Nederland Wereldwijd

Juridische documenten gebruiken in het buitenland

Om uw Nederlandse juridische documenten te gebruiken in het buitenland, laat u deze legaliseren. Dit gebeurt met een stempel of sticker. Na legalisatie is uw document klaar voor gebruik.

Wat is legaliseren?

Legaliseren is een document geschikt maken voor gebruik in een ander land. Door deze legalisatie is duidelijk dat uw document van een bevoegde instantie komt.

Hoe werkt het?

U heeft een Nederlands juridisch document dat u in het buitenland wilt gebruiken, bijvoorbeeld:

 • een beschikking van een rechtbank
 • een document van een advocaat
 • een volmacht
 • een document dat is afgegeven door een notaris of een beëdigd vertaler

Uw document heeft legalisaties nodig. Waar u die haalt, ligt aan:

 • het soort document
 • het soort afspraken waar Nederland en het buitenland aan meedoen

Stap 1 - Welk soort juridisch document heeft u?

Per soort document zijn er verschillende stappen nodig om te legaliseren.

Beschikking van een rechtbank

Ga met de beschikking (in een familieprocedure of civiele procedure) naar de centrale informatiebalie van de rechtbank waar de beschikking is afgegeven. Daar krijgt u een ondertekend afschrift (kopieconformstempel). Let er op dat de naam van de medewerker van de rechtbank met handtekening er op staan.

>> Ga naar Stap 2

Documenten van advocaten

Om documenten van advocaten te legaliseren volgt u deze stappen:

 • U laat het document legaliseren door een notaris.
 • Daarna laat u het document legaliseren door een rechtbank.

>> Ga naar Stap 2

Volmachten

Voor de legalisatie van een volmacht doet u het volgende:

 • U laat uw handtekening legaliseren bij een notaris.
 • Daarna laat u de volmacht legaliseren door een rechtbank.

In sommige gevallen kan een gemeente uw handtekening op een volmacht legaliseren.

>> Ga naar Stap 2

Documenten van notarissen of beëdigde vertalers

Een document van een notaris of een beëdigd vertaler laat u legaliseren bij een rechtbank. Als u een vertaling laat legaliseren moet u (een kopie van) het Nederlandse document overhandigen.

>> Ga naar Stap 2

Uw eigen handtekening op een document

Er zijn verschillende manieren om uw eigen handtekening te laten legaliseren:

Legaliseren door de gemeente

Uw eigen handtekening op een document laat u eerst legaliseren door de gemeente waar uw paspoort is afgegeven. De gemeente plaatst dan een handtekening en de naam van ambtenaar die bevoegd is om te tekenen op het document.

Legaliseren door een notaris

U kunt uw handtekening laten legaliseren door een Nederlandse notaris.

>> Ga naar Stap 2

Stap 2 - Wat zijn de afspraken met het land?

Soms heeft uw document ook een Apostille nodig. Dit hangt ervan af of het land waar u uw document wil gebruiken meedoet aan het Apostilleverdrag.

Controleer of het land waar u uw document wilt gebruiken, meedoet aan het apostilleverdrag

Het land staat op de lijst van Apostillelanden

>> Uw document is nu gelegaliseerd voor gebruik in het buitenland.

Het land staat niet op de lijst van Apostillelanden

>> Ga naar stap 3

Gebruik documenten binnen de EU

Heeft u een of meer openbare documenten uit een land dat lid is van de Europese Unie (EU)? En wilt u die documenten in een ander EU-land gebruiken? Documenten van een overheid of rechterlijke instantie uit de Europese Unie hoeven meestal niet vertaald te worden. Het kan soms wel zo zijn dat u het document moet laten aanvullen met een meertalig modelformulier.

Een meertalig modelformulier vraagt u aan bij de instantie die het document afgeeft. Bekijk het overzicht van alle openbare documenten die u vrij kunt gebruiken binnen de EU op de website van European Justice.

Stap 3 – Legalisatie door het buitenland

 • Vraag na bij de buitenlandse ambassade of het consulaat of u nog legalisatie van buitenlandse vertegenwoordiging nodig heeft, zo ja:
 • Laat het document legaliseren door de vertegenwoordiging van het land waar u het document wilt gebruiken. De ambassade van dat land in Nederland kan u vertellen hoe dit werkt.

Gebruik documenten binnen de EU

Heeft u een of meer openbare documenten uit een land dat lid is van de Europese Unie (EU)? En wilt u die documenten in een ander EU-land gebruiken? Documenten van een overheid of rechterlijke instantie uit de Europese Unie hoeven meestal niet vertaald te worden. Het kan soms wel zo zijn dat u het document moet laten aanvullen met een meertalig modelformulier.
Een meertalig modelformulier vraagt u aan bij de instantie die het document afgeeft. Bekijk het overzicht van alle openbare documenten die u vrij kunt gebruiken binnen de EU op de website van European Justice.