NederlandWereldwijd

Paspoort of ID-kaart aanvragen als u in Luxemburg woont

Wilt u een Nederlands paspoort of ID-kaart aanvragen en woont u in Luxemburg? Volg dan dit stappenplan. Woont u niet in Luxemburg? Ook dan kunt bij de ambassade in Luxemburg een paspoort aanvragen. U bent niet verplicht om uw paspoort aan te vragen in het land waar u woont.

Stap 1: Maak uw persoonlijke checklist

U heeft een aantal documenten nodig om een paspoort of ID-kaart aan te vragen. Met een persoonlijke checklist weet u welke documenten dat zijn. Maak voor elke aanvraag een aparte checklist. Bijvoorbeeld 1 voor uzelf en 1 voor uw kind.

Heeft u een checklist aangemaakt? Ga door naar stap 2.

Stap 2: Check de extra eisen

In uw persoonlijke checklist (uit stap 1) ziet u dat u extra documenten nodig heeft om een paspoort of ID-kaart aan te vragen. Hier leest u welke documenten dat zijn. En of u documenten moet laten legaliseren en vertalen.

U moet aantonen dat u legaal in Luxemburg woont. Dit kan met:

 • een verklaring van woonplaats met vermelding van uw nationaliteit (certificat de résidence avec mention de la nationalité) Vraagt u een paspoort of id kaart aan voor uw kind? Dan heeft u deze verklaring nodig voor het kind en de Nederlandse ouder. De verklaring staat op naam van de ouder. Op de verklaring staat de naam van de ouder en de kinderen en de nationaliteit van de ouder. De nationaliteit van de kinderen hoeft niet apart te worden vermeld.
  Dit document mag niet ouder zijn dan 1 jaar.
 • daarnaast: als u ook de Luxemburgse nationaliteit heeft: een geldig Luxemburgs paspoort of Luxemburgse ID-kaart
 • Vraagt u voor uw baby voor het eerst een paspoort of ID-kaart aan? Dan gebruikt u de geboorteakte als bewijs van legaal verblijf.

Woont u in België? Dan heeft u voor uw aanvraag de volgende documenten nodig:

 • een verklaring van woonplaats met vermelding van uw nationaliteit (certificat de résidence avec mention de la nationalité, certificat de domicile avec mention de la nationalité, attest van hoofdverblijfplaats, getuigschrift van woonst of een bewijs van woonst).
  Aanvraag kind
  Vraagt u een paspoort of id kaart aan voor uw kind? Dan heeft u deze verklaring nodig voor het kind en de Nederlandse ouder. De verklaring staat op naam van de ouder. Op de verklaring staat de naam van de ouder en de kinderen en de nationaliteit van de ouder. De nationaliteit van de kinderen hoeft niet apart te worden vermeld.
  Dit document mag niet ouder zijn dan 1 jaar.
 • en: als u ook de Belgische nationaliteit heeft: een geldig Belgisch paspoort of Belgische ID-kaart
 • en: uw Belgische verblijfsvergunning (EU+ kaart) met vermelding van uw nationaliteit.
 • Vraagt u voor uw baby voor het eerst een paspoort of ID-kaart aan? Dan gebruikt u de geboorteakte als bewijs van legaal verblijf.

Woont u in Duitsland? Dan heeft u voor uw aanvraag de volgende documenten nodig:

 • een uittreksel uit het bevolkingsregister van uw woonplaats met vermelding van uw nationaliteit (Erweiterte Meldebescheinigung mit Angabe der Staatsangehörigkeit) voor u en uw kind.
 • als u ook de Duitse nationaliteit heeft: een geldig Duits paspoort of Duitse ID-kaart
 • Vraagt u voor uw baby voor het eerst een paspoort of ID-kaart aan? Dan gebruikt u de geboorteakte als bewijs van legaal verblijf.

Woont u in Frankrijk? Dan heeft u voor uw aanvraag de volgende documenten nodig:

 • een kopie van uw Franse ziekenfondskaart (carte vitale)
 • een kopie van een Franse belastingaanslag of elektriciteitsrekening met uw naam en adres
 • als u ook de Franse nationaliteit heeft: een geldig Frans paspoort of Franse ID-kaart
 • Vraagt u voor uw baby voor het eerst een paspoort of ID-kaart aan? Dan gebruikt u de geboorteakte als bewijs van legaal verblijf.

Woont u in Zwitserland? Dan heeft u voor uw aanvraag de volgende documenten nodig:

 • een geldige verblijfsvergunning B of L met uw adres. Klopt het adres niet meer? Neem dan ook het volgende document mee: een inschrijving woonplaats (Wohnsitzbescheinigungattestation de domicile) met uw adres en nationaliteit.
 • een geldige verblijfsvergunning C en een inschrijving woonplaats (Wohnsitzbescheinigungattestation de domicile) met uw adres en nationaliteit
 • als u ook de Zwitserse nationaliteit heeft: een geldig Zwitsers paspoort of Zwitserse ID-kaart
 • Vraagt u voor uw baby voor het eerst een paspoort of ID-kaart aan? Dan gebruikt u de geboorteakte als bewijs van legaal verblijf.

Heeft u een geboorteakte of huwelijksakte uit Luxemburg? Dan hoeft u deze niet te laten legaliseren. U heeft misschien wel een vertaling nodig.

Heeft u een ander document uit Luxemburg? Of een document uit een ander land? Bekijk of u het document moet laten legaliseren.

