Verklaring over de burgerlijke staat in Australië

Heeft u in de Australië een verklaring van burgerlijke staat nodig? Wanneer de lokale autoriteiten deze niet afgeven, kan het Nederlandse consulaat-generaal in Sydney deze voor u opstellen.

Door het coronavirus kunt u deze verklaring tot nadere berichtgeving niet aanvragen bij een ambassade of een consulaat-generaal.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat

U kunt de verklaring omtrent de burgerlijke staat nodig hebben als u in het buitenland trouwt. Om deze verklaring te krijgen, heeft u bij de aanvraag enkele documenten nodig om te bewijzen dat u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. U vraagt de verklaring aan in de gemeente waar u woont.

Welke documenten zijn er nodig bij een aanvraag?

Als u nooit getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan met een van de volgende documenten:
  • een Nederlands paspoort
  • een Nederlandse identiteitskaart
  • een Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
 • (indien van toepassing) een ongehuwdverklaring van de Nederlandse gemeente waar u woonde voor u naar het buitenland verhuisde, deze kunt u zelf bij de gemeente in Nederland aanvragen

Als u eerder getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit kan met een van de volgende documenten:
  • een Nederlands paspoort
  • een Nederlandse ID-kaart
  • een Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
 • echtscheidingsakten, buitenlandse vonnissen of een overlijdensakte

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

De term ongehuwd

De term ongehuwd wordt alleen gebruikt als u nog nooit getrouwd bent of niet eerder een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. Als u eerder getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, worden de termen ‘gescheiden’ of ‘weduwe/weduwnaar’ gebruikt in de verklaring. De gegevens van een of meerdere eerdere huwelijken moeten in de verklaring worden opgenomen.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat in dit land of gebied

Naast de eerder genoemde documenten moet u ook het volgende opsturen of meebrengen:

 • een verklaring van lokale autoriteiten waarin staat dat u niet gehuwd bent: een Certificate of Single Status of een Certificate of No Result van de Registrar of Births, Deaths and Marriages. Dit document moet gelegaliseerd worden met een Apostille-stempel van het Australische department of Foreign Affairs and Trade.

Procedure voor verklaringen aanvragen in Australië

Voor de hierboven genoemde verklaring kunt u de benodigde documenten per post sturen naar het Nederlandse consulaat-generaal in Sydney.

Aandachtspunten:

 • Geef in uw brief duidelijk aan waarvoor u de verklaring nodig heeft. Wij vermelden dit in de verklaring.
 • Als u een kopie van uw paspoort mee stuurt, moet hier een handtekening en stempel van een Justice of the Peace op.
 • Op alle Australische en andere niet-Nederlandse documenten is een apostille of legalisatie nodig, ongeacht of u deze documenten opstuurt of in persoon overhandigt.
 • Stuur een "Registered Post" envelop met uw volledige naam en adres (op voor- en achterkant) mee. Wij hebben deze nodig om de verklaring naar u op te sturen.
 • Gemiddeld duurt het 4-6 weken om een verklaring op te stellen en naar uw adres te verzenden.
 • Als u originele documenten heeft meegestuurd, dan worden die mee teruggestuurd.

Wilt u uw verklaring in persoon aanvragen? Dan kunt u via het online afspraken systeem een afspraak maken bij het consulaat-generaal in Sydney.

Betaling

Bekijk het overzicht met consulaire tarieven voor de kosten en betaalwijze van een verklaring.

Als u de verklaring per post aanvraagt, kunt u ook een betaling doen met uw credit card. Hiervoor moet u het credit card authorisatie formulier invullen en versturen naar het Nederlandse consulaat-generaal in Sydney.

Nog vragen?

Heeft u vragen? Stuur ons een e-mail via het contactformulier.