Reisadvies Rusland | Ministerie van Buitenlandse Zaken

Laatst gewijzigd op: 27-02-2019 | Nog steeds geldig op: 20-04-2019

Ga goed voorbereid op reis. Gebruik bijvoorbeeld de Reischecklist van Buitenlandse Zaken en zorg altijd voor een goede reisverzekering. Zie de rubriek ‘Wijs op reis’.

Kaart bij reisadvies Rusland
Download 'Kaart bij reisadvies Rusland' (PDF, 6,3 MB)

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u bij de voorbereiding van uw reis. Dit reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Moskou, het Nederlandse consulaat-generaal in Sint-Petersburg, inlichtingendiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Het hoofddoel van dit advies is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er algemene en praktische tips in het reisadvies.

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

Naar boven

De laatste ontwikkelingen

Risico op aanslagen is aanwezig

De afgelopen jaren waren er meerdere terroristische aanslagen in de hoofdstad Moskou en de stad Sint-Petersburg. Onder andere een vliegveld en de metro waren het doelwit. Het risico op nieuwe aanslagen is aanwezig. Vooral in grote steden in het zuiden van Rusland.

De veiligheidssituatie in Tsjetsjenië en de overige gebieden van de Noord-Kaukasus is zorgelijk. Geweld in deze gebieden kan leiden tot een hoger veiligheidsrisico in Rusland en vooral in de hoofdstad Moskou en de stad Sint-Petersburg.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Volg bijvoorbeeld het nieuws over de plaats of het gebied waar u bent of naar toe reist via de (sociale) media.

De BZ Reis app vindt u in Google Play of de App Store.

Blijf bereikbaar in crisissituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Algemeen

In de grote steden kunnen politieke demonstraties en bijeenkomsten voorkomen. Deze zijn soms gewelddadig. Vermijd daarom demonstraties en bijeenkomsten. Komt u terecht in een demonstratie? Verlaat deze plaats dan direct.

Demonstraties

In de grote steden kunnen demonstraties en bijeenkomsten voorkomen die mogelijk tot geweld leiden. Vermijd daarom demonstraties en bijeenkomsten.

Verkeersveiligheid

Kijk voor meer informatie over verkeersveiligheid in Rusland op de website van de ANWB.

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig? Bel het alarmnummer 112.

Nederlandse ambassade in Moskou

Kijk voor informatie over de Nederlandse ambassade in Moskou op de website.

Voor informatie over het Nederlands consulaat-generaal, raadpleeg de website van het consulaat-generaal in Sint-Petersburg.

Heeft u hulp nodig?

Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24/7 BZ Contactcenter altijd bereikbaar via +31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ.

Naar boven

Onveilige gebieden

Niet reizen

Reis niet naar de volgende gebieden:

  • Tsjetsjenië en overige gebieden van de Noord-Kaukasus, zoals Dagestan en Ingoesjetië.
  • Kabardino-Balkarië (ook de Elbrus-regio).
  • Het zuidelijke en oostelijke grensgebied van Stavropolski Kraj met Dagestan en Tsjetsjenië.

Tsjetsjenië en andere gebieden van de Noord-Kaukasus

In Tsjetsjenië en andere gebieden van de Noord-Kaukasus is een risico op terroristische aanslagen. Ook is er in deze gebieden het risico op ontvoering, het ontploffen van mijnen, gewapende conflicten en criminaliteit.

Dagastan, Ingoesjetië en Kabardino-Balkarië (ook de Elbrus-regio) en het zuidelijke en oostelijke grensgebied van Stavropolski Kraj met Dagestan en Tsjetsjenië

In deze gebieden bestaat het risico op terroristische aanslagen.

Overige gebieden

Abchazië is een afgescheiden deel van Georgië. Een bezoek aan dit gebied brengt grote risico’s met zich mee. Georgië ziet dit als een illegale binnenkomst.

Er zijn veiligheidsrisico’s voor reizen naar de overige gebieden van Rusland. Er bestaat risico op terroristische aanslagen in heel Rusland. In grote steden komen regelmatig demonstraties voor. Demonstraties zijn soms gewelddadig. Vermijd daarom demonstraties. Ook voorbijgangers kunnen door de politie worden aangehouden.

.

Naar boven

Criminaliteit

In Rusland komen regelmatig afrekeningen onder criminelen voor. Deze onderlinge afrekeningen zijn niet direct gericht op buitenlanders.

Diefstal in de steden Moskou en Sint-Petersburg

Bezoekt u de hoofdstad Moskou of de stad Sint-Petersburg en omgeving? Pas dan op voor zakkenrollers en tasjesdieven op plekken waar veel toeristen komen. In de stad Sint-Petersburg komen steeds meer gewelddadige straatovervallen en bedreigingen met wapens voor. Ga liever niet alleen de straat op. In het uitgaansleven komt het voor dat er drugs in een drankje wordt gedaan. Dit met het doel u te drogeren en dan te beroven. Wees hier alert op.

