Reisadvies Libanon | Ministerie van Buitenlandse Zaken

Laatst gewijzigd op: 13-12-2018 | Nog steeds geldig op: 18-04-2019

De veiligheidssituatie in een deel van Libanon is verbeterd. Daarom is de kleur in een deel van de Bekaa-vallei aangepast. Zie rubriek ‘Onveilige gebieden’ en de kaart voor meer informatie. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Kaart bij reisadvies Libanon
Download 'Kaart bij reisadvies Libanon' (PDF, 200 kB)

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u bij de voorbereiding van uw reis. Dit reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Beiroet, inlichtingendiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Het hoofddoel van dit advies is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er algemene en praktische tips in het reisadvies.

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

Naar boven

De laatste ontwikkelingen

De veiligheidssituatie in een deel van Libanon is verbeterd. Daarom is de kleur in een deel van de Bekaa-vallei aangepast van rood (niet reizen) naar oranje (alleen noodzakelijke reizen). Zie rubriek ‘Onveilige gebieden’ en de kaart voor meer informatie.

In Libanon kunnen demonstraties voorkomen. Bij deze demonstraties kan geweld worden gebruikt. Vermijd demonstraties. Komt u hier toch in terecht? Verlaat deze dan direct. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Volg bijvoorbeeld het nieuws over de plaats of het gebied waar u bent of naar toe reist via de (sociale) media.

Blijf op de hoogte

De 24/7 BZ Reis app vindt u in Google Play of de App Store.

Blijf bereikbaar in crisissituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Algemeen

In Libanon kan de veiligheidssituatie plotseling verslechteren. Dit gebeurt als plaatselijke voorvallen zich snel uitbreiden naar andere gebieden. Denk bijvoorbeeld aan de:

 • Ontwikkelingen in Syrië. Dit beïnvloedt vooral de veiligheidssituatie in Libanon bij de grensgebieden, maar ook in Zuid-Beiroet en delen van de stad Tripoli.
 • Gespannen verhoudingen met Israël.
 • Slechte leefomstandigheden en interne spanningen binnen de Palestijnse kampen en tentenkampen voor Syrische vluchtelingen in Libanon.
 • Oplopende binnenlandse politieke spanningen.

Gevolgen voor veiligheid en mobiliteit

Als de veiligheidssituatie in Libanon verslechtert, heeft dit gevolgen voor de veiligheid en mobiliteit. Wegen, grenzen, de luchthaven en zeehavens kunnen bijvoorbeeld onverwacht geblokkeerd worden. Demonstraties kunnen de toegangswegen tot de stad en het vliegveld afsluiten. Als reiziger loopt u het risico dat u ongewild:

 • In aanraking komt met geweld.
 • Op uw verblijfplaats vast komt te zitten.
 • Het land niet kunt verlaten.

Autoriteiten en ordediensten zijn alert op mogelijke bedreigingen voor de openbare orde en veiligheid. Dit kunnen ook reizigers of bezoekers zijn. Wees u bewust dat verdacht gedrag aanleiding kan zijn om u aan te houden. Bijvoorbeeld als u foto's maakt van overheidsgebouwen, politieagenten, militairen en/of milities. Doe dit niet en respecteer het verbod om foto’s te maken. Vraag toestemming als u iets anders wilt fotograferen dan toeristische plaatsen en bezienswaardigheden.

Demonstraties

In Libanon kunnen demonstraties voorkomen die mogelijk tot geweld leiden. Vermijd daarom demonstraties. Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en de veiligheidssituatie ter plaatse. U kunt bijvoorbeeld het plaatselijke nieuws volgen via de lokale media. Vraag bij uw hotel om informatie.

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid in Libanon is slecht. Wees voorzichtig als u zelf in Libanon gaat rijden, vooral ’s avonds en ’s nachts. De wegen zijn vaak slecht en onvoldoende voorzien van verkeerssignalen. Het rijgedrag van de Libanese bevolking kan agressief zijn. Ook als voetganger moet u goed opletten bij het oversteken van de straat.

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig? Bel het alarmnummer 112 (politie), 140 (ambulance), 175 (brandweer).

Nederlandse ambassade in Beiroet

Kijk voor informatie over de Nederlandse ambassade in Beiroet op de website.

Heeft u hulp nodig?

Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24/7 BZ Contactcenter altijd bereikbaar via +31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ.

