uw aanvraag niet goed? Dan ontvangt u daarover een brief van de RDW.

Rijbewijs omwisselen voor een rijbewijs uit Zuid-Korea

Heeft u een Alien Registration Card? Als u langere tijd in Zuid-Korea woont kan het makkelijker zijn om uw Nederlandse rijbewijs om te wisselen voor een Koreaans rijbewijs. Dat kan bij de Driver’s License Agency (koROAD) of bij 1 van de examenbureaus in Zuid-Korea. U Nederlandse rijbewijs blijft dan bij de koROAD.

Wat heb ik nodig?

Voor het aanvragen van een Zuid-Koreaans rijbewijs heeft u onder andere een echtheidsverklaring van de RDW nodig. Hierin staat of u met een rijbewijs geregistreerd staat in het rijbewijsregister. Op de website van de RDW leest u hoe u een echtheidsverklaring aanvraagt. Dit kost geld. Na uw betaling ontvangt u de echtheidsverklaring via de post op uw adres.

De verklaring is in het Engels. U moet de verklaring ook laten legaliseren met een apostille. Daarmee kunt u een document klaarmaken voor gebruik in een ander land.

Lees meer over documenten laten legaliseren

Op de website van koROAD leest u (in het Engels en Koreaans) welke documenten u nodig heeft voor het omwisselen van uw Nederlandse rijbewijs.

Let op: Uw Zuid-Koreaanse rijbewijs is misschien langer of korter geldig dan uw Nederlandse rijbewijs.

Terug (verhuizen) naar Nederland

Gaat u tijdelijk weer naar Nederland? Dan kunt u uw Nederlandse rijbewijs tijdelijk terugvragen bij de koROAD op vertoon van uw reisschema. Verhuist u terug naar Nederland? Dan kunt u uw Zuid-Koreaanse rijbewijs weer omwisselen voor een Nederlands rijbewijs bij de koROAD.