NederlandWereldwijd

Reisadvies Turkije

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Reist u naar Turkije? Lees welke veiligheidsrisico’s er zijn, wat u kunt doen in geval van nood, en hoe u zich voorbereidt op uw reis.
Laatst gewijzigd op: 16-07-2024
Nog steeds geldig op: 21-07-2024

In het kort

 • De kleurcode van het reisadvies is rood voor het grensgebied tussen Turkije en Syrië en Turkije en Irak. Wat uw situatie ook is: reis er niet heen. Het is er te gevaarlijk. Lees meer onder Regionale risico’s.
 • Kleurcode oranje geldt voor de provincies Şırnak en Hakkari en de grensovergang bij Habur (grens met Irak). Reis alleen hierheen als het noodzakelijk is. Het is niet veilig er op vakantie te gaan.
 • Voor de rest van Turkije geldt kleurcode geel. U kunt hierheen reizen. Maar let op: er zijn bijzondere veiligheidsrisico’s.
E-mail ontvangen als het reisadvies wijzigt? Meld u aan bij de Informatieservice. Bent u in Turkije of gaat u erheen? Registreer uw verblijf.

Verder in dit reisadvies

Rood: niet reizen

Wat uw situatie ook is: reis niet naar gebieden met kleurcode rood. Het is er te gevaarlijk. De Nederlandse ambassade kan u niet helpen als u in de problemen komt.

Voor de volgende gebieden geldt kleurcode rood:

 • Het grensgebied tussen Turkije en Syrië
 • Het grensgebied tussen Turkij en Irak

Door spanningen in Syrië en Irak is het grensgebied onveilig. Er komen gewelddadige militaire acties voor.

Oranje: alleen noodzakelijk reizen

Reis alleen naar gebieden met kleurcode oranje als dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor de uitvaart van een familielid. Of als u er dringend heen moet voor uw werk. Het is niet veilig er op vakantie te gaan. De Nederlandse ambassade kan u minder goed helpen als u in de problemen komt.

Voor de volgende gebieden geldt kleurcode oranje:

 • De provincies Şırnak en Hakkari, in het zuidoosten van Turkije
 • De grensovergang Habur bij Irak

In de provincies Şırnak en Hakkari zijn regelmatig gevechten tussen de terroristische organisatie PKK en het Turkse leger. Dit gebeurt vooral ‘s nachts in afgelegen gebieden op het platteland. Ook komen er aanslagen voor. Reist u via de grensovergang bij Habur? Blijf op de hoofdweg.

Geel: let op, er zijn risico’s

U kunt reizen naar gebieden met kleurcode geel. Maar let op: er zijn bijzondere veiligheidsrisico's.

De kleurcode van het reisadvies voor de rest van Turkije is geel. Lees verder in het reisadvies met welke risico’s u te maken kunt krijgen.

In heel Turkije is een verhoogd risico op terroristische aanslagen. Vooral door de terroristische organisaties PKK en IS. Gebouwen van de Turkse overheid, gebedshuizen en plekken waar veel toeristen komen, kunnen doelwit zijn. Ook demonstraties buiten Turkije waarbij een koran wordt verbrand of verscheurd, kunnen reden zijn voor terroristische organisaties om in Turkije aanslagen te plegen.

In de afgelopen jaren zijn er aanslagen gepleegd in Istanbul en Ankara. Hierbij zijn doden en gewonden gevallen.

Wees alert op drukke plaatsen en volg altijd de aanwijzingen van de lokale autoriteiten. Houd op luchthavens, bij grensovergangen en op verkeersknooppunten rekening met strenge controles. Draag altijd een identiteitsbewijs bij u.

Zakkenrollers en diefstal

Houd rekening met zakkenrollers en diefstal, vooral in de grotere steden zoals Istanbul en op drukke (toeristische) plekken waar veel mensen zijn.

