NederlandWereldwijd

Wat moet ik doen met mijn zorgverzekering als ik in het buitenland ga wonen, maar niet ga werken en ook geen pensioen of uitkering ontvang?

Gaat u in het buitenland wonen zonder inkomen uit werk, een pensioen of een uitkering? Uw verblijfsduur in het buitenland bepaalt of u uw Nederlandse zorgverzekering kunt aanhouden.

Korter dan 1 jaar naar het buitenland

Gaat u korter dan 1 jaar naar het buitenland zonder werk, pensioen of uitkering? Dan kunt u uw Nederlandse zorgverzekering aanhouden. Vraag bij uw zorgverzekeraar naar de dekking van uw zorgpolis in het buitenland. Sluit zo nodig een aanvullende verzekering af.

Langer dan 1 jaar naar het buitenland

Gaat u langer dan 1 jaar naar het buitenland zonder werk, pensioen of uitkering? Dan kunt uw Nederlandse zorgverzekering alleen aanhouden als u in Nederland verzekerd blijft voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Weet u niet of u verzekerd bent voor de Wlz? Kijk dan op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Kies daar de situatie die bij u past om te zien of u verzekerd bent voor de Wlz.

Kijk op SVB.nl of u verzekerd bent voor de Wlz

Staat uw situatie daar niet bij of komt u er niet uit? Vraag dan een onderzoek Wlz aan bij de SVB. De SVB bepaalt dan of u verzekerd bent voor de Wlz.

Vraag een onderzoek Wlz aan bij de SVB

Geen Nederlandse zorgverzekering meer?

Bepaalt de SVB dat u uw Nederlandse zorgverzekering niet kunt aanhouden? Zeg dan uw zorgverzekering zo snel mogelijk op. Zet ook uw eventuele zorgtoeslag stop. U moet dan een zorgverzekering in het buitenland afsluiten. U kunt ook kiezen voor een internationale zorgverzekering.

Hoe regel ik zelf een zorgverzekering in het buitenland?

Wat is een internationale zorgverzekering?

Zorgverzekering voor gezinsleden

Verhuist u mee met een gezinslid? Dan kunt u zich mogelijk meeverzekeren. Uw gezinslid moet dit regelen met de zorgverzekeraar.

Ook regelen als u gaat verhuizen naar het buitenland

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.

Ook nuttig