Nederland Wereldwijd

Medische verklaringen gebruiken in het buitenland

Om uw Nederlandse medische verklaringen te gebruiken in het buitenland, laat u deze legaliseren. Dit gebeurt met een stempel of sticker. Na legalisatie is uw document klaar voor gebruik.

Wat is legaliseren?

Legaliseren is een document geschikt maken voor gebruik in een ander land. Door deze legalisatie is duidelijk dat uw document van een bevoegde instantie komt.

Hoe werkt het?

U heeft een Nederlandse medische verklaring die u in het buitenland wilt gebruiken, bijvoorbeeld:

  • een gezondheidsverklaring
  • een medicijnverklaring
  • een verklaring van een dierenarts
Let op: Het gele vaccinatieboekje en de registratiekaart coronavaccinatie kunt u niet laten legaliseren. U kunt een vaccinatiebewijs uploaden in de CoronaCheck-app.

Uw document heeft minimaal 2 Nederlandse legalisaties nodig. Waar u die haalt, ligt aan:

  • het soort document
  • het soort afspraken waar Nederland en het andere land aan meedoen

Stap 1 - Welk soort document heeft u?

Gezondheidsverklaring van een arts of specialist

Legalisatie is niet altijd verplicht. U kunt dit navragen bij de ambassade of het consulaat van het land in Nederland.

Laat de gezondheidsverklaring eerst legaliseren door registerorganisatie CIBG.

>> Ga naar stap 2

Medicijnverklaring

Een medicijnverklaring laat u eerst legaliseren door uitvoeringsorganisatie CAK. Het CAK voert wettelijke taken uit voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

>> Ga naar stap 2

Verklaringen van dierenartsen

EU-dierenpaspoorten moet u eerst laten legaliseren door de veterinaire dienst waar de dierenarts staat geregistreerd. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Als het document bestemd is voor een Apostilleland gaat u daarna naar de Rechtbank voor een Apostille.

>> Ga naar stap 2

Stap 2 - Wat zijn de afspraken met het land?

Soms heeft uw document ook een Apostille nodig. Dit hangt ervan af of het land waar u uw document wil gebruiken meedoet aan het Apostilleverdrag.

Controleer of het land waar u uw document wilt gebruiken, meedoet aan het apostilleverdrag

Het land staat op de lijst van Apostillelanden

>> Uw document is nu gelegaliseerd voor gebruik in het buitenland.

Het land staat niet op de lijst van Apostillelanden

>> Ga naar stap 3

Stap 3 – Legalisatie door buitenlandse ambassade of consulaat in Nederland

  • Vraag na bij de buitenlandse ambassade of het consulaat of u nog een legalisatie van de vertegenwoordiging van het land waar u het document gaat gebruiken, nodig heeft. Zo ja:
  • Laat het document legaliseren door de vertegenwoordiging van het land waar u het document wilt gebruiken. De ambassade van dat land in Nederland kan u vertellen hoe dit werkt.

Verhuist u binnenkort naar het buitenland?