NederlandWereldwijd

Ben ik verzekerd voor de gevolgen van werkloosheid buiten Nederland?

Wilt u weten of en waar u bent verzekerd voor de gevolgen van werkloosheid? Dit hangt af van het land waar u woont en werkt(e). Het gaat hierbij om een verzekering voor een uitkering bij (volledige of gedeeltelijke) werkloosheid.

Wat is uw situatie?

Ik woon in Nederland

Woont u in Nederland en werkt(e) u in België of Duitsland? Kijk dan op Grensinfopunt waar u in uw situatie verzekerd bent voor een uitkering bij werkloosheid:

Ik woon buiten Nederland

Woont u in België of Duitsland en werkt(e) u in Nederland? Kijk dan op Grensinfopunt waar u in uw situatie verzekerd bent voor een uitkering bij werkloosheid:

Werkt(e) u in loondienst? Maar verricht(te) u geen aanzienlijk deel van uw werk in het land waar u woont? Dan bent u verzekerd in het land waar het hoofdkantoor of het bedrijf van uw werkgever gevestigd is. Kijk voor meer informatie over sociale zekerheid in het buitenland op Europa.eu.

Woont en werkt(e) u in een EU/EER-land of Zwitserland? Dan bent u in het land waar u werkt(e) verzekerd voor een uitkering bij werkloosheid.

Woont en werkt(e) u in een verdragsland? Dan bent u meestal verzekerd voor een uitkering bij werkloosheid volgens de regels van het land waar u werkt(e).

Uitzonderingen

In de volgende situaties bent u in Nederland verzekerd, terwijl u in een verdragsland werkt:

  • U werkt tijdelijk (korter dan een jaar) in het verdragsland
  • U werkt in een verdragsland, maar ook in Nederland
  • U bent werknemer in het internationaal vervoer
  • U werkt in de zeevaart of zeevisserij
  • U werkt van de kust af, bijvoorbeeld op een booreiland
  • U bent een uitgezonden ambtenaar en werkt bij een ambassade of consulaat

Woont en werkt(e) u in een ander land dan een EU/EER-land, Zwitserland of een verdragsland? Dan heeft Nederland geen afspraken met dit land gemaakt over werkloosheid. U kunt soms toch in Nederland verzekerd zijn voor een uitkering bij werkloosheid. Bijvoorbeeld als u verplicht bent verzekerd via uw werkgever. Dat bent u als u blijft werken bij een werkgever met een bedrijf of hoofdkantoor in Nederland. Bijvoorbeeld bij een detachering. Of als u zich vrijwillig heeft verzekerd voor een uitkering bij werkloosheid.

Bent u niet verplicht of vrijwillig verzekerd in Nederland? Dan kunt u zich mogelijk verzekeren in het land waar u woont en werkt(e). Vraag naar de mogelijkheden daarvoor bij de uitkeringsorganisatie in uw woonland.

Werkloosheidsuitkering buiten Nederland

Weet u waar u bent verzekerd? Bekijk dan of u recht heeft op een werkloosheidsuitkering buiten Nederland.

Verhuist u binnenkort naar het buitenland?

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons

Ook nuttig