Reisadvies Libië | Ministerie van Buitenlandse Zaken

Laatst gewijzigd op: 24-07-2018 | Nog steeds geldig op: 20-02-2019

Dit reisadvies is opnieuw beoordeeld. Er is geen reden voor inhoudelijke aanpassingen.

Download 'Kaart bij reisadvies Libië' (PDF, 242 kB)

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis. Het hoofddoel van dit advies is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er algemene en praktische tips in het reisadvies.

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

Naar boven

De laatste ontwikkelingen

Er zijn gevechten tussen verschillende groepen rond de hoofdstad Tripoli. Ook in andere delen van het land wordt gevochten.

Reis niet naar Libië. Verblijft u in Libië? Verlaat dan het land.

Meld uw verblijf of vertrek uit het land in het registratiesysteem.

Blijf op de hoogte

Download de 24/7 BZ Reis app in Google Play of de App Store.

Blijf bereikbaar in crisissituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Algemeen

Nederlandse ambassade in Tripoli gesloten

De Nederlandse ambassade in Tripoli is sinds 29 juli 2014 gesloten. Dit komt door de slechte veiligheidssituatie. Er kan geen consulaire bijstand worden verleend in Libië. Heeft u vragen? Stuur bij vragen dan een e-mail naar TRI@minbuza.nl.

Veiligheidssituatie

De veiligheidssituatie in Libië is slecht. Elke dag vinden er gewapende incidenten plaats. Hierbij vallen gewonden en doden. Er is geen centrale regering die controle heeft over het hele land. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid in het land.

Heeft u hulp nodig?

Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24/7 BZ Contactcenter altijd bereikbaar via +31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ.

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig? Bel het alarmnummer 193.

Naar boven

Onveilige gebieden

Geweld door het hele land

In het hele land wordt gevochten. Het geweld kan plotseling oplaaien. Dit maakt de situatie onvoorspelbaar.  

Het geweld richt zich ook tegen buitenlanders. Er is een groot risico op terroristische aanslagen (zie verder hoofdstuk Terrorisme). Er is een risico om ontvoerd te worden.

Reizen

De verkeersveiligheid in Libië is slecht. Het aantal ongelukken in het verkeer is erg hoog. Wegen worden regelmatig afgesloten omdat er gevochten wordt.

De vliegvelden in Libië worden regelmatig gesloten door gevechten in gebieden die rondom het vliegveld liggen. Vluchtschema’s kunnen op het laatste moment worden veranderd.

Risico op mijnen

Er liggen mijnen in Libië. De plaatsen waar mijnen liggen zijn niet allemaal in kaart gebracht.

Bent u toch in Libië?

Wees alert en houd u aan de volgende adviezen:

  • Verplaats u niet onnodig en/of blijf niet onnodig op straat;
  • blijf, zeker na zonsondergang, zoveel mogelijk binnen;
  • voorkom vaste patronen in uw dagindeling;
  • zorg dat u goede kennis heeft van de omgeving waar u verblijft;
  • houd een telefoon met daarin opgeslagen noodnummers bij de hand.

De Nederlandse ambassade is gesloten. Dit komt door de slechte veiligheidssituatie. De ambassade kan u in noodgevallen niet helpen.

Naar boven

Criminaliteit

Aantal slachtoffers criminaliteit stijgt

Het aantal slachtoffers van criminaliteit neemt toe. Het geweld richt zich tegen Libiërs en tegen buitenlanders. De politie kan de veiligheid van de mensen in het land niet garanderen. Het gaat om:

  • gewapende overvallen;
  • ontvoeringen;
  • het (onder bedreiging) stelen van voertuigen (carjacking).
Naar boven

Terrorisme

In Libië is er een hoge dreiging van terroristisch geweld door extremistische groeperingen zoals Islamitische Staat (IS). De situatie blijft instabiel en onvoorspelbaar. Wees alert op plaatsen waar veel mensen komen. Deze plaatsen kunnen doelwit zijn voor een terroristische aanslag. Denk bijvoorbeeld aan winkelcentra, markten en hotels.

Naar boven

Lokale wetten, regels en gebruiken

Elk land heeft eigen wetten, regels en gebruiken. Deze kunnen heel anders zijn dan in Nederland. Als u een land bezoekt, moet u zich hieraan houden. Net zoals de inwoners van het land zelf. Als u dat niet doet, kunt u ernstig in de problemen komen.

Geen foto’s van personen in uniform, militaire objecten, openbare gebouwen en moskeeën

Maak geen foto’s van personen in uniform, openbare gebouwen, militaire objecten en moskeeën. Dit is verboden.

Homoseksualiteit is strafbaar

Homoseksualiteit is strafbaar in Libië. Dit geldt ook voor buitenlanders. Houd daar rekening mee.

Naar boven

Blijf bereikbaar in noodsituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Gezondheid

De medische voorzieningen in Libië zijn zeer beperkt. Libiërs laten zich bij voorkeur buiten Libië medisch behandelen. Heeft u een ernstig medisch probleem? Dan heeft u mogelijk vervoer nodig naar een ander land.

Evacuatie bij medische problemen

Medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn. Als u een ongeluk krijgt of ziek wordt, kan het nodig zijn dat u medisch geëvacueerd wordt. Bijvoorbeeld naar een land in de buurt of naar Nederland. De kosten van een medische evacuatie zijn hoog. Houd hier rekening mee en raadpleeg voorafgaand aan uw reis uw reisverzekering. 

Dokter of ziekenhuis

Moet u in het buitenland naar de dokter of in een ziekenhuis worden opgenomen? Dan dekt uw basiszorgverzekering deze kosten meestal. Het bedrag dat wordt gedekt, is maximaal gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederland. In sommige landen zijn deze kosten hoger dan in Nederland. Het is daarom belangrijk u hiervoor extra te verzekeren. Dat kan via een aanvulling op uw basiszorgverzekering of door een reisverzekering met medische kosten af te sluiten. Houd hier rekening mee en raadpleeg voorafgaand aan uw reis uw reisverzekering. 

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over actuele epidemieën, aanbevolen vaccinaties en maatregelen om malaria en andere infectieziekten te voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie over epidemieën.

Naar boven

Reisdocumenten en visa

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. Meer informatie kunt u krijgen bij de ambassade van Libië in Den Haag. Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Naar boven

Wijs op reis

Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Naar boven