Verklaring over de burgerlijke staat in Frankrijk

Heeft u in Frankrijk een verklaring van burgerlijke staat nodig? De Nederlandse ambassade in Parijs kan deze voor u opstellen.

Wilt u in Frankrijk trouwen? Bekijk dan de pagina Trouwen in Frankrijk voor meer informatie.

Door het coronavirus kunt u deze verklaring tot nadere berichtgeving niet aanvragen bij een ambassade of een consulaat-generaal.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat

U kunt de verklaring omtrent de burgerlijke staat nodig hebben als u in het buitenland trouwt. Om deze verklaring te krijgen, heeft u bij de aanvraag enkele documenten nodig om te bewijzen dat u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. U vraagt de verklaring aan in de gemeente waar u woont.

Welke documenten zijn er nodig bij een aanvraag?

Als u nooit getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan met een van de volgende documenten:
  • een Nederlands paspoort
  • een Nederlandse identiteitskaart
  • een Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
 • (indien van toepassing) een ongehuwdverklaring van de Nederlandse gemeente waar u woonde voor u naar het buitenland verhuisde, deze kunt u zelf bij de gemeente in Nederland aanvragen

Als u eerder getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit kan met een van de volgende documenten:
  • een Nederlands paspoort
  • een Nederlandse ID-kaart
  • een Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
 • echtscheidingsakten, buitenlandse vonnissen of een overlijdensakte

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

De term ongehuwd

De term ongehuwd wordt alleen gebruikt als u nog nooit getrouwd bent of niet eerder een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. Als u eerder getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, worden de termen ‘gescheiden’ of ‘weduwe/weduwnaar’ gebruikt in de verklaring. De gegevens van een of meerdere eerdere huwelijken moeten in de verklaring worden opgenomen.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat in dit land of gebied

Naast de eerder genoemde documenten dient u ook kopieën van de volgende documenten te overleggen:

 • Een verklaring op erewoord (eigen verklaring) dat u niet in het huwelijk bent getreden noch een PACS bent aangegaan tijdens uw verblijf in Frankrijk;
 • Als u hiervoor in een ander land dan Nederland woonde: verklaring van ongehuwde staat van de buitenlandse gemeente of een verklaring van burgerlijke staat van de Nederlandse ambassade daar;
 • Een verklaring op erewoord (eigen verklaring) dat u geen andere nationaliteit heeft verkregen;
 • Recent bewijs van woonplaats (niet ouder dan 3 maanden) waarop uw naam en adres staan vermeld (bijv. een EDF-rekening).

Procedure aanvragen consulaire verklaring in Frankrijk

Er zijn 2 manieren om consulaire verklaringen aan te vragen bij de Nederlandse ambassade in Parijs:

1. Door een afspraak te maken met de consulaire afdeling. Zorg dat u bij uw afspraak een geldig Nederlands paspoort of een geldige Nederlandse ID-kaart en de benodigde documenten meeneemt. U betaalt ter plekke met uw creditcard of pinpas.

NB: aan de balie levert u het volledige dossier in. De consulaire verklaring(en) wordt/worden vervolgens per post naar uw huisadres gestuurd.

2. Door een brief aan de consulaire afdeling te sturen:

Ambassade des Pays-Bas
Section Consulaire
7-9  rue Eblé
75007 Paris

Voeg als bijlage een kopie van uw geldige Nederlandse paspoort of ID-kaart en alle benodigde documenten toe.

Betaling bij aanvragen per post

Consulaire verklaringen kosten 30 euro per stuk. Maak het totaalbedrag (dus 30 euro per verklaring) over op de bankrekening van de ambassade en stuur het bewijs van uw overmaking mee met de gevraagde documenten.

IBAN: NL74 INGB 0705 4541 77                      
BIC/SWIFT: INGBNL2A
t.n.v. Ministerie van Buitenlandse Zaken RSO-WEU
o.v.v. ‘PAR - consulaire verklaring <UW ACHTERNAAM>

Gemiddeld duurt het 3 weken om een verklaring op te stellen en naar uw adres te verzenden. Als u originele documenten heeft meegestuurd dan worden die mee teruggestuurd.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina vragen? Stuur dan een e-mail via het contactformulier.