Reisadvies Burundi

Laatst gewijzigd op: 13-06-2018 | Nog steeds geldig op: 20-07-2018

Dit reisadvies is opnieuw beoordeeld. Er is geen reden voor inhoudelijke aanpassingen.

Kaart bij reisadvies Burundi
Download 'Kaart bij reisadvies Burundi' (PDF, 158 kB)

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis. Dit reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Bujumbura, inlichtingendiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Het hoofddoel van dit advies is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er algemene en praktische tips in het reisadvies.

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

Naar boven

De laatste ontwikkelingen

De veiligheidssituatie in Burundi is onvoorspelbaar. Reis niet naar de provincies Bubanza, Cibitoke en het Kibirawoud in de provincie Kayanza. Reis alleen als het noodzakelijk is naar de overige gebieden in Burundi.

In augustus 2015 is de nieuwe regering aangetreden. De legitimiteit van deze regering wordt door delen van de oppositie niet erkend. Er komen gewelddadigheden voor in het hele land. Het aantal gewelddadige incidenten is afgenomen. Ook zijn de incidenten minder heftig. Maar de veiligheidssituatie blijft onzeker. De regering treedt hard op tegen tegenstanders. Op straat zijn veel zwaargewapende militairen en politieagenten aanwezig. Na zonsondergang zijn er wegversperringen. Vooral buiten de hoofdstad.

Wegblokkades en onaangekondigde controles zijn in Bujumbura sterk afgenomen. Wees alert, de veiligheidssituatie blijft onvoorspelbaar en kan plotseling veranderen. Demonstraties, spanningen en gewelddadige incidenten kunnen plotseling toenemen.

Blijf op de hoogte

Download de 24/7 BZ Reis app  in Google Play of de App Store.

Blijf bereikbaar in crisissituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Algemeen

Verkeersveiligheid

De rijstijl van de chauffeurs van de (mini)bussen en motortaxi’s is gevaarlijk. Reist u over de weg? Plan uw route dan zo dat u voor zonsondergang aankomt. Rijd niet na zonsondergang. Dit is gevaarlijk.

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig? Bel het alarmnummer 117 (politie), 25 72 25 050 en 25 72 88 435 (ambulance), 118 (brandweer).

Nederlandse ambassade in Bujumbura

Kijk voor informatie over de Nederlandse ambassade in Bujumbura op de website.

Heeft u hulp nodig?

Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24/7 BZ Contactcenter altijd bereikbaar via +31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ.

Naar boven

Onveilige gebieden

Niet reizen

Reis niet naar:

  • Provincie Bubanza: In het natuurreservaat Rukoko (ten noorden van de RN4, tussen de grens met de Democratische Republiek Congo en de RN5) kan gevochten worden tussen de veiligheidsdiensten en kleine gewapende groepen. U kunt overdag dit reservaat met een gids bezoeken. Gebruik tussen 18.00 en 6.00 uur de weg die langs dit natuurreservaat loopt (RN5) niet. De weg is dan niet veilig.
  • Provincie Cibitoke: Rijd niet tussen 18.00 uur en 6.00 uur op de weg tussen de plaatsen Bujumbura en Bukavu (RN5) en op de weg van de plaatsen Bubanza naar Bukinanyana langs het Kibirawoud (RN9).
  • Provincie Kayanza: Reis niet door het Kibirawoud. Dit geldt ook voor de weg tussen de plaatsen Rwegura en Bukinanyana (RN6 en de RN10).

Vermijd militaire wegversperringen. Volg de instructies op van de lokale autoriteiten.

Alleen noodzakelijke reizen

Reis alleen als het noodzakelijk is naar:

  • Bujumbura: Maar, vermijd de volkswijken (Kayosha, Musaga, Kamenge, Cibitoke, Ngagara, Nyakabiga). In deze wijken komen regelmatig acties van de ordediensten voor, ‘s nachts en overdag.
  • Overige gebieden in Burundi: Reis niet buiten de provinciehoofdsteden tussen 18.00 en 6.00 uur. Overnacht niet buiten de provinciehoofdsteden.
Naar boven

Criminaliteit

Burundi is een erg arm land. Door de slechte economische omstandigheden is er kleine criminaliteit op straat, zoals diefstal en overvallen. Er is geen bijzondere vijandigheid tegenover buitenlanders. Maar door de grote armoede in het land kunnen vreemdelingen doelwit zijn. Ga na zonsondergang niet de straat op.

Naar boven

Terrorisme

Burundi heeft samen met Uganda soldaten naar Somalië gestuurd om er de vrede en veiligheid te bewaren. Beide landen nemen deel aan de vredesmissie “The African Union Mission in Somalia” (AMISOM) van de Afrikaanse Unie. De terroristische organisatie Al-Shabaab in Somalië kan daarom een dreiging zijn voor Burundi.

 

Naar boven

Lokale wetten, regels en gebruiken

Elk land heeft eigen wetten, regels en gebruiken. Deze kunnen heel anders zijn dan in Nederland. Als u een land bezoekt, moet u zich hieraan houden. Net zoals de inwoners van het land zelf. Als u dat niet doet, kunt u ernstig in de problemen komen.

Naar boven

Blijf bereikbaar in noodsituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Gezondheid

Evacuatie bij medische problemen

Medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn. Als u een ongeluk krijgt of ziek wordt, kan het nodig zijn dat u medisch geëvacueerd wordt. Bijvoorbeeld naar een land in de buurt of naar Nederland. De kosten van een medische evacuatie zijn hoog. Houd hier rekening mee en raadpleeg voorafgaand aan uw reis uw reisverzekering. Worden deze kosten niet door uw zorgverzekeraar gedekt? Zorg dan voor een goede reisverzekering. 

Dokter of ziekenhuis

Moet u in het buitenland naar de dokter of in een ziekenhus worden opgenomen? Dan dekt uw basiszorgverzekering deze kosten meestal. Het bedrag dat wordt gedekt, is 6 maximaal gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederland. In sommige landen zijn deze kosten hoger dan in Nederland. Het is daarom belangrijk u hiervoor extra te verzekeren. Dat kan via een aanvulling op uw basiszorgverzekering of door een reisverzekering met medische kosten af te sluiten.

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over actuele epidemieën, aanbevolen vaccinaties en maatregelen om malaria en andere infectieziekten te voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie over epidemieën.

Naar boven

Reisdocumenten en visa

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. Meer informatie over reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Burundi in Den Haag. Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Naar boven

Wijs op reis

Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Naar boven

Blijf op de hoogte