Oplichting

Toeristen kunnen slachtoffer worden van oplichting. Vaak blijkt dat aankopen minder waard zijn dan de prijs die u ervoor heeft betaald. Ook komt creditcardfraude voor.

Voorkom dat u slachtoffer wordt van criminaliteit

Door een goede voorbereiding verkleint u de kans dat u wordt beroofd of opgelicht. Lees meer op de pagina Hoe voorkom ik dat ik slachtoffer word van criminaliteit in het buitenland?

Drugs

U mag in Turkije geen drugs gebruiken, bezitten of verkopen. Dit geldt ook voor softdrugs. In Turkije zijn straffen veel zwaarder dan in Nederland. De omstandigheden in de gevangenissen zijn vaak slecht.

Anti-desinformatie-wet

In Turkije kunt u een gevangenisstraf krijgen (tot maximaal 3 jaar) voor het verspreiden of delen van berichten die de Turkse overheid beschouwt als nepnieuws. De Turkse wet tegen desinformatie bepaalt dat het delen van ‘opzettelijk misleidende informatie die de veiligheid, openbare orde en volksgezondheid in gevaar brengt’ strafbaar is. Het gaat hierbij niet alleen om het plaatsen van berichten op sociale media, maar ook om het delen van berichten van anderen. Deze wet geldt ook voor personen die Turkije kort bezoeken.

Nederlanders die ook de Turkse nationaliteit hebben

Bent u Nederlander en heeft u ook de Turkse nationaliteit? Dan kunt u bij aankomst en tijdens uw verblijf in Turkije ondervraagd worden. Ook uw telefoon of andere apparaten kunnen onderzocht worden. Dit gebeurt vaak als u verdacht wordt van betrokkenheid bij organisaties die de Turkse overheid als terroristisch ziet. U kunt hiervoor gearresteerd en vervolgd worden. En u kunt een (tijdelijk) uitreisverbod krijgen. Dit gebeurt soms zonder dat u de reden ervoor te horen krijgt. Houd hier rekening mee als u naar Turkije reist.

Let op: De Turkse wet behandelt Nederlanders die ook de Turkse nationaliteit hebben als Turkse burgers. Het kan gebeuren dat de Turkse autoriteiten de Nederlandse ambassade niet inlichten bij problemen, zoals een arrestatie. Of dat de Nederlandse ambassade geen toestemming krijgt om consulaire hulp te verlenen. Vraag bij problemen altijd naar consulaire bijstand van de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal.

Identificatieplicht

De Turkse politie voert regelmatig identiteitscontroles uit. Zorg dat u altijd een geldig paspoort of geldige ID-kaart bij u heeft.

Lhbtiq+

Bent u een lhbtiq+ persoon? En wilt u naar Turkije reizen? U kunt daar te maken krijgen met discriminatie en agressie. Niet iedereen heeft een positieve houding tegenover uw seksuele voorkeur of identiteit. Lees de tips op de pagina Kan ik veilig reizen als lhbtiq+ persoon? om risico’s te verkleinen.

Lange gevangenisstraf voor seks met minderjarigen

U mag in Turkije geen seks hebben met iemand jonger dan 18 jaar. Ook niet als de minderjarige dit zegt te willen. U bent dan strafbaar. En u kunt hiervoor een lange gevangenisstraf krijgen. Het is moeilijk om iemands leeftijd te schatten. U kunt om een identiteitsbewijs vragen. Maar let op: dit kan vervalst zijn.

Beledigingen

Het is verboden de Turkse natie, het staatshoofd, de vlag of het volkslied te beledigen. Ook het beschadigen of vernietigen van Turkse bankbiljetten en munten wordt beschouwd als een belediging. U kunt hiervoor gevangenisstraf krijgen.

