Legaliseren van documenten uit Japan voor gebruik in Nederland

U wilt uw document uit Japan gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Japan.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende documenten zijn afschriften uit het bevolkingsregister. In Japan is dat het familieregister.

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Vraag een uittreksel uit het familieregister op. Of vraag het afschrift van de akte op bij het gemeentekantoor in de plaats van de gebeurtenis.

U heeft niet de Japanse nationaliteit

U vraagt het afschrift van een akte op bij het gemeentekantoor dat de gebeurtenis registreerde.

Verklaring van ongehuwd zijn

Bent u in Japan

Informeer bij de Japanse autoriteiten waar u dit document kunt opvragen.

Bent u in Nederland

Laat de verklaring van ongehuwd zijn opstellen door de Japanse ambassade in Den Haag op basis van een uittreksel uit het familieregister.

Daarna gaat u naar het Consulair Dienstencentrum van Buitenlandse Zaken voor de legalisatie.

Engelstalige consulaire verklaring opvragen bij Japanse ambassade in Den Haag

U heeft een Japans afschrift uit uw familieregister (met of zonder apostille). De Japanse ambassade kan hierover een Engelstalige consulaire verklaring afgeven.

De consulaire verklaring laat u legaliseren bij het Consulair Dienstencentrum van Buitenlandse Zaken. Neem hiervoor ook het Japanse afschrift mee.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

U haalt de apostille bij het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het adres vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze site is in het Engels.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten. 

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.