Reisadvies Kazachstan

Laatst gewijzigd op: 04-04-2017 | Nog steeds geldig op: 21-07-2017

Blijf bereikbaar in crisissituaties. Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Download 'Kaart bij reisadvies Kazachstan' (PDF, 680 kB)

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis. Dit reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Astana, inlichtingendiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Het hoofddoel van dit advies is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er algemene en praktische tips in het reisadvies.

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

Naar boven

De laatste ontwikkelingen

Op 18 juli 2016 vond er een schietpartij plaats in de stad Almaty. Hierbij zijn volgens de autoriteiten twee burgers en meerdere politieagenten omgekomen.

Wees in heel Kazachstan alert en volg de instructies van de lokale autoriteiten op. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via de media.

Blijf op de hoogte

Download de 24/7 BZ Reis app in Google Play of de App Store.

Blijf bereikbaar in crisissituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie. 

Naar boven

Algemeen

Er zijn geen bijzondere veiligheidsrisico’s voor reizen naar Kazachstan. Maar let op de volgende zaken:

Overheid stelt openlijke kritiek niet op prijs, vermijd demonstraties

Vermijd demonstraties, ook kleine demonstraties. Zeker wanneer de overheid geen toestemming ervoor heeft gegeven. Te openlijke politieke of kritische meningsuitingen worden niet op prijs gesteld. Ook niet als ze via via internet en social media worden geuit.

De veiligheidssituatie in Kazachstan is stabiel. Het is aan te raden om demonstraties (hoe klein dan ook) te vermijden, zeker wanneer zij niet geautoriseerd zijn. Een al te openlijke politieke of kritische stellingname wordt niet op prijs gesteld (ook niet via internet, inclusief social media).

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig? Bel het alarmnummer 112.

Nederlandse ambassade in Astana

Kijk voor informatie over de Nederlandse ambassade in Astana op de website. Kazachstan is een uitgestrekt land en daardoor kan de ambassade meestal niet snel hulp bieden.

Heeft u hulp nodig?

Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24/7 BZ Contactcenter altijd bereikbaar via +31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ.

Naar boven

Criminaliteit

Buitenlanders worden regelmatig slachtoffer van criminaliteit. Ze worden bijvoorbeeld verdoofd of beroofd. Dat gebeurt vooral in stedelijke gebieden.

Naar boven

Terrorisme

Op 18 juli 2016 vond er een schietpartij plaats in de stad Almaty. Hierbij zijn volgens de autoriteiten twee burgers en meerdere politieagenten omgekomen.

Op 5 juni 2016 vonden er in de stad Aktobe aanslagen plaats, onder meer op een legerbasis. Bij de aanslagen en politieoperaties in de daaropvolgende dagen vielen doden, waaronder de aanslagplegers. De Kazachstaanse overheid heeft burgers gevraagd om alert te zijn en verdacht gedrag te melden aan de autoriteiten.

In 2011 en 2012 zijn in verschillende steden van Kazachstan aanslagen gepleegd. De overheid zag deze aanslagen als terroristisch. De aanslagen waren bijna allemaal gericht tegen veiligheidsdiensten en politie.

Naar boven

Lokale wetten, regels en gebruiken

Elk land heeft eigen wetten, regels en gebruiken. Deze kunnen heel anders zijn dan in Nederland. Als u een land bezoekt, moet u zich aan deze wetten, regels en gebruiken houden. Net zoals de inwoners van het land zelf. Als u dat niet doet, kunt u ernstig in de problemen komen.

Homoseksualiteit wordt niet algemeen geaccepteerd

Homoseksualiteit wordt niet algemeen geaccepteerd in Kazachstan. Houd daar rekening mee in de manier waarop u zich opstelt en uit.

Naar boven

Blijf bereikbaar in noodsituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Gezondheid

De medische zorg in Kazachstan is beperkt. Vooral buiten de hoofdstad Astana, de stad Almaty en enkele andere steden.

Evacuatie bij medische problemen

Medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn. Als u een ongeluk krijgt of ziek wordt, kan het daarom nodig zijn dat u medisch geëvacueerd moet worden. Bijvoorbeeld naar een land in de buurt of naar Nederland. De kosten van een medische evacuatie zijn hoog. Houd hier rekening mee en raadpleeg voorafgaand aan uw reis uw reisverzekering. Worden deze kosten niet door uw zorgverzekeraar gedekt? Zorg dan voor een goede reisverzekering.  

Dokter of ziekenhuis

Moet u in het buitenland naar de dokter of in een ziekenhuis worden opgenomen? Dan dekt uw basiszorgverzekering deze kosten meestal. Het bedrag dat wordt gedekt, is maximaal gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederland. In sommige landen zijn deze kosten hoger dan in Nederland. Het is daarom belangrijk u hiervoor extra te verzekeren. Dat kan via een aanvulling op uw basiszorgverzekering of door een reisverzekering met medische kosten af te sluiten.

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over actuele epidemieën, aanbevolen vaccinaties en maatregelen om malaria en andere infectieziekten te voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie over epidemieën.

Naar boven

Natuurgeweld

In Kazachstan komen aardbevingen voor, in het zuiden ook zware. Volg de berichten in de media en informeer u over de situatie.

Bent u in het land en is er een noodsituatie? Volg dan de aanwijzingen op van de lokale autoriteiten. Als u een georganiseerde reis maakt, houd dan contact met uw reisorganisatie.

Meer weten over aardbevingen? Kijk op:

Naar boven

Reisdocumenten en visa

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. Meer informatie over reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Kazachstan in Den Haag. Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Verblijft u maximaal 15 dagen in Kazachstan? En reist u vóór 31 december 2017? Dan heeft u geen visum nodig. De dag van binnenkomst wordt als dag 1 geteld. Het tijdstip waarop u de eerste dag arriveert maakt daarin geen verschil. U moet dus uiterlijk 14 dagen later Kazachstan verlaten. Met ingang van 1 januari 2018 worden de regels mogelijk aangepast.

Naar boven

Tips van de ambassade

De overheid in Kazachstan voert regels vaak strikt uit. Ook als dat niet redelijk lijkt. Uw verblijf kan daardoor langer worden. Houd hier rekening mee als u uw reis plant.

Naar boven

Wijs op reis

Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Naar boven

Blijf op de hoogte