Vervolging voor steun aan Gülen-beweging en andere organisaties

De Turkse regering ziet de religieuze Gülen-beweging als een terroristische organisatie. Personen die aan deze beweging verbonden zijn, of ervan verdacht worden deze te steunen, kunnen gevangenisstraf krijgen. Dat geldt ook voor personen die de Turkse regering verdenkt van het steunen van andere organisaties die door Turkije met terrorisme in verband worden gebracht zoals de PKK en PKK-gelieerde organisaties. De Turkse overheid kan u ook vervolgen voor uitingen die u buiten Turkije doet, ook op sociale media.

Foto's maken

Maak in Turkije geen foto’s van militaire objecten. U kunt hiervoor gevangenisstraf krijgen. Wilt u personen fotograferen? Vraag vooraf toestemming.

Souvenirs

Neem geen cultuurhistorische of archeologische spullen mee uit Turkije zoals oude munten en stenen. U kunt hiervoor een boete of gevangenisstraf krijgen.

Gesloten grenzen

In verband met de politieke spanningen tussen Turkije en Armenië is de grens tussen Turkije en Armenië gesloten.

Bosbranden

In Turkije komen elk jaar bosbranden voor. Vooral in de zomermaanden. Tijdens lange droge periodes, wanneer de temperatuur oploopt tot 40 graden Celsius, is het risico op bosbranden zeer hoog. Lees informatie over bosbranden op de website van de Turkse overheid (informatie in het Engels).

Overstromingen

Hevige sneeuwval, regen en smeltende sneeuw kunnen aardverschuivingen en modderstromen veroorzaken. Wegen en straten worden dan onbegaanbaar.

Aardbevingen

Turkije ligt in een aardbevingsgevoelig gebied. Er is kans op aardbevingen en aardverschuivingen. Lees meer informatie over aardbevingen op de website van het USGS Earthquake Hazards Program (informatie in het Engels).

Krijgt u in Turkije met natuurgeweld te maken?

 • Volg altijd de aanwijzingen van de lokale autoriteiten, bijvoorbeeld de brandweer of politie.
 • Houd de (lokale) media in de gaten. De situatie kan snel veranderen.
 • Neem contact op met de lokale autoriteiten, uw hotel of reisorganisatie als u een vraag heeft over de actuele situatie.

In heel Turkije zijn regelmatig demonstraties. Vooral in de grotere steden. Bij demonstraties kan geweld worden gebruikt.

De gebeurtenissen in het Midden-Oosten hebben geleid tot verhoogde spanningen en demonstraties. Deze demonstraties zijn vooral gericht tegen Israël en de Verenigde Staten van Amerika, maar ook tegen West-Europese landen, waaronder Nederland. Demonstraties in westerse landen waarbij een koran wordt verbrand of verscheurd, kunnen in Turkije antiwesterse gevoelens oproepen en leiden tot demonstraties en protesten. Verschillende terroristische organisaties hebben vanwege eerdere koranschendingen met aanslagen gedreigd.

Wat kunt u doen?

 • Vermijd samenscholingen, mensenmassa’s en demonstraties.
 • Volg het nieuws via de (lokale) media. Of vraag bij uw hotel om informatie.
 • Volg altijd de adviezen van de lokale autoriteiten.

Wees in heel Turkije voorzichtig in het verkeer. Het rijgedrag van veel verkeersdeelnemers is gevaarlijk. Bij verkeersongelukken met dodelijke afloop houdt de Turkse politie de chauffeurs van alle betrokken voertuigen aan. Ook als zij niet schuldig zijn aan het ongeval. Kijk voor meer informatie over het wegverkeer in Turkije op de website van de ANWB.

Lokale hulpdiensten

Heeft u direct hulp nodig in Turkije? Neem contact op met de lokale hulpdiensten:

 • Algemeen alarmnummer (politie): 155
 • Ambulance: 112
 • Brandweer: 110

Nood- of crisissituatie

 • Bent u in Turkije en bent u in nood? Bijvoorbeeld: u bent opgenomen in het ziekenhuis, of u bent bestolen. Lees wat u kunt doen in geval van nood.
 • Komt u in een crisissituatie terecht (zoals politieke onrust, een terroristische aanslag of natuurgeweld)? Lees wat u kunt doen in een crisissituatie.
 • Laat uw familie/vrienden weten hoe het met u gaat.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de lokale autoriteiten.
 • Maakt u een georganiseerde reis? Houd contact met uw reisorganisatie.
 • Heeft u hulp nodig? Neem contact op met uw reisverzekeraar of met de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat-generaal.

