Legaliseren van documenten uit Rwanda voor gebruik in Nederland

Laat uw document legaliseren door het Rwandese ministerie van Justitie en de Nederlandse ambassade in Kigali. Nederlandse instanties controleren en beoordelen uw document.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Rwanda.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

 • afschrift van een geboorteakte (acte de naissance / attestation de naissance)
 • afschrift van een huwelijksakte (attestation de mariage)
 • afschrift van een echtscheidingsakte (acte de divorce)

Deze documenten vraagt u op in de gemeente (commune) waar de gebeurtenis plaatsvond.

Verklaring van ongehuwd zijn

(attestation de célibat)

Een verklaring van ongehuwd zijn vraagt u op bij de gemeente (commune) in uw geboorteplaats of waar u woont.

Afschrift van een overlijdensakte

Dit afschrift vraagt u op in de gemeente (commune) waar de overledene is geboren.

Waar laat u uw document legaliseren?

U laat uw Rwandese document legaliseren bij het Office Notarial de Kigali van het Rwandese ministerie van Justitie. Daarna gaat u met uw document naar de Nederlandse ambassade in Kigali voor de tweede legalisatie. Uw document is dan klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan bemiddelen voor Nederlanders bij het opvragen of legaliseren van uw documenten.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.