Naar boven

Onveilige gebieden

Niet reizen

Reis niet in de grensgebieden, in het noorden van Libanon, in de zuidelijke buitenwijken van de hoofdstad Beiroet en in de Palestijnse vluchtelingenkampen:

 • Het gehele Libanees-Syrische grensgebied, inclusief de stad Arsal (ten noorden van Halba-Qoubaiyat Road), de stad Hermel en Shebaa Farms (in het zuiden).
 • De zuidelijke buitenwijken zoals Haret Hreik, Ghobeiri, Chiah en Tariq El Jdida van de hoofdstad Beiroet. Met uitzondering van de snelweg vanaf Hazmieh naar het vliegveld (en de snelweg langs de Cité Sportive) en het vliegveld.
 • De Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon. De leefomstandigheden binnen de Palestijnse kampen zijn slecht. De Libanese autoriteiten hebben geen zeggenschap in deze kampen. De situatie in en rond de kampen is niet veilig.

Door de Syrische burgeroorlog loopt u grote risico’s in de grensgebieden met Syrië en het noorden van Libanon en in de zuidelijke buitenwijken van de hoofdstad Beiroet. Gewapende bevolkingsgroepen zijn in de grensgebieden met elkaar in gevecht. Houd er rekening mee dat grenzen niet altijd duidelijk zijn gemarkeerd. In de zuidelijke buitenwijken van de hoofdstad Beiroet is een verhoogd risico op aanslagen.

Alleen noodzakelijke reizen

Reis alleen als het noodzakelijk is naar de Bekaa-vallei, Litani-rivier en de stad Tripoli:

 • Reis alleen als het noodzakelijk is in de Bekaa-vallei, ten zuiden van Litani-rivier en de stad Tripoli:
 • De Bekaa-vallei. Met uitzondering van het gebied tussen de stad Zahle, het meer van Qaraoun en de Litani-rivier, en de hoofdweg van en naar de stad Zahle. Het leger controleert de verbindingswegen tussen de steden Zahle naar Baalbek, van Anjar naar Marjaayoon.
 • Het gebied tussen de Litani-rivier en de grens met Israël in verband met spanningen tussen Israël en Hezbollah. In dit gebied liggen ook clusterbommen en mijnen die nog niet zijn geëxplodeerd. U heeft toestemming nodig van de Libanese militaire autoriteiten om in dit gebied te mogen reizen. Dit geldt niet voor de stad Tyrus.
 • De stad Tripoli met uitzondering van de wijken ten zuiden van Riad el Sohl street, de oude markt (soek) en de haven. In de stad Tripoli kunnen spanningen hoog oplopen tussen soennitische en sjiitische gemeenschappen. Vooral rond het vrijdaggebed. Pas op in en dichtbij de wijken Bab al Tabbaneh en Jabal Mohsen. In deze wijken is het meeste risico op gewelddadigheden.
Naar boven

Criminaliteit

Er komt criminaliteit voor in Libanon. Buitenlanders zijn regelmatig het slachtoffer van tasjesroof en zakkenrollers.

 • Draag geld, creditcards en andere waardevolle documenten op uw lichaam. Bijvoorbeeld in een heuptasje (money belt);
 • draag geen opvallende sieraden of juwelen;
 • bewaar uw paspoort, vliegticket en geld dat u niet direct nodig heeft op een veilige plek;
 • bied geen verzet bij een overval of beroving. Als u hier slachtoffer van wordt, geef uw bezittingen dan af. Verzet leidt vaak tot (meer) geweld.

In de Bekaa-vallei zijn lokaal bendes actief. De lokale autoriteiten treden op tegen deze bendes.

Naar boven

Terrorisme

In Libanon bestaat een risico op aanslagen. Dit komt door de politieke instabiliteit in het land en in de regio. In gebieden met een grote sjiitische bevolking, hebben in voorgaande jaren bomaanslagen plaats gevonden. Zoals bijvoorbeeld in het zuiden van de hoofdstad Beiroet.

Aanslagen kunnen gericht zijn tegen Libanese politici, veiligheidsinstanties en sjiitische plaatsen. Maar ook op openbare ruimtes, westerse doelen of op Westerlingen. Vermijd drukke plaatsen, waar veel westerlingen komen.

Luchtruim boven Syrië onveilig

Vliegverkeer met als bestemming Libanon maakt soms gebruik van het luchtruim boven Syrië. Het luchtruim boven Syrië is niet veilig vanwege het conflict in Syrië. Vraag vóór uw reis aan uw luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie of zij bij de vliegroute rekening houden met deze dreiging.

Naar boven

Lokale wetten, regels en gebruiken

Elk land heeft eigen wetten, regels en gebruiken. Deze kunnen heel anders zijn dan in Nederland. Als u een land bezoekt, moet u zich aan deze wetten, regels en gebruiken houden. Net zoals de inwoners van het land zelf. Als u dat niet doet, kunt u ernstig in de problemen komen.

Contact met Israël is verboden

Libanon is formeel nog in oorlog met Israël. Israëlische stempels in reisdocumenten, telefoonverkeer en andere communicatie (Skype, Facebook, Twitter) met Israël is niet toegestaan. De grens met Israël is gesloten. Het is niet mogelijk om over land van en naar Israël te reizen.

Geen foto’s van militaire objecten, mensen

Maak geen foto's van overheidsgebouwen, politieagenten, militairen en/of milities. Vraag toestemming als u iets anders wilt fotograferen dan toeristische plaatsen en bezienswaardigheden. Respecteer het fotografeer verbod.

Vreugde(geweer)vuur

In Libanon wordt bij feestelijke gelegenheden of bij politieke gebeurtenissen soms in de lucht geschoten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verkiezingen of speeches van politici voor de televisie. Dit brengt lichte veiligheidsrisico’s met zich mee (neerkomende kogels op niet te voorziene afstanden). Het is verstandig om in dat geval tijdelijk een overdekte ruimte op te zoeken.

Naar boven

Blijf bereikbaar in noodsituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Gezondheid

Evacuatie bij medische problemen

Medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn. Als u een ongeluk krijgt of ziek wordt, kan het nodig zijn dat u medisch geëvacueerd wordt. Bijvoorbeeld naar een land in de buurt of naar Nederland. De kosten van een medische evacuatie zijn hoog. Houd hier rekening mee en raadpleeg voorafgaand aan uw reis uw reisverzekering. Worden deze kosten niet door uw zorgverzekeraar gedekt? Zorg dan voor een goede reisverzekering.

Dokter of ziekenhuis

Moet u in het buitenland naar de dokter of in een ziekenhuis worden opgenomen? Dan dekt uw basiszorgverzekering deze kosten meestal. Het bedrag dat wordt gedekt, is maximaal gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederland. In sommige landen zijn deze kosten hoger dan in Nederland. Het is daarom belangrijk u hiervoor extra te verzekeren. Dat kan via een aanvulling op uw basiszorgverzekering of door een reisverzekering met medische kosten af te sluiten.

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over actuele epidemieën, aanbevolen vaccinaties en maatregelen om malaria en andere infectieziekten te voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie over epidemieën.

Naar boven

Reisdocumenten en visa

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Meer informatie kunt u krijgen bij de ambassade van Libanon in Den Haag. Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Door de lokale autoriteiten worden aan de grens controles uitgevoerd. Eerder verblijf in Israël kan een reden zijn om u toegang tot Libanon te weigeren. Komt uw naam voor op een lijst van in Libanon gezochte personen? Dan wordt u aangehouden. Ook wordt uw paspoort ingenomen. U moet zelf aantonen dat u niet de persoon op deze lijst bent. Vooral personen met een Arabische achtergrond wordt geadviseerd een internationale geboorteakte bij zich te hebben. Hierin staan de (familie) namen van de vader vermeld. Als het mogelijk is vertaald in de Arabische taal. Zo kunt u een mogelijke persoonsverwisseling voor zijn.

U kunt uw visum verlengen bij het hoofdkantoor van de Libanese immigratiedienst. Bij uw aanvraag moet u een bewijs tonen van uw verblijfsadres en de reden waarom u langer in Libanon wilt blijven. De Libanese immigratiedienst (General Security) is gevestigd in de wijk Adlieh in de hoofdstad Beiroet.

Bezoekt u Libanon op een visum en is uw paspoort vervangen door een nooddocument of een nieuw paspoort? Dan is het noodzakelijk dat u uw visum enkele dagen voor vertrek bij de Libanese immigratiedienst laat overplaatsen op uw nooddocument of nieuwe paspoort. Het is niet voldoende om bij uitreis aan de grens (een kopie van) het oude paspoort te tonen waarmee u bent ingereisd.

Naar boven

Wijs op reis

Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Naar boven