NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Verenigd Koninkrijk voor gebruik in Nederland

Een aantal documenten uit het Verenigd Koninkrijk (VK) kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de Britse autoriteiten. Dit gebeurt met een (e-)apostille. Dit is een verkorte vorm van legalisatie waarmee u uw document klaarmaakt voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in het Verenigd Koninkrijk? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

 • Een document dat is afgegeven door een ambassade of consulaat van het VK hoeft u voor gebruik in Nederland niet te laten legaliseren.
 • De Britse autoriteiten geven geen e-apostilles af voor aktes van de burgerlijke stand en ACRO politierapporten. Die documenten moet u met een normale apostille laten legaliseren.
 • Engelstalige documenten hoeft u niet te laten vertalen voor gebruik in Nederland.
 • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Welke documenten hoeft u niet te laten legaliseren?

De volgende documenten hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland.

Een document van een ambassade of consulaat van het VK hoeft u voor gebruik in Nederland niet te laten legaliseren.

Documenten uit de Britse gebiedsdelen hoeft u ook niet te laten legaliseren.

Dit geldt voor de Britse gebiedsdelen:

 • Bailiwick of Guernsey
 • Bailiwick of Jersey
 • Isle of Man

U kunt deze documenten ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Voorbeelden van dit soort documenten:

 • verklaring over uw burgerlijke staat
 • verklaring van woonplaats
 • verklaring van in leven zijn

Welke documenten laat u legaliseren met een (e-)apostille?

De volgende documenten moet u laten legaliseren voor gebruik in Nederland.

Een akte van de burgerlijke stand laat u legaliseren met een normale apostille. Dit geldt ook voor een afschrift of uittreksel van de akte.

De volgende documenten kunt u opvragen:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland. 

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Een verklaring van ongehuwd zijn laat u legaliseren met een (e-)apostille.

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland. 

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Een diploma of getuigschrift laat u legaliseren met een (e-)apostille.

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland. 

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Een medisch document zoals bijvoorbeeld een dokters verklaring of een medisch rapport laat u legaliseren met een (e-)apostille.

Zorg dat het document ondertekend is door een arts die is ingeschreven bij de General Medical Council (informatie in het Engels).

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland. 

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Een ARCO politierapport (een Engelse verklaring omtrent het gedrag - VOG) laat u legaliseren met een normale apostille. 

Zorg dat de verklaring is ondertekend door iemand van de uitgevende instantie.

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland. 

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Documenten uit de Britse gebiedsdelen

Het bovenstaande geldt ook voor documenten uit de Britse gebiedsdelen:

 • Anguilla
 • Bailiwick of Guernsey
 • Bailiwick of Jersey
 • Bermuda
 • British Antarctic Territory
 • British Virgin Islands
 • Cayman Islands
 • Falkland Islands
 • Gibraltar
 • Isle of Man
 • Montserrat
 • Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
 • Turks and Caicos Islands

Wilt u van een ander document weten of u het moet laten legaliseren? Vraag aan de lokale autoriteiten of dit nodig is.

Waar laat u uw document legaliseren?

U haalt de apostille bij de Britse autoriteiten. De contactgegevens vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) (informatie in het Engels).

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Documenten van de burgerlijke stand vraagt u meestal op bij uw gemeente.

De volgende documenten kunt u opvragen:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Voor een verklaring van ongehuwd zijn (certificate of no impediment) vraagt u op bij het lokale bevolkingsregister (Registry Office).

Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • u woont in het VK
 • u heeft de Britse nationaliteit
 • u heeft de verklaring nodig voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland
 • u trouwt in het buitenland

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.