Verklaring over de burgerlijke staat in de Verenigde Staten van Amerika

Heeft u in de Verenigde Staten van Amerika een verklaring van burgerlijke staat nodig? Wanneer de lokale autoriteiten deze niet afgeven, kan de ambassade in Washington of het consulaat-generaal in New York, Miami, Chicago en San Francisco deze voor u opstellen.

Door het coronavirus kunt u deze verklaring tot nadere berichtgeving niet aanvragen bij een ambassade of een consulaat-generaal.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat

U kunt de verklaring omtrent de burgerlijke staat nodig hebben als u in het buitenland trouwt. Om deze verklaring te krijgen, heeft u bij de aanvraag enkele documenten nodig om te bewijzen dat u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. U vraagt de verklaring aan in de gemeente waar u woont.

Welke documenten zijn er nodig bij een aanvraag?

Als u nooit getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan met een van de volgende documenten:
  • een Nederlands paspoort
  • een Nederlandse identiteitskaart
  • een Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
 • (indien van toepassing) een ongehuwdverklaring van de Nederlandse gemeente waar u woonde voor u naar het buitenland verhuisde, deze kunt u zelf bij de gemeente in Nederland aanvragen

Als u eerder getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit kan met een van de volgende documenten:
  • een Nederlands paspoort
  • een Nederlandse ID-kaart
  • een Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
 • echtscheidingsakten, buitenlandse vonnissen of een overlijdensakte

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

De term ongehuwd

De term ongehuwd wordt alleen gebruikt als u nog nooit getrouwd bent of niet eerder een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. Als u eerder getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, worden de termen ‘gescheiden’ of ‘weduwe/weduwnaar’ gebruikt in de verklaring. De gegevens van een of meerdere eerdere huwelijken moeten in de verklaring worden opgenomen.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat in dit land of gebied

Bewijs van legaal verblijf als u in de VS woont

In tegenstelling tot wat hierboven vermeld staat, toont u aan dat u legaal in de VS verblijft met :

 • een geldig visum met de bijbehorende documenten (een Homeland Security's 797 Notice of Action); of
 • een geldige verblijfsvergunning.

Heeft u de Amerikaanse nationaliteit? Dan toont u aan dat u legaal in de Verenigde Staten verblijft met:

 • een kopie van uw Amerikaanse paspoort (als u in Amerika geboren bent)   of
 • een Amerikaans naturalisatiecertificaat of een bewijs van geboorte in het buitenland, een zogenaamd Consular Report of Birth Abroad, CRBA (als u niet in Amerika geboren bent).

Als u geen geldig immigratiebewijs in de Verenigde Staten hebt, moet u een ‘Certification of Nonexistence of a US naturalization record’ hebben. U kunt dit aanvragen bij de US Citizenship and Immigration Services (informatie in het Engels).

Procedure voor verklaringen aanvragen in de VS

Aanvragen per post

In de VS kunnen consulaire verklaringen per post aangevraagd worden. Om de verklaring aan te vragen, stuurt u een brief met uw naam, contactgegevens, de gevraagde documenten (kopieën, geen originele documenten) en betaling per post op.

Geef in uw brief duidelijk aan waarvoor u de verklaring nodig heeft. Wij vermelden dit in de verklaring. Het duurt ongeveer 3 werkdagen om uw aanvraag te verwerken.

Wilt u de verklaring per post retour ontvangen, stuur dan een retour envelop met de juiste portokosten mee. Heeft u originele documenten meegestuurd, dan worden deze alleen teruggestuurd als u kopieën meegestuurd heeft.

De verklaring kan ook opgestuurd worden per UPS, FedEX of DHL. U betaalt zelf de portokosten en u moet een al betaald, elektronisch etiket met uw aanvraag meesturen. Meer hierover leest u in de (Engelstalige) mailing instructions (PDF, 16 KB).

Aanvragen in persoon

Wilt u in persoon langskomen? Maak dan een afspraak via het online afsprakensysteem.

Wilt u uw aanvraag indienen bij het consulaat-generaal in Chicago? Stuur dan een e-mail om een afspraak te maken.

Als het mogelijk is, wordt de verklaring direct gemaakt en kunt u er op wachten. Als het te druk is, kunt u het een andere dag ophalen of naar u laten versturen. Neem daarom uit voorzorg altijd een aan uzelf geadresseerde envelop en voldoende postzegels mee.

Postadressen ambassade en consulaten-generaal

Bekijk de contact pagina van de ambassade in Washington of de consulaten-generaal in Chicago, Miami, New York of San Francisco voor het adres waar u uw aanvraag naar toe kunt sturen. Vergeet niet op de envelop te vermelden dat uw brief bestemd is voor de consulaire afdeling.

Betaling

Kijk op het overzicht van de consulaire tarieven voor het bedrag dat u moet betalen.

Vraagt u de verklaring per post aan? Stuur dan een money order mee op naam van "Embassy of the Netherlands", ongeacht waar u uw aanvraag naar toe stuurt.

Vraagt u de verklaring in persoon aan? Hou er dan rekening mee dat u bij de Nederlandse ambassade en consulaten-generaal in de Verenigde Staten alleen kunt betalen met een credit card (VISA of Mastercard). Contante betalingen zijn niet mogelijk.

Nog vragen?

Heeft u vragen? Stuur ons een e-mail via het contactformulier.