Racisme tegen buitenlanders

Racistisch geweld tegen buitenlanders komt voor. Vooral mensen met een niet-blanke huidskleur moeten voorzichtig zijn. Wees op uw hoede voor mogelijke vreemdelingenhaat. Vermijd demonstraties en bijeenkomsten van grote groepen (vooral jongeren). Demonstraties zijn soms gewelddadig. De politie treedt hard op. Ook voorbijgangers kunnen door de politie worden aangehouden.

Diefstal kentekenplaten

In de hoofdstad Moskou worden steeds vaker buitenlandse kentekenplaten gestolen. Criminelen halen deze van buitenlandse auto’s af. Ze laten een briefje achter dat de platen tegen betaling terug te krijgen zijn. De politie van de hoofdstad Moskou doet hier bijna niets aan.

Naar boven

Terrorisme

Houd rekening met mogelijke aanslagen in Rusland. Vooral in de (grote) steden, zoals in de hoofdstad Moskou, de stad Sint-Petersburg en steden in het zuiden van Rusland. Wees alert op plekken waar veel mensen komen. Bijvoorbeeld een busstation, treinstation of vliegveld.

Naar boven

Lokale wetten, regels en gebruiken

Elk land heeft eigen wetten, regels en gebruiken. Deze kunnen heel anders zijn dan in Nederland. Als u een land bezoekt, moet u zich aan deze wetten, regels en gebruiken houden. Net zoals de inwoners van het land zelf. Als u dat niet doet, kunt u ernstig in de problemen komen.

Controle dataverkeer via Russisch netwerk

Russische autoriteiten mogen gegevens over belgedrag en internetgedrag via Russische communicatienetwerken in de gaten houden, analyseren en bewaren. Dat staat in de Russische wet. Wees u hiervan bewust als u in Rusland belt, een e-mail stuurt of op internet surft.

Reist u met de auto naar Rusland?

Houd dan rekening met de Russische regelgeving voor de tijdelijke import van een auto. Meer informatie hierover is te vinden op de Engelstalige website van de Russische douane.

Homoseksualiteit is niet algemeen geaccepteerd

Homoseksualiteit wordt niet algemeen geaccepteerd in Rusland. Een wet verbiedt ‘propaganda van niet-traditionele seksuele relaties onder minderjarigen’. Iemand die deze wet overtreedt, krijgt een straf. Dat kan een boete of celstraf zijn, maar ook dat iemand verplicht het land uit moet. Dit geldt ook voor buitenlanders. Houd daar rekening mee.

Naar boven

Blijf bereikbaar in noodsituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Gezondheid

Evacuatie bij medische problemen

Medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn. Als u een ongeluk krijgt of ziek wordt, kan het nodig zijn dat u medisch geëvacueerd wordt. Bijvoorbeeld naar een land in de buurt of naar Nederland. De kosten van een medische evacuatie zijn hoog. Houd hier rekening mee en raadpleeg voorafgaand aan uw reis uw reisverzekering. Worden deze kosten niet door uw zorgverzekeraar gedekt? Zorg dan voor een goede reisverzekering.

Dokter of ziekenhuis

Moet u in het buitenland naar de dokter of in een ziekenhuis worden opgenomen? Dan dekt uw basiszorgverzekering deze kosten meestal. Het bedrag dat wordt gedekt, is maximaal gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederland. In sommige landen zijn deze kosten hoger dan in Nederland. Het is daarom belangrijk u hiervoor extra te verzekeren. Dat kan via een aanvulling op uw basiszorgverzekering of door een reisverzekering met medische kosten af te sluiten.

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over actuele epidemieën, aanbevolen vaccinaties en maatregelen om malaria en andere infectieziekten te voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie over epidemieën. Op de Engelstalige website van de Russische douane vind u nadere informatie m.b.t. het meenemen van medicijnen.

Naar boven

Reisdocumenten en visa

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. Meer informatie kunt u krijgen bij de ambassade van Rusland in Den Haag. Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Heeft u bij het aanvragen van een visum voor Rusland als doel ‘toerisme’ opgegeven? En onderneemt u tijdens uw reis toch andere activiteiten zoals zakelijke of journalistieke? Dan kan dit problemen opleveren. U kunt een boete krijgen, gedeporteerd worden en een langdurig inreisverbod krijgen.

Let op dat u niet langer blijft dan de geldigheidsduur van uw visum. Ook moet u het formulier -migration card- dat u bij uw inreis heeft ontvangen goed bewaren. Dit formulier moet u bij uw uitreis weer laten zien.

Naar boven

Tips van de ambassade

Bent u via Rusland op doorreis naar Belarus? De grensovergangen met Belarus zijn alleen open voor reizigers met de Russische of Belarusische nationaliteit.

Naar boven

Wijs op reis

Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Gebruik bijvoorbeeld de Reischecklist en zorg voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Naar boven