Contactgegevens Nederlandse ambassade in geval van nood

Nederlandse ambassades en consulaten-generaal zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via het contactcenter van NederlandWereldwijd op telefoonnummer +31 247 247 247 of via WhatsApp: +31 6 82 38 77 96.

Bent u in Turkije en heeft u een lokaal telefoonnummer? Bel het lokale nummer van de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat-generaal. U betaalt dan het lokale tarief.

Nederlandse ambassade in Turkije

Bekijk de contactgegevens van de Nederlandse ambassade in Ankara.

Nederlandse consulaat-generaal in Turkije

Bekijk de contactgegevens van het Nederlandse consulaat-generaal in Istanbul.

 • Sluit altijd een goede reisverzekering af die extra kosten dekt. Bijvoorbeeld van ziekenhuisopname, of als u naar Nederland moet worden vervoerd (repatriëring). Uw basiszorgverzekering vergoedt deze kosten niet altijd 100 procent.
 • Voor een reis naar Turkije is een goede reisverzekering extra belangrijk. Want de gezondheidszorg buiten de grote steden is beperkt. Als u in het ziekenhuis belandt, moet u mogelijk naar een ander land worden overgebracht voor medische zorg.
 • Reist u naar Turkije voor een cosmetische of een medische ingreep? Controleer of de gekozen (medische) instelling goed bekend staat.
 • Let op: Bij een oranje of rood reisadvies passen veel Nederlandse verzekeraars de voorwaarden van hun reisverzekeringen aan. Bepaalde risico’s of kosten bij schade zijn dan niet meer gedekt. Vraag dit na bij uw verzekeraar.

Paspoort of ID-kaart

 • U heeft een geldig paspoort of geldige ID-kaart nodig om naar Turkije te reizen.
 • Uw Nederlandse paspoort of ID-kaart moet nog minimaal 150 dagen geldig zijn op het moment dat u aankomt in Turkije.
 • Bij aankomst in Turkije moet uw paspoort nog tenminste 1 lege pagina hebben.

Visum

Of u een visum nodig heeft, hangt af van hoelang u in Turkije blijft:

Reizen met kinderen

Kinderen hebben ook een geldig paspoort of geldige ID-kaart en eventueel een visum nodig voor een reis naar Turkije. Reist u alleen met 1 of meer kinderen jonger dan 18 jaar? Check welke documenten u nodig heeft om te reizen met een minderjarig kind en neem die mee. Zo voorkomt u problemen en lange wachttijden bij grenscontroles.

Rijbewijs

Uw Nederlandse rijbewijs is geldig in Turkije. Lees meer over rijden in Turkije op de website van de ANWB.

 • Check welke vaccinaties u nodig heeft voor Turkije op de website van GGD Reisvaccinaties.
 • In Turkije zijn veel zwerfdieren. Vooral loslopende katten en honden die hondsdolheid (rabiës) kunnen hebben, vallen soms mensen aan. U leest meer over rabiës op de website van de GGD.
 • Maak (online) een vaccinatie-afspraak bij een GGD of andere aanbieder van reisvaccinaties bij u in de buurt. Check alle aanbieders van reisvaccinaties op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).
 • Gebruikt u medicijnen?

  Wat mag ik meenemen naar Turkije?

  Check wat u mag meenemen naar Turkije op de website van IATA (informatie in het Engels).

  Wat mag ik mee terugnemen naar Nederland?

  Bekijk wat u vanuit Turkije mee terug mag nemen naar Nederland op de pagina Wat mag ik meenemen naar Nederland?