Verklaring over de burgerlijke staat in het Verenigd Koninkrijk

Heeft u in het Verenigd Koninkrijk een verklaring van burgerlijke staat nodig? Wanneer de lokale autoriteiten deze niet afgeven, kan de ambassade in Londen deze voor u opstellen.

Gaat u in Nederland trouwen? Op een verklaring over de burgerlijke staat worden uw adresgegevens ook vermeld. U hoeft daarom geen aparte verklaring van woonplaats aan te vragen.

Door het coronavirus is het aanvragen van een consulaire verklaring bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U kunt zien of het mogelijk is door een afspraak te maken via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar, dan is het nog niet mogelijk om een aanvraag te doen bij de ambassade of het consulaat-generaal.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat

U kunt de verklaring omtrent de burgerlijke staat nodig hebben als u in het buitenland trouwt. Om deze verklaring te krijgen, heeft u bij de aanvraag enkele documenten nodig om te bewijzen dat u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten.

Welke documenten zijn er nodig bij een aanvraag?

Als u nooit getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan met een van de volgende documenten:
  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse identiteitskaart
  • een geldige Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
  Een bewijs van inschrijving van de gemeente waar u woont of, als dat niet bestaat in uw land, een huurcontract of gas- of electriciteitsrekening met daarop uw naam en adres.
 • een ongehuwdverklaring van de Nederlandse gemeente waar u woonde voor u naar het buitenland verhuisde; vraag deze op bij de gemeente in Nederland

Als u eerder getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit kan met een van de volgende documenten:
  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse ID-kaart
  • een geldige Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
 • echtscheidingsakten, buitenlandse vonnissen of een overlijdensakte

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

De term ongehuwd

De term ongehuwd wordt alleen gebruikt als u nog nooit getrouwd bent of niet eerder een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. Als u eerder getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, worden de termen ‘gescheiden’ of ‘weduwe/weduwnaar’ gebruikt in de verklaring. De gegevens van een of meerdere eerdere huwelijken moeten in de verklaring worden opgenomen.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat in dit land of gebied

In diverse landen, waaronder Nederland, dient u als u daar wilt trouwen een verklaring omtrent burgerlijke staat aan te leveren.

Deze verklaring kan worden aangevraagd per post bij de consulaire afdeling van de ambassade. Deze verklaring kan alleen ten behoeve van Nederlanders in het kader van een voorgenomen huwelijk worden afgegeven. Bij de aanvraag van de verklaring dienen gegevens met betrekking tot het aanstaande huwelijk te worden verstrekt.  Voor het aanvraagformulier, en meer informatie over de aanvraagprocedure en vereiste documenten, klik hier.

De verwerkingstijd van een aanvraag is gemiddeld 2 - 4 weken. Als u originele documenten meestuurt, ontvangt u deze met de verklaring retour.

Let op: In diverse landen moet een verklaring omtrent huwelijksbevoegdheid worden overgelegd. Dit is een andere verklaring. De Nederlandse ambassade in Londen kan geen verklaring van huwelijksbevoegdheid afgeven. Op grond van artikel 1:49a BW moet deze verklaring worden afgegeven:

 • aan degene die binnen Nederland woonplaats heeft, door de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn woonplaats;
 • aan degene die binnen Nederland geen woonplaats heeft, maar wel heeft gehad, door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de laatste woonplaats aldaar;
 • aan degene die binnen Nederland geen woonplaats heeft of heeft gehad, door het hoofd van de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden in het ressort waar het huwelijk wordt voltrokken.

Check daarom eerst welk document u nodig heeft (een verklaring omtrent burgerlijke staat of een verklaring omtrent huwelijksbevoegdheid) bij de autoriteiten van het land waar u gaat trouwen.

Mensen met de Britse nationaliteit dienen hun lokale 'register office' te contacteren. Mensen met een andere nationaliteit dienen contact op te nemen met de Ambassade of de High Commission van het land van herkomst.

Een postaanvraag kan alleen verwerkt worden nadat de betaling is ontvangen en alle benodigde documenten zijn overgelegd. Voegt u bij de postaanvraag een cheque of postal order ten name van ‘Embassy of the Kingdom of the Netherlands’. Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de hoogte van het te betalen bedrag.

Als u per bank betaalt, moet u in euros betalen. Houdt u er rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat de betaling is verwerkt en de ambassade een bevestiging ontvangt. U wordt dan ook vriendelijk verzocht om bij de aanvraag een kopie van het bankafschrift te voegen ter bevestiging van de betaling om de afhandeling zo spoedig mogelijk te laten verlopen.

Bankgegevens:

 • Ten name van: Ministerie van Buitenlandse Zaken Betreft FSO
 • Rekeningnummer: NL74INGB 0705 454177
 • BIC/SWIFT CODE: INGBNL2A
 • Begint u de omschrijving met ‘LON <initialen en achternaam>’ zodat uw betaling makkelijk aangemerkt kan worden als betaling voor een aanvraag bij de ambassade in Londen.