Reisadvies Liberia

Laatst gewijzigd op: 04-04-2017 | Nog steeds geldig op: 26-05-2018

Blijf bereikbaar in crisissituaties. Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Download 'Kaart bij reisadvies Liberia' (PDF, 180 kB)

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis. Dit reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Accra (Ghana), inlichtingendiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Het hoofddoel van dit advies is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er algemene en praktische tips in het reisadvies.

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

Naar boven

De laatste ontwikkelingen

Blijf op de hoogte: Download de 24/7 BZ Reis app in Google Play of de App Store.

Blijf bereikbaar in crisissituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Algemeen

VN-Vredesmacht UNMIL

De veiligheidssituatie is kwetsbaar. De VN-vredesmacht UNMIL (United Nation Mission in Liberia) is in Liberia aanwezig om de politieke stabiliteit te bewaren. Deze vredesmacht geeft ook trainingen aan de Liberiaanse politie. Ondanks deze trainingen heeft de politie moeite om de veiligheid te handhaven.

Demonstraties

In Liberia kunnen demonstraties voorkomen die tot geweld leiden. Vermijd daarom demonstraties.

Informeer naar veiligheidssituatie ter plaatse

Blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en de veiligheidssituatie ter plaatse. Volg bijvoorbeeld het plaatselijke nieuws via de media. Of vraag bij uw hotel om informatie.

Verkeersveiligheid

De wegen in Liberia zijn slecht en onverlicht. Er zijn veel verkeersongevallen. Vooral tijdens het regenseizoen (mei tot en met november) zijn de wegen vaak moeilijk begaanbaar.

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig? Bel het alarmnummer 911 (dit telefoonnummer wordt niet altijd beantwoord).

Geen Nederlandse ambassade in Liberia

Er is geen Nederlandse ambassade in Liberia. Neem bij vragen contact op met de Nederlandse ambassade in Accra, Ghana.

Heeft u hulp nodig?

Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24/7 BZ Contactcenter altijd bereikbaar via +31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ.

U kunt ook contact opnemen met een ambassade van een ander land dat lid is van de Europese Unie, zoals de ambassade van Duitsland in Monrovia: +231 888 65 35 68 of via e-mail: info@monrovia.diplo.de.

Naar boven

Onveilige gebieden

Alleen noodzakelijke reizen

Reis alleen als het noodzakelijk is naar het grensgebied met Ivoorkust. De veiligheidssituatie in het grensgebied met Ivoorkust is verbeterd. Toch zijn er soms schermutselingen tussen gewapende groeperingen in dit grensgebied. Reis daarom alleen naar dat grensgebied als dat noodzakelijk is.

Let op, veiligheidsrisico’s

Er zijn veiligheidsrisico’s voor de rest van het land. De veiligheidssituatie in Monrovia en regionale hoofdplaatsen is verbeterd. Toch is er nog steeds veel criminaliteit, inclusief gewapende berovingen. Wees in de afgelegen gebieden in Liberia alert op gewapende overvallen.

Naar boven

Criminaliteit

Er is veel criminaliteit, inclusief gewapende berovingen. Gewelddadige overvallen komen voor in afgelegen gebieden.

Voor uw veiligheid is het beter om niet na zonsondergang reizen. Dit geldt zowel voor Monrovia als voor de rest van het land.

Naar boven

Lokale wetten, regels en gebruiken

Elk land heeft eigen wetten, regels en gebruiken. Deze kunnen heel anders zijn dan in Nederland. Als u een land bezoekt, moet u zich aan deze wetten, regels en gebruiken houden. Net zoals de inwoners van het land zelf. Als u dat niet doet, kunt u ernstig in de problemen komen.

Naar boven

Blijf bereikbaar in noodsituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Gezondheid

Evacuatie bij medische problemen

Medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn. Als u een ongeluk krijgt of ziek wordt, kan het daarom nodig zijn dat u medisch geëvacueerd moet worden. Bijvoorbeeld naar een land in de buurt of naar Nederland. De kosten van een medische evacuatie zijn hoog. Houd hier rekening mee en raadpleeg voorafgaand aan uw reis uw reisverzekering. Worden deze kosten niet door uw zorgverzekeraar gedekt? Zorg dan voor een goede reisverzekering. 

Dokter of ziekenhuis

Moet u in het buitenland naar de dokter of in een ziekenhuis worden opgenomen? Dan dekt uw basiszorgverzekering deze kosten meestal. Het bedrag dat wordt gedekt, is 6 maximaal gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederland. In sommige landen zijn deze kosten hoger dan in Nederland. Het is daarom belangrijk u hiervoor extra te verzekeren. Dat kan via een aanvulling op uw basiszorgverzekering of door een reisverzekering met medische kosten af te sluiten.

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over actuele epidemieën, aanbevolen vaccinaties en maatregelen om malaria en andere infectieziekten te voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie over epidemieën.

Naar boven

Reisdocumenten en visa

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. Meer informatie over reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Liberia in Brussel (België). Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Naar boven

Tips van de ambassade

Liberia blijft een fragiele staat met een marginaal functionerende overheid. Toch vindt er een herstel plaats. Hierbij eist de bevolking in toenemende mate grotere inspraak in het handelen van de overheid op. De private sector is bij uitstek een sector die groeit. Publieke dienstverlening zoals gezondheidszorg en onderwijs blijven kwalitatief onder de maat.

Naar boven

Wijs op reis

Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Naar boven

Blijf op de hoogte