Verklaring over de burgerlijke staat in Spanje

Heeft u in Spanje een verklaring van burgerlijke staat nodig? Wanneer de lokale autoriteiten deze niet afgeven, kan de ambassade in Madrid deze voor u opstellen.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat

U kunt de verklaring omtrent de burgerlijke staat nodig hebben als u in het buitenland trouwt. Om deze verklaring te krijgen, heeft u bij de aanvraag enkele documenten nodig om te bewijzen dat u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. U vraagt de verklaring aan in de gemeente waar u woont.

Welke documenten zijn er nodig bij een aanvraag?

Als u nooit getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan met een van de volgende documenten:
  • een Nederlands paspoort
  • een Nederlandse identiteitskaart
  • een Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
 • (indien van toepassing) een ongehuwdverklaring van de Nederlandse gemeente waar u woonde voor u naar het buitenland verhuisde, deze kunt u zelf bij de gemeente in Nederland aanvragen

Als u eerder getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit kan met een van de volgende documenten:
  • een Nederlands paspoort
  • een Nederlandse ID-kaart
  • een Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
 • echtscheidingsakten, buitenlandse vonnissen of een overlijdensakte

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

De term ongehuwd

De term ongehuwd wordt alleen gebruikt als u nog nooit getrouwd bent of niet eerder een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. Als u eerder getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, worden de termen ‘gescheiden’ of ‘weduwe/weduwnaar’ gebruikt in de verklaring. De gegevens van een of meerdere eerdere huwelijken moeten in de verklaring worden opgenomen.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat in dit land of gebied

Naast de eerder genoemde documenten, moet u ook het volgende meenemen:

 • Een gewaarmerkte kopie van uw Nederlandse paspoort, dit kan bij een notaris.
 • Een recent (< 6 maanden) bewijs van inschrijving in de Spaanse gemeente, certificado de empadronamiento.
 • Een kopie van de certificado de registro (het groene A-4 of kaartformaat met daarop uw NIE nummer).
 • Een door uzelf opgemaakte en ondertekende verklaring, waarin u vermeldt sinds welke datum u in Spanje woonachtig bent en waarin u verklaart wat uw burgerlijke staat is sinds die datum.
 • Een kopie van het reisdocument/identiteitsbewijs van uw partner (indien nodig voor huwelijk/samenleving).

Procedure voor verklaring aanvragen

U kunt de benodigde documenten (origineel + kopie) per post sturen aan:
Embajada Países Bajos
Consulaire afdeling
Paseo de la Castellana 259D
28046 Madrid

Het duurt ongeveer tien werkdagen voordat de verklaring wordt opgemaakt en naar uw adres wordt verzonden. Als u originele documenten heeft opgestuurd, dan worden die mee terug gestuurd.

Zodra we de originele documenten ontvangen hebben, en het bedrag van €30 op de rekening gestort is, sturen wij de verklaring per "correos express", de zending bedraagt ongeveer €10 en dient betaald te worden bij ontvangst.

U kunt de kosten overmaken naar de bankrekening van de ambassade:

BANKIA
CIUDAD SANITARIA "LA PAZ"
28046 MADRID

Rekening op naam van: Embajada de los Países Bajos Madrid
IBAN: ES84 2038 1050 5360 0083 3897
SWIFT CODE: CAHMESMMXXX

Vermeld bij de overschrijving: consulaire verklaring + uw naam.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur ons een e-mail via het contactformulier.