Verklaring van in leven zijn in Fiji

Woont u in Fiji? En heeft u een verklaring van in leven zijn nodig? Het honoraire consulaat in Suva kan voorbedrukte verklaringen van bijvoorbeeld de SVB en het ABP voor u stempelen en ondertekenen. Heeft u een aparte verklaring van in leven zijn nodig? De Nederlandse ambassade in Wellington, Nieuw-Zeeland, stelt deze voor u op. Lees verderop op deze pagina wat de aanvraagprocedure is.

Door het coronavirus is het aanvragen van een verklaring van in leven zijn bij een ambassade beperkt mogelijk. U kunt zien of het mogelijk is door een afspraak te maken via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar, dan is het nog niet mogelijk om een aanvraag te doen bij de ambassade.

Wanneer heeft u een verklaring van in leven zijn nodig?

Nederlandse uitkeringsinstanties zoals het ABP en de Sociale Verzekeringsbank kunnen om een verklaring van in leven zijn (attestatie de vita) vragen.

Wat heb ik nodig?

Om een verklaring van in leven zijn aan te vragen moet u in persoon langskomen bij de consulaire afdeling van de ambassade. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • u heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs
 • uw nationaliteit of nationaliteiten kan of kunnen worden vastgesteld
 • uw adres en woonplaats kunnen worden vastgesteld. Bijvoorbeeld door een bewijs van inschrijving van de gemeente waar u woont
 • uw burgerlijke staat kan worden vastgesteld: bijvoorbeeld door een huwelijksakte

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Stempelen van een verklaring van in leven zijn

Sommige uitkeringsinstanties hebben eigen verklaringen van in leven zijn opgesteld. De ambassade kan deze documenten ondertekenen en stempelen. Het ondertekenen en stempelen is gratis als het gaat om een verklaring van een Nederlandse uitkeringsinstantie, behalve als u dit lokaal gratis kunt laten doen.

U moet wel aan enkele voorwaarden voldoen:

 • u heeft de Nederlandse nationaliteit
 • u komt zelf naar de ambassade
 • u laat een geldig Nederlands identiteitsbewijs zien
 • u toont uw woonadres aan: bijvoorbeeld met officiële documenten van de autoriteiten
 • u tekent de documenten op de ambassade in het bijzijn van een medewerker van de ambassade

Heeft u een eigen verklaring van in leven zijn van een buitenlandse uitkeringsinstantie? Dan moet u betalen voor het laten stempelen en ondertekenen van de verklaring.

Verklaring bij gemeentehuis of notaris ook mogelijk

Als u niet naar de ambassade kunt komen, dan kunt u in sommige landen terecht bij het gemeentehuis of een notaris in de buitenlandse gemeente waar u woont.

Verklaring van in leven zijn in dit land of gebied

Procedure verklaring van in leven zijn voor aanvragers uit Fiji, Nieuw-Caledonië, Samoa en Tonga

Er is een verschil in de procedure voor het aanvragen van een voorbedrukte verklaring in leven zijn van instanties zoals de SVB, het ABP etc. en voor het aanvragen van een verklaring van in leven zijn bij de Nederlandse ambassade in Wellington, Nieuw-Zeeland.

Voorbedrukte verklaringen van in leven zijn van bijvoorbeeld de SVB en het ABP

Neem contact op met het honoraire consulaat in Fiji, Nieuw-Caledonië, Samoa of Tonga om een afspraak te maken om de verklaring te laten stempelen en ondertekenen.

Verklaring van in leven zijn opgesteld door de Nederlandse ambassade in Wellington, Nieuw-Zeeland

Neem contact op met het honoraire consulaat in Fiji, Nieuw-Caledonië, Samoa of Tonga om een afspraak te maken. 

Wat is de procedure?

 • Tijdens uw afspraak dient u de benodigde documenten in en betaalt u voor de aanvraag. In het overzicht van de consulaire tarieven vindt u de prijs van een verklaring.
 • Het honoraire consulaat stuurt uw aanvraag en de benodigde documenten naar de Nederlandse ambassade in Wellington, Nieuw-Zeeland.
 • De ambassade stelt de verklaring op en stuurt deze naar het honoraire consulaat op.
 • Het honoraire consulaat neemt contact met u op om een afspraak te maken zodat u de verklaring daar op kunt halen.

Heeft u een vraag?

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina vragen? Stuur dan een e-mail via het contactformulier.