Reisadvies Djibouti | Ministerie van Buitenlandse Zaken

Laatst gewijzigd op: 24-07-2018 | Nog steeds geldig op: 23-04-2019

Dit reisadvies is opnieuw beoordeeld. Er is geen reden voor inhoudelijke aanpassingen.

Kaart bij reisadvies Djibouti
Download 'Kaart bij reisadvies Djibouti' (PDF, 95 kB)

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis. Dit reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Addis Abeba (Ethiopië), inlichtingendiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Het hoofddoel van dit advies is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er algemene en praktische tips in het reisadvies.

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

Naar boven

De laatste ontwikkelingen

In Djibouti komen demonstraties voor. Daarbij kan geweld worden gebruikt. Vermijd demonstraties. Houd rekening met onbetrouwbare telefoon- en internetverbindingen. Breng anderen op de hoogte van uw reisplannen.

Blijf op de hoogte

Download de 24/7 BZ Reis app in Google Play of de App Store.

Blijf bereikbaar in crisissituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Algemeen

Risico’s openbaar vervoer

Het onderhoud van voertuigen in het openbaar vervoer is slecht in Djibouti. Wees daarom voorzichtig als u met het openbaar vervoer reist. Ook zijn de bussen vaak overvol en komt er kleine criminaliteit voor. Vooral zakkenrollen.

Het onderhoud van taxi’s is slecht tot redelijk. Neemt u een taxi? Spreek dan vooraf een prijs af met de chauffeur.

Verkeersveiligheid

Er zijn niet overal wegen in Djibouti. De wegen die er zijn, zijn slecht onderhouden. Reis niet na zonsondergang. Vooral niet buiten de bebouwde kom. Ook niet met het openbaar vervoer en taxi’s.

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig? Bel het alarmnummer +253 21 35 11 71/21 35 38 91  (politie), +253 21 35 09 18 (ambulance en brandweer).

Geen Nederlandse ambassade in Djibouti

Er is geen Nederlandse ambassade in Djibouti. Neem bij vragen contact op met de ambassade in Addis Abeba (Ethiopië).

Heeft u hulp nodig?

Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24/7 BZ Contactcenter altijd bereikbaar via +31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ.

In een noodgeval kunt u ook terecht bij het honorair consulaat in Djibouti.

U kunt ook terecht bij de ambassade van Duitsland of Frankrijk.

Naar boven

Onveilige gebieden

Reis niet naar de grensgebieden met Somalië en Eritrea.

Het grensgebied met Eritrea

Het grensgebied met Eritrea is het niet veilig omdat Djibouti en Eritrea al jaren een grensconflict hebben. Er zijn militairen actief in het gebied en er kunnen landmijnen liggen.

Het grensgebied met Somalië

In het grensgebied met Somalië is een verhoogd risico op terrorisme en ontvoeringen. Ook zijn er criminele bendes actief.

Piraten actief in Golf van Aden

In de Golf van Aden komt piraterij voor. De piraten overvallen passerende zeilboten en motorboten. Ze overvallen ook vrachtschepen.

Landmijnen

Vooral in de noordelijke provincies Tadjoura en Obock en in de zuidelijke provincie Ali Sabih liggen nog landmijnen. Blijf op de hoofdweg.

Naar boven

Criminaliteit

Er komt criminaliteit voor in afgelegen gebieden en (afgelegen) stranden. Wees alert.

Naar boven

Terrorisme

Er is een verhoogd risico op terroristische aanslagen in Djibouti. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de veiligheidssituatie ter plaatse. Volg bijvoorbeeld het plaatselijke nieuws via de (sociale) media. Of vraag bij uw hotel om meer informatie. Volg altijd de instructies van de autoriteiten op.

Werk mee met veiligheidscontroles. Wees alert op plaatsen waar veel mensen komen. Deze plaatsen kunnen doelwit zijn voor een terroristische aanslag. Denk bijvoorbeeld aan: winkelcentra, markten, hotels, restaurants, overheidsgebouwen en gebouwen van internationale instellingen. Wees op uw hoede voor verdachte achtergelaten bagage, pakketjes en andere objecten.

Naar boven

Lokale wetten, regels en gebruiken

Elk land heeft eigen wetten, regels en gebruiken. Deze kunnen heel anders zijn dan in Nederland. Als u een land bezoekt, moet u zich hieraan houden. Net zoals de inwoners van het land zelf. Als u dat niet doet, kunt u ernstig in de problemen komen.

Maak zonder toestemming geen foto’s van militaire objecten of mensen

Maak geen foto’s van militaire objecten, radio-installaties of opslagplaatsen voor brandstof. Dat is verboden. Maak alleen foto’s van personen als ze daarvoor toestemming hebben gegeven. 

Homoseksualiteit

Homoseksualiteit is strafbaar. Dit geldt ook voor buitenlanders. Houd daar rekening mee.

Naar boven

Blijf bereikbaar in noodsituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Gezondheid

Evacuatie bij medische problemen

Medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn. Als u een ongeluk krijgt of ziek wordt, kan het nodig zijn dat u medisch geëvacueerd wordt. Bijvoorbeeld naar een land in de buurt of naar Nederland. De kosten van een medische evacuatie zijn hoog. Houd hier rekening mee en raadpleeg voorafgaand aan uw reis uw reisverzekering. Worden deze kosten niet door uw zorgverzekeraar gedekt? Zorg dan voor een goede reisverzekering.

Dokter of ziekenhuis

Moet u in het buitenland naar de dokter of in een ziekenhuis worden opgenomen? Dan dekt uw basiszorgverzekering deze kosten meestal. Het bedrag dat wordt gedekt, is maximaal gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederland. In sommige landen zijn deze kosten hoger dan in Nederland. Het is daarom belangrijk u hiervoor extra te verzekeren. Dat kan via een aanvulling op uw basiszorgverzekering of door een reisverzekering met medische kosten af te sluiten.

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over epidemieën, aanbevolen vaccinaties en maatregelen om malaria en andere infectieziekten te voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie over epidemieën.

Naar boven

Reisdocumenten en visa

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. Meer informatie over reisdocumenten en visa voor Djibouti kunt u krijgen bij de ambassade van Djibouti in Brussel . Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Naar boven

Wijs op reis

Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Naar boven