U kunt documenten inleveren in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. Heeft u een document in het Luxemburgs? Vraag dan een meertalig uittreksel van het document aan. Een meertalig uittreksel is een formulier met een vertaling in 9 talen. U hoeft het document dan niet meer te laten vertalen.

Kunt u geen meertalig uittreksel aanvragen? Vraag dan een meertalig modelformulier aan bij de instantie die uw document heeft afgegeven. U hoeft het document dan niet meer te laten vertalen. Meer informatie over meertalige modelformulieren leest u op de website van de Europese Unie.

Kunt u geen meertalig uittreksel of meertalig modelformulier aanvragen? Laat het document dan vertalen door een beëdigd vertaler.

Stap 3: Maak een afspraak

Heeft u alle documenten uit uw checklist bij stap 1 verzameld? En voldoen de documenten aan alle eisen bij stap 2? Dan kunt u een afspraak maken in Luxemburg of in Nederland. Vraagt u een paspoort en een ID-kaart aan? Maak dan voor elk document een aparte afspraak.

Aanvrager uit ander land dan Luxemburg

Woont u niet in Luxemburg? Ook dan kunt bij de ambassade in Luxemburg een paspoort aanvragen. U bent niet verplicht om uw paspoort aan te vragen in het land waar u woont.

Afspraak in Luxemburg

Waarschuwing:

Neem alle documenten uit uw checklist mee naar uw afspraak. Print de checklist ook uit. En neem deze mee. Wij kunnen u niet helpen als 1 van deze documenten ontbreekt:

 • Aanvraagformulier voor paspoort of ID-kaart (ingevuld, geprint en ondertekend)
 • Toestemmingsverklaring ouder / gezaghebber voor minderjarige aanvrager(s). Vraagt u een paspoort aan voor uw kind jonger dan 18 jaar? Of een ID-kaart voor uw kind jonger dan 12 jaar? En kunt u of de andere ouder niet aanwezig zijn bij de aanvraag? Dan moet deze ouder de toestemmingsverklaring invullen en ondertekenen. En een kopie van zijn of haar paspoort of ID-kaart meegeven. Op de kopie moet de datum en handtekening staan van de ouder die niet meekomt.
 • Paspoort of ID-kaart. Neem al uw Nederlandse en/of buitenlandse paspoorten en ID-kaarten mee. Ook als 1 van deze documenten is verlopen.

Maak online een afspraak bij de ambassade in Luxemburg

Afspraak wijzigen of afzeggen

Heeft u een afspraak gemaakt? Dan krijgt u een bevestiging per e-mail. Daarin staat ook een link waarmee u de afspraak kunt wijzigen of afzeggen.

Afspraak in Nederland

U kunt een paspoort of ID-kaart aanvragen bij een grensgemeente in Nederland. U hoeft dan niet verder te lezen bij stap 4 en 5.

U kunt een paspoort of ID-kaart aanvragen op Schiphol. U hoeft dan niet verder te lezen bij stap 4 en 5.

Stap 4: Ga naar uw afspraak

U moet zelf langskomen om uw paspoort of ID-kaart aan te vragen. Ook als u jonger dan 18 jaar bent.

Neem alle documenten uit uw persoonlijke checklist mee. In de checklist leest u bij elk document of u het origineel en/of een kopie moet meenemen.

Moet u documenten laten legaliseren en/of vertalen? Neem dan de gelegaliseerde en vertaalde documenten mee.

In het overzicht van de consulaire tarieven in Luxemburg ziet u wat een paspoort of ID-kaart kost en hoe u kunt betalen.

Een paspoort of ID-kaart kost minder bij een grensgemeente en op Schiphol.

Nee. Heeft u uw paspoort of ID-kaart nog nodig? Dan kunt u deze houden.

Wanneer moet ik mijn oude paspoort of ID-kaart inleveren?

Komt u uw nieuwe paspoort of ID-kaart ophalen? Dan levert u uw oude paspoort of ID-kaart op dat moment in.

Laat u uw nieuwe paspoort opsturen? Dan stuurt u eerst uw oude naar de ambassade. Pas dan stuurt de ambassade uw nieuwe paspoort op. Er is dus een periode waarin u geen paspoort of ID-kaart heeft. Wilt u uw oude paspoort of ID-kaart terug? Geef dit aan bij de ambassade. U kunt uw nieuwe ID-kaart niet altijd laten opsturen. Check tijdens uw aanvraag of dit kan.

Ik heb een verblijfsvergunning of visum in mijn oude paspoort staan, wat nu?

Staat er een verblijfsvergunning of visum in uw oude paspoort? En wilt u die blijven gebruiken? Meld dit bij het inleveren van uw oude paspoort. Die pagina’s worden dan niet ongeldig gemaakt.

Stap 5: Paspoort of ID-kaart ophalen of laten opsturen

U krijgt een e-mail als uw nieuwe paspoort of ID-kaart klaar is. U moet uw nieuwe document binnen 3 maanden ophalen of laten opsturen. Daarna wordt het vernietigd.

Op de pagina Hoelang duurt het om een Nederlands paspoort of ID-kaart aan te vragen in het buitenland leest u meer over de verwerkingstijd van een paspoort of ID-kaart.

U kunt uw nieuwe paspoort of ID-kaart ophalen bij de ambassade in Luxemburg. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Houd rekening met de sluitingsdagen.

U kunt uw nieuwe paspoort laten opsturen. U betaalt dan € 30,00 verzendkosten tijdens uw aanvraag.

U kunt uw nieuwe ID-kaart meestal niet laten opsturen. Check tijdens uw aanvraag of dit kan.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons