Reisadvies Kameroen | Ministerie van Buitenlandse Zaken

Laatst gewijzigd op: 29-11-2018 | Nog steeds geldig op: 23-04-2019

De veiligheidssituatie in de Engelstalige westelijke regio’s is slecht. Vooral in de regio Nord-Ouest zijn er gewelddadige confrontaties tussen separatisten en veiligheidstroepen. Reis niet naar de regio Nord-Ouest.

Kaart bij reisadvies Kameroen
Download 'Kaart bij reisadvies Kameroen' (PDF, 490 kB)

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u bij de voorbereiding van uw reis. Dit reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Cotonou (Benin), inlichtingendiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Het hoofddoel van dit advies is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er algemene en praktische tips in het reisadvies.

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

Naar boven

De laatste ontwikkelingen

Let op, er zijn veiligheidsrisico’s die afwijken van wat u in Nederland gewend bent. Bereidt u daarop voor en let extra op.

Presidentsverkiezingen

Op 7 oktober 2018 vonden in Kameroen presidentsverkiezingen plaats. Rond de verkiezingen zijn op verschillende plaatsen in het land demonstraties geweest. Het is mogelijk dat ook nu nog demonstraties voorkomen. Vermijd demonstraties en samenscholingen. Komt u hier toch in terecht? Verlaat deze plaats dan direct. Volg de veiligheidsaanwijzingen op van de lokale autoriteiten. Blijf alert.

Spanning in de Engelstalige westelijke regio’s

De veiligheidssituatie in de Engelstalige westelijke regio’s is slecht. Vooral in de regio Nord-Ouest zijn er gewelddadige confrontaties tussen separatisten en veiligheidstroepen. Reis niet naar de regio Nord-Ouest. Reis alleen als het strikt noodzakelijk is naar de regio Sud-Ouest.  

In de Engelstalige westelijke regio’s is er een verhoogd risico op militaire operaties, terroristische aanvallen en ontvoeringen. Reis alleen als het noodzakelijk is naar de provincie Sud-Ouest. Maak als het mogelijk is gebruik van een escorte. Respecteer altijd een avondklok als deze is ingesteld. Blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en de veiligheidssituatie ter plaatse. Volg bijvoorbeeld het plaatselijke nieuws via de (sociale) media.

Noorden van Kameroen

Pas op voor ontvoeringen en aanslagen in het uiterste noorden van Kameroen. Vooral langs de grens met Nigeria in Noord-Kameroen en langs de grens met de Centraal Afrikaanse Republiek. Zie verder de rubriek ‘Terrorisme’. 

Blijf op de hoogte

De 24/7 BZ Reis app vindt u in Google Play of de App Store.

Blijf bereikbaar in crisissituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Algemeen

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig? Bel het alarmnummer 17 (117 vanaf mobiele telefoon, politie, telefoonnummers gelden alleen voor de steden Yaoundé, Douala en Garoua), 13 (113 vanaf mobiele telefoon, gendarmerie, telefoonnummers gelden alleen voor de provincies Centre, Littoral, l’Ouest en Nord-Ouest) 18 (118 vanaf mobiele telefoon, ambulance en brandweer).

Geen Nederlandse ambassade in Kameroen

Er is geen Nederlandse ambassade in Kameroen. Neem bij vragen contact op de ambassade in Cotonou, Benin.

Heeft u hulp nodig?

Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24/7 BZ Contactcenter altijd bereikbaar via +31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ.

In een noodgeval kunt u ook terecht bij het honorair consulaat in Yaoundé.

U kunt ook terecht bij de ambassade van een ander land dat lid is van de Europese Unie.

Naar boven

Onveilige gebieden

Reis niet naar:

  • Het uiterste noorden van Kameroen, waaronder het wildpark Wasa. Hier is het risico op terroristische aanslagen en ontvoeringen groot. In dit gebied lopen westerlingen een verhoogd risico om ontvoerd te worden.
  • Het gebied 30 kilometer vanaf de grens met Nigeria. In het gehele grensgebied vanaf Lac Tsjaad tot en met de Golf van Guinee zijn terroristische en criminele activiteiten vanuit Nigeria mogelijk.
  • Het gebied 30 kilometer vanaf de grens met de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR). Dit gebied loopt vanaf Lac Tsjaad tot aan het zuiden van de stad Yokadouma. Er zijn hier gewapende bendes (stropers, bandieten, smokkelaars) actief. Dit komt omdat grenzen niet duidelijk zijn aangegeven. Ook beïnvloedt de onveilige situatie in de CAR de veiligheidssituatie in deze gebieden.
  • Het traject van de stad Garoua-MBoulaï naar de stad NGaoundéré en de trajecten van de steden Garoua en NGaoundéré naar de stad Moundou (Tsjaad) via de stad Touboro.  Provincies Noord (hoofdstad Garoua) en Adamnaoua (Hoofdstad NGaoundéré.
  • In de regio’s Noord en Adamnaoua zijn de risico’s op terroristische activiteiten groot en nemen de spanningen door terroristische dreigingen verder toe. Ook zijn hier wapenopslagplaatsen gelokaliseerd en zijn overvallers en rebellen actief.
  • De Engelstalige regio Nord-Ouest.

Reis alleen als het noodzakelijk is naar de Engelstalige regio Sud-Ouest. 

Neem contact op met de politie als u twijfelt over de actuele veiligheidssituatie in deze gebieden.

Naar boven

Criminaliteit

In Kameroen komen regelmatig gewapende overvallen op auto’s voor. Het doel van deze overvallen is om de auto te stelen. Wilt u door Kameroen reizen? Neem dan voor uw veiligheid de volgende voorzorgsmaatregelen:

  • reis alleen overdag per auto of met het openbaar vervoer (taxi’s en bussen). Na zonsondergang is het risico op een overval groter;
  • reis zoveel mogelijk in konvooi;
  • wees alert op diefstal en beroving in het openbaar vervoer en gedeelde taxi’s. Vooral in taxi’s komt dit vaak voor;
  • vermijd grote menigten.
Naar boven

Terrorisme

De terroristische organisatie Boko Haram is actief in het noorden van Kameroen. Kameroen maakt deel uit van de regionale interventiemacht die Boko Haram bestrijdt. Er bestaat daardoor een verhoogd risico op aanslagen en ontvoeringen.

Pas op voor ontvoeringen in het uiterste noorden van Kameroen. Vooral langs de grens met Nigeria in Noord-Kameroen en langs de grens met de Centraal Afrikaanse Republiek Westerlingen lopen een verhoogd risico om doelwit te worden van ontvoeringen in dit gebied.

De laatste maanden vinden regelmatig terroristische aanslagen plaats in het uiterste noorden van Kameroen. De terroristische organisatie Boko Haram is vooral verantwoordelijk voor aanslagen en ontvoeringen in deze regio.

Naar boven

Lokale wetten, regels en gebruiken

Elk land heeft eigen wetten, regels en gebruiken. Deze kunnen heel anders zijn dan in Nederland. Als u een land bezoekt, moet u zich hieraan houden. Net zoals de inwoners van het land zelf. Als u dat niet doet, kunt u ernstig in de problemen komen.

Homoseksualiteit is strafbaar

Homoseksualiteit is strafbaar in Kameroen. Dit geldt ook voor buitenlanders. Houd daar rekening mee.

Naar boven

Blijf bereikbaar in noodsituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Gezondheid

Evacuatie bij medische problemen

Medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn. Als u een ongeluk krijgt of ziek wordt, kan het nodig zijn dat u medisch geëvacueerd wordt. Bijvoorbeeld naar een land in de buurt of naar Nederland. De kosten van een medische evacuatie zijn hoog. Houd hier rekening mee en raadpleeg voorafgaand aan uw reis uw reisverzekering. Worden deze kosten niet door uw zorgverzekeraar gedekt? Zorg dan voor een goede reisverzekering.

Dokter of ziekenhuis

Moet u in het buitenland naar de dokter of in een ziekenhuis worden opgenomen? Dan dekt uw basiszorgverzekering deze kosten meestal. Het bedrag dat wordt gedekt, is maximaal gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederland. In sommige landen zijn deze kosten hoger dan in Nederland. Het is daarom belangrijk u hiervoor extra te verzekeren. Dat kan via een aanvulling op uw basiszorgverzekering of door een reisverzekering met medische kosten af te sluiten.

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over epidemieën, aanbevolen vaccinaties en maatregelen om malaria en andere infectieziekten te voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie over epidemieën.

Naar boven

Reisdocumenten en visa

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. Meer informatie over reisdocumenten en visa voor Kameroen kunt u krijgen bij de ambassade van Kameroen in Den Haag. Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Naar boven

Wijs op reis

Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Naar boven